Naši partneri

Kto nám pomáha budovať technologicky rovnú spoločnosť

Hlavní partneri

Partneri

Komunitní partneri

Mediálni partneri

V minulosti sme sa výrazne mohli rozvíjať vďaka grantu od spoločnosti Google.org.

Máte otázky?

Na akékoľvek otázky
vám odpovie Denisa Hájková

+421 949 875 764