Skip to content

2 % pre Aj Ty v IT

Aj tento rok môžete venovať časť vašich daní, aby ďalej pomáhali malým aj veľkým ženám objaviť čaro technológií.

S vašou pomocou ich budeme vzdelávať, motivovať a pomáhať im naštartovať kariéru v IT.

Do dnešného dňa sme vyškolili viac ako 38 000 dievčat a žien.

Už desať rokov: 

 • Motivujeme: prinášame inšpiratívne príbehy žien, ktorým učaroval svet technológií
 • Vzdelávame: dievčatá na základných a stredných školách i dospelé ženy 
 • Budujeme komunitu: vytvárame priestor na otvorený dialóg, zdieľanie si informácii a rád, spoločné aktivity a podporu pri vzdelávaní
 

Vďaka vašim 2 %-tám pomôžete nielen nám, ale najmä budúcnosti stoviek dievčat a žien na Slovensku. Ďakujeme!

Ako poukázať 2 % z daní? Pozrite si náš návod nižšie, alebo priamo vyplňte editovateľné tlačivo.

Naše identifikačné údaje:

Názov organizácie: Aj Ty v IT, o. z.
Sídlo: Ilkovičova 6276/2, 842 16 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42352657

Kontakt:

Ďalšie informácie alebo pomoc pri poukázaní 1 %, 2 % alebo 3 % vám radi poskytneme na [email protected].

Postup, ako môžete poukázať
1 %, 2 %, 3 % z dane:

 • Zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane. Vtedy k vyhláseniu priznaniu pridajte aj dané potvrdenie.
 • Stiahnite, vytlačte a prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie s našimi predvyplnenými údajmi. Môžete využiť aj online formulár Vyhlásenia. 
 • Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľníčka/k).
 • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy poslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.
 • Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením – možno podať do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska.
 • Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov.)
 • Vypočítaje 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 • Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42352657 (zarovnanie doprava)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Aj Ty v IT
Ulica: Ilkovičova , 842 16 Bratislava Súpisné/orientačné číslo: 6276/2 
PSČ: 842 16 
Obec: Bratislava
Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania,  to do 31. marca 2023. V tejto lehote ste povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
 • V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. marca 2023) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie  daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. marca 2023) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42352657 (zarovnanie doprava)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Aj Ty v IT
Ulica: Ilkovičova , 842 16 Bratislava
Súpisné/orientačné číslo: 6276/2
PSČ: 842 16
Obec: Bratislava

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

 • Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31. marec 2023 – táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, ak požiadate o predĺženie lehoty, platí nová lehota) na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Aj vďaka vašej podpore sme do dnes vyškolili viac ako 38 000 dievčat a žien.