Vyhľadať
Close this search box.
Muzi o zenach v IT

Muži o ženách v IT

O nedostatku dievčat a žien v IT sektore sa začalo v poslednom období viac diskutovať. Teší nás, že sa apeluje na vychádzajúce štatistiky a poukazuje na príčiny nedostatočného zastúpenia žien. V celej diskusii nám však ako organizácii chýbal jeden podstatný element - MUŽI.

O nedostatku dievčat a žien v IT sektore sa začalo v poslednom období viac diskutovať. Teší nás, že sa apeluje na vychádzajúce štatistiky a poukazuje na príčiny nedostatočného zastúpenia žien. V celej diskusii nám však ako organizácii chýbal jeden podstatný element – MUŽI.

Medzi diskutujúcimi boli totiž vo väčšine prípadov ženy. Ľahko by sme tak mohli nadobudnúť presvedčenie, že sa jedná len o „ich“ problém.  My sa však domnievame, že je to problém, ktorý sa týka celej spoločnosti, a preto nás zaujímalo, čo si o ňom myslia aj muži.

A aby to nebolo len popisovanie negatívneho stavu, spýtali sme sa ich rovno, čo podľa nich prinášajú ženy do IT a prečo by ich tam malo byť viac. Ich názory sme zhrnuli do mini kampane MUŽI O ŽENÁCH V IT, ktorú vám teraz prinášame.  Nájdete v nej mužov na najvyšších manažérskych pozíciách a prvé názory vám budeme predstavovať v dvojtýždenných intervaloch na našej webstránke aj sociálnych sieťach.

Hádžeme tak pomyselnú rukavicu aj smerom k ďalším mužom, aby sa vyjadrili a ešte lepšie, aby svoj názor podporili konkrétnymi krokmi.

 

Rasto-Kulich-grafika

RASŤO KULICH
CEO, Google Slovensko 

Rád by som veľmi povzbudil ženy, študentky, žiačky, aby sa nebáli sa vstúpiť do sveta IT. Dnes majú vytvorené predpoklady na to, aby si aj v tejto oblasti našli svoju prácu snov. V Googli je diverzita a s tým súvisiaca podpora žien súčasťou našej DNA. Talenty vyberáme na základe ich skúseností, šikovnosti, či logického a analytického myslenia. Rôznorodosť názorov, nápadov či prístupov, to všetko sú nesmierne cenné atribúty úspešných tímov. Ja osobne pracujem s množstvom šikovných žien, od ktorých sa rád učím. Googlerky aj Googleri majú u nás možnosť zapojiť do skupiny Women@Google, ktorá buduje diverzitu, rozvíja vzťahy, poskytuje mentoring a podporuje profesný rozvoj nielen Googlerov, ale aj externých komunít.

 

Stefan Lacko

ŠTEFAN LACKO
AVP, Delivery Head, Košice Center, GlobalLogic Slovensko

„Svet IT potrebuje šikovných ľudí s dobrými analytickými schopnosťami, s citom pre presnosť a detail. Ľudí, ktorí nemajú problém pracovať v kolektíve. IT potrebuje ženy. A potrebuje ich viac, ako ich v súčasnosti má. Ženy sú veľmi úspešné v manažérskych pozíciách. Prinášajú zodpovednosť, disciplínu, poriadok a vyššiu mieru empatie voči členom svojich tímov. Nebojím sa povedať, že aj rešpekt. Súčasťou IT biznisu je aj interakcia so zahraničnými firmami. Z vlastných skúsenosti viem, že zastúpenie žien v IT, resp. u našich zákazníkov v západnej Európe alebo v USA,  je oveľa väčšie ako na Slovensku. A to je ďalší dôvod, prečo slovenské IT potrebuje viac žien (mimochodom, aj moja manželka je v IT ).“  

 

Tomas Volek

TOMÁŠ VOLEK
CEO Accenture Slovensko

“Osobne vnímam silnú potrebu žien v IT odvetví, lebo rôznorodosť v akomkoľvek pracovnom tíme, vrátane vyváženejšieho zastúpenia pohlaví, nám umožňuje prichádzať s inovatívnejšími riešeniami. IT sektor so svojou variabilitou pracovných pozícií a rolí dáva ženám priestor, aby naplno využili svoje schopnosti a silné stránky. Napr. ženy programátorky, analytičky a testerky považujem na základe svojej skúsenosti častokrát za precíznejšie a spoľahlivejšie. A prínos žien v roli IT manažérok vidím najmä v tom, že dokážu empaticky lepšie nachádzať kompromisné riešenia, vhodné pre všetky zúčastnené strany. Pri samotnom hľadaní riešení sú tiež menej konfrontačné, čo prospieva celkovej atmosfére v pracovnom prostredí.”

 

Federico Colom

FEDERICO COLOM
CEO Orange Slovensko

“Aby sme vytvorili rozmanitejší technologický svet, musíme motivovať a splnomocniť ženy, aby rozvíjali svoju kariéru v tejto oblasti a stali sa tak súčasťou našich technologických tímov. Je to proces a nie vždy je to ľahké, ale rozhodne to stojí za to. Urobiť niečo nové a iné si vyžaduje istú úroveň úsilia a vášne, ktoré je ťažké predstierať. A ak do svojej práce vložíte aj srdce, naozaj všetko je možné. Podľa mojich skúseností majú ženy tendenciu venovať väčšiu pozornosť malým veciam – detailom, drobnostiam, vďaka ktorým je výsledný produkt, kód, či dizajn zaujímavejší. A to je veľkým prínosom pre všetkých. Verím, že u nás v Orangei vytvárame práve tento druh zdravej firemnej kultúry. “

 

Rudolf Urbanek

RUDOLF URBÁNEK
CEO Microsoft Slovensko a Česká republika

„Digitálne znalosti sú dôležité pre budúce uplatnenie mladých ľudí. Vynechať talentované dievčatá a ženy by bolo luxusom, ktorý si nemôžeme dovoliť. Navyše, ako ukazujú skúsenosti globálnych spoločností, kľúčom k úspechu je rôznorodosť zamestnancov. Spolupráca ľudí z rôznych kútov sveta, žien aj mužov, obohacuje, podnecuje tvorivosť a pomáha prinášať nové nápady. Optimizmom ma napĺňajú zistenia z prieskumov o tom, že mladé ženy dnes veria, že budú prvou generáciou, ktorá dosiahne úplnú rovnoprávnosť vo všetkých oblastiach.“