Skip to content

My sme Aj Ty v IT

Naša vízia

Aby IT sektor už neprišiel ani
o jednu šikovnú ženu

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012. V dobe, keď počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo osciloval medzi 3% – 5% z celkového počtu študentov týchto škôl. Ich počet sa dal prakticky spočítať na prstoch jednej ruky. Často sme tiež počúvali informácie o chýbajúcich IT odborníkoch a samostatnou kapitolou boli (a stále sú) aj chýbajúce ženy v IT sektore. My sme sa rozhodli to zmeniť, a tak teraz čítate o projekte Aj Ty v IT. Vitajte u nás!
0 +
Dievčat, žien a učiteľov absolvovalo naše kurzy
0 %
Nárast počtu dievčat na IT fakultách z 5 % na 15 %
1 +
Odškolených
online hodín

Náš tím

Riaditeľka /CEO

Petra Kotuliaková

Riaditeľka

Správna rada / Board members

Natália Kisková

Board member

Lucia Štellerová

Board member

Martina Šturdíková

Board member

Ľudia a strategické spolupráce

Ivana Halpert

Ľudia, Stratégia, Plánovanie

Denisa Hajková

Manažérka pre partnerstvá a spolupráce

Vladan Fejlek

Manažér rozvoja

Projektoví manažéri a manažérky / Project managers

Východné Slovensko / Eastern Slovakia

Lenka Kohútová

Projektová manažérka

Alžbeta Pališinová

Projektová manažérka pre východné Slovensko

Margaréta Marcinčinová

Projektová manažérka

Stredné Slovensko / Central Slovakia

Miroslava Čechová

Projektová manžérka

Matúš Masica

Projektový manažér

Lenka Polešenská

Projektová manažérka

Západné Slovensko / Western Slovakia

Barbora Dančová

Projektová a finančná manažérka

Zuzana Okálová

Projektová manažérka pre základné školy

Veronika Pizano

Projektová manažérka pre dospelé ženy

Lenka Gondoľová

Projektová manažérka

Zuzana Hausnerová

Projektová manažérka pre západné Slovensko

Marketingová komunikácia a komunita / Marketing Communications and Community

Monika Kapráliková

Manažérka pre komunikáciu a marketing

Veronika Nedecká

Tvorba vizuálneho obsahu

Mira Lehocká

Špecialistka pre správu sociálnych sietí

Silvia Majerčáková

Marketingová špecialistka

Charta diverzity

Sme signatárom dobrovoľnej iniciatívy Charta diverzity Slovensko, ktorá slúži na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách. Podpisom Charty sme sa zaviazali k vytváraniu a udržiavaniu inkluzívneho pracovného prostredia pre našich zamestnancov bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. Charta diverzity Slovensko je súčasťou Európskej platformy pre Charty Diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej Komisie.