Skip to content

2 % pre Aj Ty v IT

Aj tento rok môžete venovať časť vašich daní, aby ďalej pomáhali malým aj veľkým ženám objaviť čaro technológií.

S vašou pomocou ich budeme vzdelávať, motivovať a pomáhať im naštartovať kariéru v IT.

Naše identifikačné údaje:

Názov organizácie: Aj Ty v IT, o. z.
Sídlo: Ilkovičova 6276/2, 842 16 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42352657

Kontakt:

Ďalšie informácie alebo pomoc pri poukázaní 1 %, 2 % alebo 3 % vám radi poskytneme na info@ajtyvit.sk.

V roku 2021 sa všetkých našich podujatí zúčastnilo viac ako 5 000 dievčat, žien, pedagogičiek a pedagógov.

Už desať rokov: 

 • Motivujeme: prinášame inšpiratívne príbehy žien, ktorým učaroval svet technológií
 • Vzdelávame: dievčatá na základných a stredných školách i dospelé ženy 
 • Budujeme komunitu: vytvárame priestor na otvorený dialóg, zdieľanie si informácii a rád, spoločné aktivity a podporu pri vzdelávaní
 

Vďaka vašim 2 %-tám pomôžete nielen nám, ale najmä budúcnosti stoviek dievčat a žien na Slovensku.

Postup, ako môžete poukázať
1 %, 2 %, 3 % z dane:

Pre ZAMESTNANCA, ktorý do 15. 2. 2021 požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania platí nasledovné:

 1. Zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane. Vtedy k vyhláseniu priznaniu pridajte aj dané potvrdenie.

 2. Stiahnite, vytlačte a prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

 3. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľníčka/k).

 4. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy poslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

 5. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením – možno podať do 2. mája 2022 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. 

Pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si v roku 2022 samé podávajú daňové priznanie, platí nasledovné:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov.)


 2. Vypočítaje 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.

 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

 4. Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 42352657 (zarovnanie doprava)
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Aj Ty v IT
  Ulica: Ilkovičova , 842 16 Bratislava
  Súpisné/orientačné číslo: 6276/2
  PSČ: 842 16
  Obec: Bratislava

  Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, a to do 31. marca 2022. V tejto lehote ste povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

 6.  V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Pre PRÁVNICKÉ OSOBY platí nasledovné:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

   

 2. Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  POZOR: 
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. marca 2022) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

  Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie  daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. marca 2022) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

   

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 42412552
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Aj Ty v IT
  Ulica: Ilkovičova , 842 16 Bratislava
  Súpisné/orientačné číslo: 6276/2
  PSČ: 842 16
  Obec: Bratislava

  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

   

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

   

 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

   

 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31. marec 2022 – táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, ak požiadate o predĺženie lehoty, platí nová lehota) na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Aj vďaka vašej podpore sme do dnes vyškolili viac ako 30 000 dievčat a žien.