Vyhľadať
Close this search box.

Pracuj Aj Ty s nami na tom, aby IT neprišlo ani o jednu šikovnú ženu!

Pridaj sa k nám na nasledovnej pozícii:

Business development specialist

O našej organizácii:

Aj Ty v IT je nezisková organizácia podporujúca ženský potenciál a talent. Pracujeme s dievčatami a ženami v oblasti technického vzdelávania a pracovného uplatnenia. Naša práca je motivovaná základnými hodnotami a princípmi, ktoré odstraňujú bariéry stojace medzi ženami a ich realizáciou v IT svete. Pre naplnenie týchto cieľov hľadáme špecialistu/tku na rozvoj podnikania, ktorý/á sa k nám pridá a pomôže nám rozšíriť našu pôsobnosť a zvýšiť náš dopad.

Popis práce:

Ako špecialista/ka na predaj a rozvoj podnikania v Aj Ty v IT budete nielen členom tímu, ale aj tvorcom zmien. V tejto úlohe využijete svoje skúsenosti s predajom na vytváranie nových partnerstiev, získavanie financií a vypracovanie stratégií, ktoré nám umožnia rásť a udržiavať naše úsilie v reálnom dosahu. Vaša práca bude priamo prispievať k rozvoju našej misie, ovplyvňovať životy a komunity.

 

Kľúčové zodpovednosti:

 • Rozvoj strategických partnerstiev: Identifikovať a pestovať vzťahy s potenciálnymi darcami, sponzormi a partnermi, ktorí zdieľajú našu víziu a môžu prispieť k našej misii.
 • Oslovovanie a advokácia: Zastupovať našu organizáciu na podujatiach, konferenciách a stretnutiach, efektívne komunikovať našu misiu a význam našej práce rôznym publikám.
 • Spolupráca a tímová práca: Úzko spolupracovať s inými oddeleniami na zosúladení stratégií predaja a rozvoja s celkovými cieľmi organizácie.
 • Výskum trhu a analýza: Vykonávať výskum na identifikáciu nových príležitostí pre rast a expanziu. Byť informovaný o trendoch a vývoji v neziskovom sektore.

 

Kvalifikácie:

 • Skúsenosti s predajom, rozvojom podnikania alebo fundraisingom, ideálne v neziskovom prostredí.
 • Silná vášeň pre podporu a motiváciu dievčat a žien.
 • Vynikajúce komunikačné, vyjednávacie a medziľudské schopnosti, s možnosťou inšpirovať a zapájať potenciálnych darcov a partnerov.
 • Preukázaná schopnosť rozvíjať a udržiavať vzťahy s kľúčovými zainteresovanými stranami.
 • Strategické myslenie s darom identifikovať príležitosti a prejavovať iniciatívu.
 • Skúsenosti s organizovaním a vedením fundraisingových iniciatív a podujatí.
 • Aktívna komunikácia v anglickom jazyku.

 

Čo ponúkame:

 • Zmysluplnú a vplyvnú prácu ktorá má reálny dopad na životy dievčat a žien a zmenu spoločnosti.
 • Podporné a kolaboratívne pracovné prostredie, ktoré oceňuje inovácie a kreativitu.
 • Príležitosti pre profesionálny rozvoj a rast v rámci organizácie.

 

Ako sa prihlásiť:

Zašlite svoj životopis spolu s motivačným listom, v ktorom vysvetlíte prečo si myslíte, že ste správny kandidát pre túto pozíciu na adresu: [email protected].

Aj Ty v IT je zamestnávateľom poskytujúcim rovnaké príležitosti. Podporujeme diverzitu a sme zaviazaní vytvárať inkluzívne prostredie pre všetkých zamestnancov.

 

Ako je to u nás:
Sme tím 26-tich ľudí, ktorí pracujú z Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice, Žiliny, Zvolena aj Martina, pracujeme primárne z domu. Stretávame sa raz mesačne v Bratislave na tímovom dni a potom podľa potreby na školeniach a tímbuildingoch. Prácu si organizujeme flexibilne, keďže chodíme veľa do terénu.

Nástupná mesačná odmena na pozíciu je 1500 EUR (celková cena práce).

Ak máš záujem o viac informácií alebo sa chceš prihlásiť, ozvi sa nám so svojím CV na [email protected].

Časová alokácia:

cca 40 hodín týždenne

Miesto práce:

Bratislava/home office

Forma spolupráce:

Fakturant/ka

Základná odmena:

1500 Eur (celková cena práce)

Discord správca/správkyňa

Hľadáme Discord-pozitívneho človeka, ktorý sa bude venovať konfigurácii a vývoju našej našej komunity na platforme Discord, pričom pozícia zahŕňa aj vývoj botov a služieb.

Zodpovednosti:

 • Pokročilá správa a konfigurácia Discord serveru Aj Ty v IT, vrátane nastavení rolí, oprávnení, kanálov a ďalších aspektov.
 • Vývoj a údržba vlastných botov a služieb na Discorde Aj Ty v IT.
 • Riešenie technických problémov a podpora členov komunity v súvislosti s používaním Discordu a našich botov.
 • Aktívne sledovanie a implementácia nových funkcií a aktualizácií v rámci platformy Discord.
 • Spolupráca s ostatnými členmi tímu na rozvoji a rastu našej online komunity.

 

Kvalifikácie:

 • Skúsenosti s pokročilou správou a nastavením Discordu, vrátane konfigurácie rolí, kanálov a rôznych nastavení.
 • Znalosť a skúsenosti s programovaním Discord botov.
 • Schopnosť rýchlo analyzovať a riešiť technické problémy súvisiace s Discordom.
 • Skúsenosti s používaním API Discordu a príslušných nástrojov na vývoj botov.
 • Schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať s členmi komunity, ako aj s ďalšími členmi tímu.

 

Čo ponúkame:

 • Možnosť ovplyvňovať a prispievať k technickému rozvoju nášho Discord serveru.
 • Možnosť skúšať vlastné nápady a ich realizáciu v rámci Discord platformy.
 • Flexibilná forma spolupráce z hľadiska časovej alokácie.

 

Ako sa prihlásiť:

Zašlite svoj životopis s ukážkami skúsenosti so správou Discordu spolu s motivačným listom, v ktorom vysvetlíte prečo si myslíte, že ste správny kandidát/ka pre túto pozíciu na adresu:[email protected].

Aj Ty v IT je zamestnávateľom poskytujúcim rovnaké príležitosti. Podporujeme diverzitu a sme zaviazaní vytvárať inkluzívne prostredie pre všetkých zamestnancov.

 

Ako je to u nás:
Sme tím 26-tich ľudí, ktorí pracujú z Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice, Žiliny, Zvolena aj Martina, pracujeme primárne z domu. Stretávame sa raz mesačne v Bratislave na tímovom dni a potom podľa potreby na školeniach a tímbuildingoch. Prácu si organizujeme flexibilne, keďže chodíme veľa do terénu.

Základná odmena od 15 Eur/hodinu (celková cena práce).

Ak máš záujem o viac informácií alebo sa chceš prihlásiť, ozvi sa nám so svojím CV na [email protected].

Časová alokácia:

podľa dohody, min. 20 hodín mesačne

Miesto práce:

Home office

Forma spolupráce:

Fakturant/ka

Základná odmena:

od 15 Eur/hod. (celková cena práce)

Lektorka/lektor IT zručností na školách pre stredné Slovensko

O akú prácu ide?

Hľadáme človeka, ktorý má chuť lektorovať rôzne IT témy na základných a stredných školách. Chceme človeka, ktorý už má skúsenosť s lektorovaním, pričom však nevyžadujeme znalosť tém, s ktorými chodíme na školy. Na tie ťa zaučíme.

 

Čo lektorovanie obnáša:


 • Lektorovanie 8 až 12 dní do mesiaca, v pracovných dňoch doobeda.
 • Cestovanie do rôznych lokalít stredného Slovenska.
 • Postupné zaučenie sa na rôzne témy, s ktorými chodíme na školy – Scratch, micro:bity, ozoboty, lego robotika, online bezpečnosť, Canva, projektový manažment a pod.
 • Vylepšovanie a prípadne aj príprava učebných materiálov (najmä počas obdobia, kedy nie je možné lektorovať vzhľadom na charakter školského roka).

 

Čo potrebuješ na úspešné pôsobenie na tejto pozícii?


 • Máš aspoň 2-ročnú skúsenosť s lektorovaním detí a mládeže (na téme, ktorú si lektoroval/a nezáleží).
 • Bývaš v Žilinskom, Banskobystrickom alebo Trenčianskom kraji.
 • Je ti blízka téma vzdelávania a rastu dievčat a žien. 

 • Vieš priateľsky a neformálna komunikovať s deťmi a mládežou a zároveň dokážeš nadchnúť aj učiteľa, či učiteľku pre “našu vec”.
 • Máš vodičák, automobil a aktívne šoféruješ.
 • Na lektorovanie ako službu môžeš vystavovať faktúru.
 • Máš čistý register trestov.

 

Odmena:

Odmena za lektorovanie je 650 €. Preplácame aj cestovné náklady.

 

 

Ako je to u nás:

Sme tím 25-tich ľudí, ktorí pracujú z Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice, Žiliny aj Martina, pracujeme primárne z domu. Stretávame sa raz mesačne v Bratislave na tímovom dni a potom podľa potreby na školeniach a teambuildingoch. Prácu si organizujeme flexibilne, keďže chodíme veľa do terénu. Najviac práce máme počas školského roka. V lete a okolo Vianoc sme skôr potichu, pracujeme na samostatných úlohách.

Ak máš záujem o viac informácií alebo sa chceš prihlásiť, ozvi sa nám so svojím CV na [email protected].

Časová alokácia:

cca 20 hodín týždenne

Miesto práce:

Stredné Slovensko

Základná odmena:

650 Eur (celková cena práce) + cestovné náhrady

Lektor/ka na online kurzy pre deti do 15 rokov

O akú prácu ide?

Hľadáme človeka, ktorý sa orientuje v oblasti lektorovanie IT zručností detí vo veku do 15 rokov (detí na základných školách) a má chuť lektorovať online poobedné kurzy. Podstatná je však najmä samostatnosť a iniciatívnosť pri učení sa nových vecí.

 

Čo lektorovanie obnáša:


 • lektorovanie v pracovné dni min. 3x mesačne cez Zoom v poobedných hodinách (zvyčajne o 17:00 hod.) v rozsahu zvyčajne 1,5 hodiny.
 • lektorovanie jednej témy na pokračovanie (jedna skupina sa počas troch stretnutí počas troch týždňov učí jeden nástroj)
 • lektorovanie rôznych tém, napr.: Scratch, Python korytnačia grafika, Roblox, umelá inteligencia, tvorba vlastných hier či aplikácií a pod.

 

Čo potrebuješ na úspešné pôsobenie na tejto pozícii?


 • Máš aspoň 2-ročnú skúsenosť s lektorovaním detí a mládeže (na téme, ktorú si lektoroval/a, nezáleží).
 • Budeš samostatne a iniciatívne prinášať témy, ktoré môžeme dievčatá online učiť.
 • Je ti blízka téma vzdelávania a rastu dievčat a žien.
 • Vieš priateľsky a neformálna komunikovať s deťmi a mládežou.
 • Na lektorovanie ako službu môžeš vystavovať faktúru.
 • Máš čistý register trestov.

 

Odmena:

Hodinová odmena je 25 € (celková cena práce).

 

Ako je to u nás:

Sme tím 26-tich ľudí, ktorí pracujú z Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice, Žiliny, Zvolena aj Martina, pracujeme primárne z domu. Stretávame sa raz mesačne v Bratislave na tímovom dni a potom podľa potreby na školeniach a tímbuildingoch. Prácu si organizujeme flexibilne, keďže chodíme veľa do terénu. Najviac práce máme počas školského roka. V lete a okolo Vianoc sme skôr potichu, pracujeme na samostatných úlohách.

Ak máš záujem o viac informácií alebo sa chceš prihlásiť, ozvi sa nám so svojím CV na [email protected].

Časová alokácia:

cca 10 hodín mesačne

Miesto práce:

online

Základná odmena:

25 Eur/hod. (celková cena práce)