Vyhľadať
Close this search box.

My sme Aj Ty v IT

Naša vízia

Aby IT sektor už neprišiel ani
o jednu šikovnú ženu

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnostosti. 

Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých desať rokov činnosti prešlo jeho workshopmi, kurzami a akadémiami viac ako 42 tisíc dievčat, žien i učiteľov z celého Slovenska.

Dievčat, žien a učiteľov
absolvovalo naše kurzy
0 +
Vzdelávacích aktivít
a iných podujatí
0 +
Zorganizovaných
online podujatí
0

Ocenenia Aj Ty v IT

2023

Top 100 Women In Social Enterprise 2023

sieť Euclid (EN) na Medzinárodný deň žien zverejnila zoznam 100 najlepších žien v sociálnom podnikaní do roku 2023, v ktorom sú vedúce ženy v oblasti sociálneho podnikania a inovácií

Ocenenie zakladateľky a riaditeľky
Aj Ty v IT
, Petry Kotuliakovej

2023

Európska cena za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards)

národný víťaz v kategórii Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých (Responsible and inclusive entrepreneurship)

2021

AIVD Cena za celoživotné vzdelavánie dospelých

udelená Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v kategórii Vzdelávací projekt

2020

Nominácia na svetovú Cenu UNESCO

za vzdelávanie dievčat a žien (UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education)

2020

European Women in TECH

udelená Oddelením Medzinárodného obchodu veľvyslanectva Veľkej Británie (Department of International Trade of British Embassy) v kategórii Tech Inclusion Award

Ocenenie zakladateľky a riaditeľky
Aj Ty v IT
, Petry Kotuliakovej

2018

CESAward Slovensko

udelená porotou Central European Startup Awards v kategórii Najinšpiratívnejšia žena roka (Female Role Model)

Ocenenie zakladateľky a riaditeľky
Aj Ty v IT
, Petry Kotuliakovej

Charta diverzity

Sme signatárom dobrovoľnej iniciatívy Charta diverzity Slovensko, ktorá slúži na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách. Podpisom Charty sme sa zaviazali k vytváraniu a udržiavaniu inkluzívneho pracovného prostredia pre našich zamestnancov bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. Charta diverzity Slovensko je súčasťou Európskej platformy pre Charty Diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej Komisie.

Náš tím

Vedenie

Správna rada

Ľudia a strategické spolupráce

Marketingová komunikácia a komunita

Projektoví manažéri a manažérky

Koordinátorky

Office podpora