Vyhľadať
Close this search box.
blog-inovacne

Spúšťame Inovačné vzdelávanie Aj Ty v IT

Ste učiteľka alebo učiteľ informatiky, digitálna koordinátorka či digitálny koordinátor na základnej alebo strednej škole? Práve pre vás sme pripravili náš nový program systematického a certifikovaného vzdelávania.

Učiteľky a učiteľov si veľmi vážime a uvedomujeme si ich nenahraditeľné miesto v našej spoločnosti. Už niekoľko rokov, hoci v menšom rozsahu ako dievčatá, venujeme pozornosť aj im: vzdelávame, motivujeme a podporujeme ich. Po spustení bezplatných výpožičiek hardvéru z našej technologickej knižnice TechLib, sériách krátkodobých kurzov, tematických workshopoch a živých diskusiách sme sa rozhodli posunúť našu pomoc o level vyššie a pripraviť pre nich systematickejšie vzdelávanie, s dlhodobejším efektom.

Čo je inovačné vzdelávanie?
Ide o systematické a Ministerstvom školstva certifikované vzdelávanie učiteľstvo, ktoré absolventke či absolventovi prinesie príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu. Na tento príplatok má nárok až po dobu 7 rokov. Naše Inovačné vzdelávanie je určené pre učiteľky alebo učiteľov informatiky a digitálne koordinátorky a koordinátorov na základných a stredných školách. Prvým kurzom, ktorý u nás môžu v rámci programu absolvovať je Bezpečnosť na internete.

Bezpečnosť na internete
Skúsený lektor Martin Fischer vás v kurze prevedie základnou problematikou informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Priblíži, ako jednotlivec prispieva svojou digitálnou identitou do celku a popíše techniky, ktoré používajú útočníci na získanie informácií.

Vysvetlí, ako chrániť seba a žiakov pri každodennom používaní informačných technológií, aj akú úlohu v oblasti bezpečnosti zohráva umelá inteligencia. Neobíde ani dôležité psychologické hľadisko a dôležitú tému kyberšikany.
Kurz je realizovaný online cez aplikáciu ZOOM a dokopy trvá 50 hodín.

Ak potrebujete viac informácií o inovačnom vzdelávaní s Aj Ty v IT, prečítajte si viac na našom webe.

Ak sa chcete prihlásiť na program Inovačného vzdelávania: Bezpečnosť na internete, kliknite sem.