Vyhľadať
Close this search box.

Etický kódex Aj Ty v IT

Preambula

Tento etický kódex obsahuje súhrn zásad, základné hodnoty a princípy fungovania občianskeho združenia Aj Ty v IT.
Ide o verejne dostupný dokument, ktorým sa riadia všetci členovia združenia.

Konanie našej organizácie Aj Ty v IT, jej interného tímu, dobrovoľníkov/spolupracovníkov a ľudí, ktorí spolupracujú s Aj ty v IT, je vyjadrené v ich osobnom presvedčení v spoločné ciele a hodnoty, vďaka ktorým ciele napĺňame.

Sme presvedčení, že oblasť techniky a predovšetkým informačných technológii (IT) je vhodné prostredie na sebarealizáciu žien. Prirodzené ich priťahuje, v práci sa cítia kompetentne a zmysluplne.

Naša cieľová skupina sú
DIEVČATÁ, ŽENY a PEDAGÓGOVIA / PEDAGOGICKÝ PERSONÁL

Pre ne a s nimi:

 • Budujeme komunitu a motivujeme ich k objavovaniu technológií
 • Vzdelávame
 • Búrame stereotypy


Na napĺňanie našich cieľov prirodzene vyvstali hodnotové prístupy, ktoré sa prejavujú v našich konkrétnych riešeniach, budovaní tímu a partnerských vzťahov.

Pristupujeme k sebe a k ostatným s vedomím týchto hodnôt:

1. Rovnaký prístup k príležitostiam

“Je ťažké vybrať si cestu, ktorú nevidíme, nikto nám ju neukázal, alebo nás od nej odhovárali.” Slobodne/voľne zdieľame vlastné myšlienky, riešenia, túžby, pochybnosti, nechuť a očakávania. Vďaka tomu vidíme, čo nás priťahuje a vzájomne nám vyhovuje.

 • Partnerov si odsuhlasujeme Správnou radou.
 • S partnermi komunikujeme úprimne, pýtame si čo potrebujeme, dávame čo sľúbime.
 • Uvedomujeme si, že žiaden človek, organizácia, firma alebo vláda nie sú dokonalé a neomylné, akceptujeme aj spoluprácu s tými, ktorí v minulosti spravili chyby.
 • Odmietame spoluprácu a neprijímame dary od tých, ktorí aktuálne alebo dlhodobejšie ohrozujú slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a životné prostredie alebo o ktorých existujú závažné indície, že ich prostriedky pochádzajú z nelegálnej alebo neetickej činnosti.
 • V prípade, že existujú pochybnosti o morálnej bezúhonnosti sponzora, sponzorský dar neprijímame.

2. Plánuj a vzdelávaj sa

“Akýkoľvek plán je lepší ako žiadny.” Keď vieme, čo chceme, plánujeme, ako to dosiahnuť. Neustálym vzdelávaním členov a členiek tímu sa organizácioučlovekom, ktorá postupnými krokmi zmení svoj plán na skutočnosť.

 • projekty dôsledne plánujeme
 • ponúkame vzdelávacie kurzy pre dievčatá, ženy a pedagociký personál.
 • podporujeme vzdelávanie každej členy a člena tímu, ideálne ak sa môžeme vzdelávať spolu.

3. Spolupracujeme, nesúťažíme

“Pri spolupráci platí, že 1+1=3”

Výnimočné veci tvoríme spoločnou prácou s vedomím, že sme v tom spolu. Nikdy nie bojom, predbiehaním sa, hádzaním si polien pod nohy, alebo zákulisnými dohodami. • našu činnosť transparentne komunikujeme.

4. Je to osobné

“Ľudia majú svoje mená”, “Nezabúdame na mená ľudí” Sme ľudia, ktorí sú v tom, čo robia, dobrí. Sme aj ľuďmi s našimi osobnými príbehmi, túžbami aj obavami. Prajeme si tvoriť komunitu, kde rešpektujeme, kto aký je. A dodržiavame zákony krajín, kde pôsobíme a zvyky slušnosti medzi ľuďmi!

 • Dbáme na ochranu osobných údajov.
 • Dodržiavame zmluvy, záväzky a termíny.
 • Vzťahy v rámci združenia sú založené na princípoch vzájomného rešpektu, úcty a slušného správania.