Vyhľadať
Close this search box.
blog-stredoskolacky

Prečo nám chýbajú IT odborníčky? Odpoveď hľadajme už na stredných školách

Voľné hodiny informatiky, znižovanie nárokov na pomalších študentov a študentky či dokonca ich oddelenie od štúdia a orientácia iba na tých, ktorým informatika ide. Aj takto vyzerá aktuálna výučba informatiky na stredných školách na Slovensku. Odhalil to kvalitatívny prieskum, ktorý na prelome rokov 2022 a 2023 pre organizáciu Aj Ty v IT realizovala s podporou spoločnosti Slovak Telekom agentúra Krajinka.

Cieľom tejto iniciatívy bolo zistiť, ako vnímajú stredoškoláčky IT a čo je príčinou ich nižšieho záujmu o toto odvetvie. Do hĺbkových skupinových rozhovorov sa zapojilo celkovo 56 dievčat a 8 chlapcov zo stredných škôl z celého Slovenska. Osem focusových skupín s respondentkami a respondentmi bolo vedených anonymne, pričom každá trvala od 90 do 120 minút.

Škola nemá pri IT vzdelávaní očakávaný význam

Prieskum odhalil konštatovanie, že stredoškoláčky a stredoškoláci sa o IT naučili viac v súkromí ako v škole. Respondentky uviedli, že najväčšiu úlohu pri získavaní digitálnych zručností zohrávajú predovšetkým rodina, blízki ľudia, rovesnícke skupiny a ony samy samovzdelávaním. Vzdelávanie v IT oblasti v škole, teda v rámci formálneho vzdelávania, skončilo celkovo  v úzadí.  Vyskytli sa pritom aj názory, že škola im neponúkla v tomto odbore takmer žiadnu podporu, alebo bola nedostatočná.


Výučba informatiky je na mnohých školách provizórium. Nepodchytenie dievčat vysvetľuje, prečo nám chýbajú IT odborníčky

Stredoškolské dievčatá, ktoré rozhodovanie o budúcej kariére ešte len čaká, mali v rozhovoroch uviesť, aké konkrétne dôvody ich odrádzajú od záujmu o informatiku. Najväčšia časť respondentiek odpovedala, že na škole bola informatika pomerne voľným predmetom bez dôrazu na výsledky.

Medzi často uvádzanými príčinami bolo tiež znižovanie nárokov na tých, čo nedeklarovali, že sa chcú IT venovať aj po škole alebo “nepochopili” učivo, pričom učiteľstvo vymedzilo konkrétne skupiny šikovných študentov a študentiek, ktorí napredovali rýchlejšie a týmto “rýchlo napredujúcim IT-čkárom” potom venovali špeciálnu pozornosť. Na študentky a študentov mimo týchto skupín boli potom kladené výrazne nižšie nároky, čo finálne obmedzilo ich prístup k IT vzdelaniu.

Aktuálny trend však ukazuje, že digitálne zručnosti a základné technologické vedomosti sú dobrým predpokladom pre úspešný vstup na pracovný trh. Naviac zamestnanie v IT sektore prináša mnohé benefity, o ktoré dosiaľ ženy zbytočne prichádzajú.

“Slovensko patrí v Európe medzi krajiny s najnižším zastúpením žien v IT pracovných kolektívoch. Posilňovanie rodovo homogénnych tímov zároveň môže spôsobiť, že nové technológie nebudú odzrkadľovať životnú skúsenosť ani potreby žien.” objasňuje dôležitosť vyššieho zastúpenia žien v technológiách výkonná riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková. 

Školy učia tvrdé zručnosti bez súvislostí

Výpovede stredoškoláčok naznačujú, že informatika na školách spočíva najmä v učení “tvrdých” zručností. Študenti a študentky zdôrazňujú, že ich záujem výrazne ovplyvňuje prístup učiteľa/ky. Výsledky kvalitatívneho prieskumu zároveň odhalili, že školy častokrát nevyvíjajú dostatočné úsilie, ktorá by malo za cieľ zvýšenie motivácie a záujmu o tento odbor. Dievčatá v rozhovoroch taktiež uvádzali, že nemajú znalosti o tom, pri akých pozíciách v IT by sa im tieto znalosti mohli zísť.

Z našich skúseností vyplýva, že s dievčatami musíme primárne diskutovať o využití IT zručností v ich bežnom živote, prepojení na riešenie situácií, ktoré v živote zažívajú. Orientácia na výuku „tvrdých“ zručností ich skôr demotivuje, lebo si ich nevedia spojiť s tým, čo denne zažívajú. Organizácia Aj Ty v IT preto konkrétne na stredoškoláčky cieli napríklad svoje podujatie Girls Day, kde prichádzajú dievčatá do spoločností, v ktorých spoznávajú ženy na IT pozíciách a diskutujú s nimi o ich práci a jej náplni. Aj takáto jednodňová aktivita vie mať na dievčatá veľký dosah a ovplyvňuje ich vnímanie,“ zdôraznila Petra Kotuliaková.

 

Nedostatok informácií o práci v IT  nepochybne podporuje stereotypný pohľad na prácu v IT a IT zamestnancov/kyne. Stredoškoláčky majú podľa prieskumu tieto profesie zafixované najmä cez programovanie, pričom prácu považujú za komplikovanú, nudnú a náročnú. V takejto práci sa podľa nich málo komunikuje a sedavou povahou zamestnania majú ľudia obmedzené možnosti pohybu. Na druhej strane, ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti vnímajú ako úspešných, no zväčša introvertov s okuliarmi, niektorí neuznávajú ženy a sú nespoločenskí.

Podľa Štatistického úradu SR, ktorý začiatkom júna zverejnil údaje, pracovalo v 1. kvartáli tohto roka v odbore informácie a komunikácia takmer 105 tisíc osôb. Kým v roku 2019 za to isté obdobie pracovalo v IT oblasti len 70 tisíc ľudí, teraz je to o 35 tisíc viac. Ak uvážime aké ťažké časy nás za posledné tri roky zasiahli, môžeme jednoznačne povedať, že oblasť IT dokázala napredovať vpred aj v období recesie, kým ostatné odvetvia stagnovali. V prípade uplatnenia na trhu práce v budúcnosti, je zrejmé, že vzdelávať sa v oblasti IT, dáva veľký zmysel, nielen mužom, ale hlavne ženám, ktorým sa takto otvárajú väčšie možnosti,” prezrádza Tatiana Švrčková, senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti v Slovak Telekom a zároveň dopĺňa, že “je veľmi dôležité pracovať so žiactvom už na základných a stredných školách, ukázať im, že moderných technológií sa netreba báť, sú súčasťou ich každodenného života, s ktorými si uľahčujú jeho priebeh a zároveň ich podporiť v tom, že vďaka získaným znalostiam budú môcť v budúcnosti do tohto sveta prispieť aj vlastným pričinením.

Priestor na zlepšenie

Organizácia Aj Ty v IT poukazuje na to, že ak chceme zvýšiť záujem o IT nielen z pohľadu dievčat, potrebujeme na školách zvýšiť dôraz na vysvetľovanie významu a možností technológií. “Je nutné poukazovať na to, že technológie neponúkajú iba programátorské pozície. Sú tam desiatky ďalších veľmi atraktívnych možností. Spomenúť môžem prepájanie dát v digitálnom marketingu, testovanie webov a aplikácií, agilné riadenie projektov a množstvo ďalších príležitostí,” informovala Petra Kotuliaková. 

Aktivity Aj Ty v IT sa preto zameriavajú na vysvetľovanie, objasňovanie a vyvracanie stereotypov o svete technológií, predstavujú mužov ako spojencov v IT, nie ako prekážku či pomáhajú dievčatám s úspešným zvládaním náročných zadaní prostredníctvom vzdelávania na svojich workshopoch. Organizácia zároveň spolupracuje so strednými školami a dokazuje, že vzdelávanie o technológiách je možné realizovať aj hravou a pútavou metódou. Výsledky prieskumu potvrdili, že práve spôsob podania je veľmi dôležitý a vie zásadne ovplyvniť vzťah k danému predmetu nielen v danej chvíli, ale aj rozhodnúť o budúcnosti dievčat. 

Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v záujme o oblasť informačných technológií. Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za jedenásť rokov činnosti prešlo jeho workshopmi, kurzami a akadémiami viac ako 34 tisíc dievčat, žien i učiteliek a učiteľov z celého Slovenska.


Slovak Telekom, a. s. je najväčší slovenský telekomunikačný operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Pod značkou Telekom poskytuje široké portfólio služieb pevnej i mobilnej siete jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom. Každý rok investuje desiatky miliónov eur do budovania vlastnej pevnej i mobilnej infraštruktúry. Služby na optickej sieti sú už k dispozícii pre 1 052 000 domácností. Mobilné siete Telekomu získali za svoju kvalitu ocenenie Best in Test od spoločnosti umlaut (P3) sedemkrát za sebou v rokoch 2015 až 2019. Slovak Telekom odštartoval prvú komerčnú prevádzku 5G siete v decembri 2020, aktuálne ňou pokrýva 42% populácie, resp. 54 miest a 181 obcí. Slovak Telekom je aktívny aj v CSR/ESG oblasti najmä cez projekt ENTER. Začiatkom roka 2023 uviedol aj nový komunikačný koncept #rešpekt pre viac tolerancie v spoločnosti.

Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Jej jediným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. s 100% podielom akcií.

Krajinka je výskumná agentúra, ktorá realizuje sociologický výskum na spoločensky naliehavé, sociálne, aktuálne a globálne témy. Spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami, zatiaľ čo rieši výskumné otázky, ktoré pomáhajú lepšiemu porozumeniu diania a trendov v spoločnosti na Slovensku, aj globálne vo svete. Svoje úsilie zameriava na spoľahlivé zistenia, ktoré aktérom (zmien) pomáhajú v rozhodovaní a prispievajú k riešeniam efektívne, citlivo a kompetentne postupovať v záujme a v súlade s právami občanov/iek, rôznych – predovšetkým zraniteľných – sociálnych skupín, vrátane žien a detí.