Vyhľadať
Close this search box.
blog-sg

Stredoškoláčky učia ľudí o kyberbezpečnosti

Bezpečnosť na internete je mimoriadne dôležitá téma, čo Aj Ty v IT v spolupráci so spoločnosťou ESET viedlo pred tromi rokmi k rozbehnutiu projektu Security Girl. Odborníci tu vzdelávajú stredoškoláčky, ktoré sa neskôr stávajú bezpečnostnými ambasádorkami vo svojich komunitách, pričom už stihli vyškoliť viac ako 1200 ľudí.

Projekt Security Girl je určený pre dievčatá od 15 do 19 rokov. Jeho hlavným cieľom je informovať a dostatočne vzdelávať v témekybernetickej bezpečnosti. Nepočíta však len so vzdelávaním mladých dievčat, ale aj so šírením kľúčových poznatkov ďalej.

Ako to celé prebieha?

Zapojené stredoškoláčky prejdú najskôr prvou fázou školenia, v ktorej sa naučia základy bezpečnosti pri práci s internetom. Len za posledný rok prešlo úvodným školením bezpečnosti Aj Ty v IT spolu 147 dievčat na 10 školách po celom Slovensku. Po absolvovaní tejto časti sa môžu ďalej prihlásiť na nadstavbovú časť a stať sa tak ambasádorkami projektu.

Dievčatá, ktoré sa nám prihlásia a spĺňajú predpísané kritéria, absolvujú intenzívne nadstavbové školenia potrebné pre prácu s ich komunitou a už podrobnejšie bezpečnostné vzdelanie v spoločnosti ESET. Ako upresňuje Ondrej Kubovič, lektor a špecialista na digitálnu bezpečnosť v spoločnosti ESET:

“V rámci školení si dievčatá vyskúšajú, či dokážu rozlíšiť phishing, naučia sa porovnávať chatové aplikácie a ich bezpečnosť, a nazrús nami tiež na dark web. Z praktických zručností si vyskúšajú, ako odchytiť heslo, ak ho používateľ zadá na nešifrovanej webovejstránke a tiež ako si overiť bezpečnosť eshopu, na ktorý ma presmerovala reklama či príspevokna sociálnej sieti. Nie je to však len obezpečnostnom tréningu, snažíme sa im v rámci návštevy ukázať aj to, ako vyzerá naša firma a pevnou súčasťou je aj návšteva našejterasy, z ktorej je krásny výhľad na celú Bratislavu. Program je to teda pomerne náročný, ale z bezprostredných reakcií dievčatvyzerá, že aj zaujímavý a obohacujúci,”

Šírenie dôležitých poznatkov medzi rovesníkmi
Po absolvovaní špecializovaného školenia sa zo stredoškoláčok stávajú oficiálne nové ambasádorky bezpečnosti Security Girls a pridávajú sa tak k dievčatám s rovnakým titulom z predošlých ročníkov. Svoje vedomosti odovzdávajú ďalej vo svojich komunitách, a to nielen rovesníkom, ale aj rodičom, či dokonca starým rodičom. Aktuálne v rámci projektu pôsobí po celom Slovensku 39 ambasádoriek, ktoré spolu vyškolili vyše 1200 ľudí vo svojom okolí.

„Úlohou každej Security Girl je aktívne šírenie tém o bezpečnosti na internete. Forma je v tomto prípade individuálna a závisí odmožností a fantázie každej z nich. Som nadšená z toho, že dosah tohto projektu je obrovský,” dodáva naša výkonná riaditeľka Petra Kotuliaková.

Ambasádorky získavajú dôležité poznatky, zodpovednosť a užitočné mäkké zručnosti
Security Girls sú tak ambasádorkami bezpečného správania na internete, ktoré organizujú stretnutia, vysvetľujú základné princípy bezpečnosti na sieti a upozorňujú na riziká ako phishing či sila a kvalita hesla. Nemenej dôležitou súčasťou nadstavbovýchškolení je aj osveta a vzdelávanie v téme kyberšikany, k čomu im pomáha aj manuál vytvorený im na mieru. Projekt má však okrem bezpečnej práce s technológiami vplyv aj na komunikačné a prezentačné zručnosti dievčat, ktoré rovnako napomáhajú k rozvíjaniu vnútornej motivácie a sebavedomia. Zdieľať skúsenosti a dobrú prax, ako aj vzájomne sa sieťovať, môžu zas v rámci komunitných stretnutí, ktoré pre nich Aj Ty v IT spoločne s ESETom organizujeme.

Šíreniu dôležitej osvety pomáha aj takzvané Bezpečnostné desatoro, ktoré vytvorili Security Girls spolu s Aj Ty v IT. Ide o desať najdôležitejších zásad pri práci s internetom. Bezpečnostné desatoro dopĺňajú tiež odborné články na webe Bezpečne na nete.