Vyhľadať
Close this search box.
blog-zurich-foundation

O tom, že veľké veci sa rodia pomaly, ale stojí za to si na ne počkať

V roku 2018 sme celkom po prvý raz organizovali Women Data Academy (WDA), a keďže sú dáta aj ľudia, ktorí s nimi vedia pracovať, cenným artiklom tiež v poisťovníctve, celkom prirodzene sa naše cesty pretli s bratislavskou pobočkou Zurich Insurance.

Tak sa začali naše „švajčiarske večery“. Najskôr využívajúc ich štedrú ponuku priestorov. Dvakrát týždenne s nami vždy niekto z Zurichu absolvoval extra „šichtu“ do ôsmej hodiny, kým my sme usilovne pracovali na dátach a v pauzách zodpovedne riedili firemnú zásobu ovocia a zaplavovali ich priestory smiechom. Spoločných prienikov však začalo byť viac.


Švajčiarsko-slovenské prieniky

V Zurich Insurance s nami potiahli tri skupiny WDA, pričom niektoré z našich absolventiek tam následne aj zakotvili. Náš cieľ pomôcť ženám uplatniť sa na trhu práce bol reálne splnený. Zamestnanci Zurich Insurance Bratislava však pre nás začali dokonca priamo lektorovať, a to v celkom novo vytvorenej Women SQL Academy. Dnes máme za sebou už tri „behy“ so skvelými ohlasmi a ďalšie dva nám štartujú čoskoro online.  Popri dospelých ženách sa  Zurich Insurance začal u nás angažovať aj na workshopoch pre stredné školy.


Hurá na grant!

A boli to tiež pracovníci bratislavskej pobočky, ktorí nám popri pravidelných kontaktoch a spolupráci tiež vnukli nápad požiadať o grant veľkú nadáciu Z Zurich Foundation. Písanie a „pilovanie“ projektu nám zabralo takmer celý rok 2019, kedy sme naozaj išli až do hlbín našej histórie, spoločne s ďalekým plánovaním našej budúcnosti. Ak ste niekedy písali veľký medzinárodný grant, viete o čom hovorím. Medzi švajčiarskou metropolou a Bratislavou prebehalo množstvo výmien a špecifikácií, týkajúcich sa rôznorodých  podkladov a finančných ukazovateľov. Avšak, vyplatilo sa!

 

Dobré správy na koniec

Správa o tom, že sme získali päťročný grant zo Z Zurich Foundation prišla v pravý čas. Mali sme čerstvo za sebou dva zamietnuté granty a práve povzbudenie a uistenie, že niekto verí našej práci, sme potrebovali. Zároveň nás nesmierne potešila výška grantu, 210 000 euro. To, že nás a našu prácu takto vníma „svet“ je pre nás veľká satisfakcia. A päťročná dlžka grantu je zároveň znakom, že Z Zurich Foundation chce podporovať vzdelávanie dievčat a žien na Slovensku dlhodobo.

A na čo sa môžete tešiť? Je toho naozaj veľa. Stay tuned! Hlavne však budeme pokračovať v aktivitách, ktoré sme už naštartovali, ako sú napríklad Coding Cluby pre stredoškoláčky, vzdelávanie dospelých žien a tiež naša práca s najmladšími dievčatami po celom Slovensku.

Tešíme sa. A ďakujeme Z Zurich Foundation za dôveru.