Vyhľadať
Close this search box.
BLOG-stredoskolacky

Coding Clubs v novom šate

Aj Ty v IT Coding clubs sú miestom pravidelných stretnutí dievčat vo veku 15-19 rokov, ktoré láka svet moderných technológií. S novým školským rokom sme im priniesli novú štruktúru a rozvíjame ich s podporou nového partnera - Orange Slovensko.

Hlavným cieľom Aj Ty v IT Coding Clubs je sprostredkovať stredoškoláčkam systematické vedomosti a praktické zručnosti z programovania, tvorby webov, umelej inteligencie, IoT či počítačovej grafiky, ktoré môžu ďalej zúročovať. Coding Clubs vznikli pôvodne v roku 2018 v siedmich slovenských mestách ako miesta stretnutí pri spoločnom programovaní. Počas pandemického obdobia sa však transformovali do online podoby, ktorá umožňuje zapojiť dievčatá zo všetkých kútov Slovenska bez ohľadu na ich geografickú vzdialenosť a podchytiť tak skryté mladé talenty aj z malých miest a dedín. Bonusom pravidelných stretnutí je certifikát uznaný Ministerstvom školstva, ktorým môžu validovať novonadobudnuté zručnosti vo svojich životopisoch a výrazne zlepšiť svoju žiadosť o štipendium na vysokej škole.

 

Čo sa naučia?

Obsahovo sa Coding clubs, ako názov napovedá, zameriavajú najmä na technické témy z IT sveta ako sú programovanie, vývoj webov a aplikácií, robotika a physical computing. Nezabúdame však ani na analýzu dát, prácu s multimédiami či internetová bezpečnosť – zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné fungovanie na trhu práce.

 

Čo je nové

Bez ohľadu na to, či si dievčatá pre svoje štúdium alebo kariéru vyberú IT zameranie, technológie sú všade a ich ovládanie je nevyhnutnosťou. Aj preto sme sa rozhodli uchopiť fungovanie Aj Ty v IT Coding Clubs systematickejšie, štrukturovanejšie a priblížiť ich kvalitou k našim Women Academies pre dospelé ženy. Všetky témy sme sústredili do väčších programových celkov, s vypracovaným systémom sylabov a metodík pre lektorov, vďaka čomu dievčatá získajú komplexnejší rozhľad vo svete IT, v jednotlivých témach (programoch) a technológiách.

 

V rámci Aj Ty v IT Coding Clubs sa dievčatá  budú môcť vzdelávať v témach:

  • Programovanie (programovacie jazyky)
  • Robotika, hardvér (micro:bity, arduino, rapberyPi)
  • UX, design a web (Tvorba webu, UX design, publikovanie, sociálne siete, digitálny marketing …)
  • Multimédiá (2D, 3D modelovanie, animácie, video)
  • Umelá inteligencia
  • IT Security (Bezpečnosť na internete)
  • Projektový manažment
  • Dáta (Spracovanie a analýza dát)
  • Soft skills (zamerané na osobnostný rozvoj)

 

Ako často?

Aj Ty v IT Coding Clubs otvárame, podobne ako niektoré ženské vzdelávacie akadémie dvakrát ročne, to znamená, že v každom školskom polroku otvoríme každú z tém, pozostávajúcich z viacerých lekcií, jedenkrát. Absolvovanie každého kompletného programu bude zavŕšené možnosťou získania Certifikátu pre úspešné absolventky. Naše certifikáty pritom už sú uznávané Ministerstvom školstva, ako vzdelávanie, ktoré môže pomôcť dievčatám získať štipendium na vysokej škole.

 

Aktuálne sa dievčatá môžu prihlásiť na programy: IT Security a Projektový manažment, postupne pracujeme na otvorení ďalších zo spomenutých programov. Napĺňať naše ciele pri vzdelávaní prostredníctvom Aj Ty v IT Coding Clubs nám pomáha aj podpora nového partnera, ktorým je spoločnosť Orange v rámci celosvetovej iniciatívy Hello Women.