Vyhľadať
Close this search box.

2% pre Aj Ty v IT

Aj v tomto roku nám môžete venovať časť zo svojich daní, aby sme aj naďalej mohli podporovať dievčatá a ženy v objavovaní fascinujúceho sveta technológií a rozbehnúť ich kariéru v IT sektore.

Do dnešného dňa sme vyškolili viac ako 42 000 dievčat a žien.

Už 11 rokov: 

 • Inšpirujeme: Prezentujeme motivujúce príbehy žien, ktoré sa zamilovali do sveta technológií. 
 • Vzdelávame: Poskytujeme špeicalizované IT vzdelávanie pre dievčatá na základných a stredných školách, ako aj pre dospelé ženy.

 • Budujeme komunitu: Vytvárame priestor na otvorený dialóg, zdieľanie informácií a rád, spoločné aktivity a podporu vzdelávania.

 

Vďaka vašim 2%-tám pomôžete budúcnosti stoviek dievčat a žien na Slovensku.

Vaše 2% budú použité na úhradu nákladov spojených s vzdelávacími aktivitami pre dievčatá na základných a stredných školách, ktoré okrem iného zahŕňajú výdavky na výučbu, materiály, logistické zabezpečenie kurzov a komunikáciu s učiteľmi, školami a externými špecialistami.

Postup, ako môžete poukázať 1 %, 2 %, 3 % z dane:

 • Do 15.2.2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ vám následne vystaví „Potvrdenie o zaplatení dane“.
 • Do 30. 4. 2024 je potrebné doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska dva dokumenty – zamestnávateľom vydané „Potvrdenie o zaplatení dane“ a vami vyplnené „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“, v ktorom sme už pred vyplnili Aj Ty v IT ako prijímateľa Vašich 2%.
Poznámka: Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane. Vtedy k vyhláseniu priznaniu pridajte aj dané potvrdenie.
 • Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B.
 • Priamo v daňovom priznaní uvádzate údaje o prijímateľovi 2% a výške poukázanej sumy.
 • Pri vypĺňaní dokumentu „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“ budete potrebovať naše identifikačné údaje:
  • Názov prijímateľa: Aj Ty v IT
  • IČO: 42352657 (zarovnanie doprava)
 • Do 2. 4. 2024 je potrebné podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a zaplatiť daň.

 

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy musí byť minimálne 3 €.

 • Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1% (2%) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.
 • POZOR:
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (do 2. apríla 2024) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
 • Ak však právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (do 2. apríla 2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať až 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 • Do 2. 4. 2024 odošlite riadne vyplnené daňové priznanie elektronicky a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Poznámka: Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane až trom prijímateľom. Miminimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 1%, 2% alebo 3% z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

Údaje potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Názov organizácie: Aj Ty v IT
IČO: 42352657 (zarovnanie doprava)

Kontakt:

Ďalšie informácie alebo pomoc pri poukázaní 1 %, 2 % alebo 3 % z dane vám radi poskytneme na [email protected].

Ďakujeme

Aj vďaka vašej podpore sme do dnes vyškolili viac ako 42 000 dievčat a žien.