Vyhľadať
Close this search box.
blog-certificates

Aj vďaka Aj Ty v IT o krok bližšie k štipendiu na vysokej škole

Ministerstvo školstva uznáva naše kurzy ako doplnkové vzdelávanie, ktoré ti môže pomôcť získať štipendium na slovenskej vysokej škole. Vďaka certifikátu za Aj Ty v IT Coding Club sa tvoje šance na získanie štipendia zvýšia.

Počula si už o iniciatíve “Študujem doma, Slovensko ma odmení”? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s portálom vysokých škôl (portalvs.sk) umožňuje stredoškolským študentom a študentkám získať štipendium vo výške až 9000 € počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia.

 

Pre koho je štipendium určené

Štipendium je určené pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Štipendium bude pridelené v dvoch kategóriách:

  • Najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov
  • Nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín

 

Ako môžeš štipendium získať?

Pre získanie štipendia je potrebné podať Žiadosť o štipendium kde okrem iného vyplníš aj údaje o aktivitách, ktoré si splnila. Umiestnenie v poradí uchádzačov sa určí na základe tvojich doterajších výsledkov počas posledných štyroch rokov stredoškolského štúdia, najmä zapojenia sa do rôznych súťaží (napr. olympiády, SOČ a ďalšie súťaže) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni, ale aj zapojenie sa do rôznych projektov alebo dobrovoľnícka práca.

Za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách, ktoré zastrešujú vybrané medzinárodne inštitúcie ako aj viaceré organizácie pôsobiace na Slovensku, môžeš získať body.

Medzi činnosti, za ktoré je možné získať body (ktoré sa započítavajú do hodnotenia, na základe ktorého môže vzniknúť nárok na štipendium) patrí aj absolvovanie kurzov od Aj Ty v IT, ktoré sú ukončené odovzdaním Certifikátu pre úspešné absolventky.

 

Ako vieš získať certifikát od Aj Ty v IT

Certifikát o úspešnom absolvovaní získavaš za kurzy pre stredoškoláčky, ktoré majú spravidla viac ako 2 stretnutia, ale hlavne ide o kurzy, kde získaš hlbšie vedomosti v odškolenej téme a počas nich pracuješ na vlastnom projekte. Takýmito kurzami sú naše/vaše obľúbené Aj Ty v IT Coding Clubs. Ak si niektorý náš kurz ukončený certifikátom už v minulosti absolvovala, znamená to, že niekoľko bodov máš už teraz „v kapse“. Ministerstvo totiž uznáva certifikáty z kurzov absolvovaných za uplynulé 4 roky.

 

Ak si žiadny takýto kurz neabsolvovala, nevešaj hlavu, neustále otvárame nové Aj Ty v IT Coding Clubs. Najbližšie kurzy ukončené certifikátom sú tu:

Aj Ty v IT Coding Club – IT bezpečnosť  (13.03. – 27.03.2023)
Aj Ty v IT Coding Club – Projektový manažment  (13.04. – 25.05.2023)

 

Napĺňať naše ciele pri vzdelávaní prostredníctvom Aj Ty v IT Coding Clubs nám pomáha aj podpora nového partnera, ktorým je spoločnosť Orange v rámci celosvetovej iniciatívy Hello Women.