Skip to content

Projekt Security Girl je určený pre dievčatá vo veku 15-19 rokov, ktorým nie je ľahostajná téma bezpečnosti na internete. Má celoslovenskú pôsobnosť a jeho hlavným cieľom je ponúknuť stredoškoláčkam dostatočné vzdelanie v oblasti kyberbezpečnosti  tak, aby vedeli vhodným spôsobom chrániť nielen seba, svoje dáta, či iné súkromné online informácie, ale fungovali aj ako bezpečenostné spojky vo svojej škole a komunite.

Hlavnou úlohou takto „vyzbrojenej“ Security Girl je fungovať ako bezpečnostná spojka pre svoje najbližšie okolie – šíriť získané vedomosti o bezpečnom pohybe v kyberpriestore a pomáhať predchádzať kybernetickým útokom.

 

Bezpečnostné desatoro

Spolu s dievčatami z pilotnej fázy projektu, sme zároveň pre všetky budúce Security Girls pripravili informačnú kampaň Bezpečnostné desatoro, ktorá im má pomôcť šíriť idey o dôležitosti bezpečnosť na internete ďalej.

Pre viac informácií, ako sa účinne brániť, si môžete po prekliknutí na konkrétny bod desatora prečítať odborný článok na vzdelávacom webe nášho partnera Bezpečne na nete.

Moje heslá sú silné, unikátne a tajné.

Informácie osobného charakteru si nechávam pre seba. 

Nepublikujem citlivé fotografie SEBA ani INÝCH. 

Zariadenia, ktoré používam chránim overeným antivírusovým softvérom. 

Internetové stránky a obchody pochybného charakteru obchádzam. 

Podozrivé maily a správy si overím alebo rovno vymažem. 

Podozrivé maily a správy si overím alebo rovno vymažem. 

Som proti KYBERŠIKANE a za žiadnych okolností takéto správanie nepodporujem. 
Podozrivé aktivity na internete ohlásim príslušným úradom, polícii alebo konkrétnej sociálnej sieti. 

Obetiam kyberútokov vo svojom okolí pomáham vyhľadať odbornú pomoc.

Máš otázky?

Tento projekt
zastrešuje Lenka Ježík

+421 904 553 500

Pripoj sa k našej komunite

Stiahni si Discorde na desktop, do aplikácie alebo s nami komunikuj v prehliadači. Po inštalácií si pridaj náš kanál.