Skip to content

My sme Aj Ty v IT

Naša vízia

Aby IT sektor už neprišiel ani
o jednu šikovnú ženu

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnostosti. 

Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých desať rokov činnosti prešlo jeho workshopmi, kurzami a akadémiami viac ako 25 tisíc dievčat, žien i učiteľov z celého Slovenska.
0 +
Dievčat, žien a učiteľov absolvovalo naše kurzy
0 +
Vzdelávacích aktivít a iných podujatí
1 +
Online podujatí

Náš tím

Vedenie

Petra Kotuliaková

Riaditeľka

Barbora Dančová

Finančná riaditeľka

Veronika Pizano

Riaditeľka organizačných procesov

Správna rada

Natália Kisková

Board member

Lucia Štellerová

Board member

Martina Šturdíková

Board member

Ivana Halpert

Board member

Ľudia a strategické spolupráce

Denisa Hajková

Manažérka pre partnerstvá a spolupráce

Marketingová komunikácia a komunita

Miroslava Čechová

Webadminka

Martin Ďurina

Komunitný manažér

Monika Kapráliková

Marketingová riaditeľka

Mira Lehocká

Špecialistka pre správu sociálnych sietí

Silvia Majerčáková

Marketingová špecialistka

Projektoví manažéri a manažérky

Západné Slovensko

Kristína Kolníková

Projektová manažérka

Lenka Ježík

Projektová manažérka

Lenka Kohútová

Projektová manažérka

Lenka Krajčíková

Projektová manažérka

Mariana Štefanková

Projektová manažérka

Matúš Masica

Projektový manažér

Zuzana Brlošová

Projektová manažérka

Koordinátorky workshopov

Zuzana Majchráková

Koordinátorka pre Stredné Slovensko

Viktória Svobodová

Koordinátorka pre Východné Slovensko

Ocenenia Aj Ty v IT

2021

AIVD Cena za celoživotné vzdelavánie dospelých

udelená Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v kategórii Vzdelávací projekt

2020

Nominácia na svetovú Cenu UNESCO

za vzdelávanie dievčat a žien (UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education)

2020

European Women in TECH

udelená Oddelením Medzinárodného obchodu veľvyslanectva Veľkej Británie (Department of International Trade of British Embassy) v kategórii Tech Inclusion Award

Ocenenie zakladateľky a riaditeľky
Aj Ty v IT
, Petry Kotuliakovej

2018

CESAward Slovensko

udelená porotou Central European Startup Awards v kategórii Najinšpiratívnejšia žena roka (Feale Role Model)

Ocenenie zakladateľky a riaditeľky
Aj Ty v IT
, Petry Kotuliakovej

Charta diverzity

Sme signatárom dobrovoľnej iniciatívy Charta diverzity Slovensko, ktorá slúži na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách. Podpisom Charty sme sa zaviazali k vytváraniu a udržiavaniu inkluzívneho pracovného prostredia pre našich zamestnancov bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. Charta diverzity Slovensko je súčasťou Európskej platformy pre Charty Diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej Komisie.