Vyhľadať
Close this search box.

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE s Aj Ty v IT

Čo je inovačné vzdelávanie?

Program inovačného vzdelávania je určený pre všetky učiteľky, učiteľov informatiky a digitálne koordinátorky či koordinátorov na základných a stredných školách. Zameriava sa na rozvoj kompetencií v rámci problematiky informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Prečo to robíme?

Učiteľky a učiteľov si veľmi vážime a uvedomujeme si ich nenahraditeľné miesto v našej spoločnosti. Už niekoľko rokov, hoci v menšom rozsahu ako dievčatám, venujeme pozornosť aj im: vzdelávame, motivujeme a podporujeme. Po spustení bezplatných výpožičiek hardvéru z našej technologickej knižnice, sériách krátkodobých kurzov, tematických workshopoch a živých diskusiách sme sa rozhodli posunúť našu pomoc o level vyššie a pripraviť pre nich systematickejšie vzdelávanie, s dlhodobejším efektom..

Čo je dobré o programe inovačného vzdelávania vedieť

Inovačné vzdelávanie je systematické a Ministerstvom školstva certifikované vzdelávanie, ktoré absolventke aj absolventovi prinesie príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu. Na tento príplatok má nárok až po dobu 7 rokov.

Pre urýchlenie pridelenia príplatku vám odporúčame vopred zahrnúť inovačné vzdelávanie do svojho plánu profesijného rozvoja. V súlade s § 64 Zákona č. 138/2019 Z.z. si môžete príplatok uplatniť až po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.

Preplatenie vzdelávania si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa z podpory profesijného rozvoja PZ a OZ z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v rokoch 2022 až 2025.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jožko Mrkvička
ZŠ Maková

Aktuálne otvorené kurzy

Bezpečnosť na internete

Obsah

Skúsený lektor Martin Fischer vás v kurze prevedie základnou problematikou informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Vysvetlí, ako jednotlivec prispieva svojou digitálnou identitou do celku a popíše techniky, ktoré používajú útočníci na získanie informácií.

Vysvetlí, ako chrániť seba a žiakov pri každodennom používaní informačných technológií, aj akú úlohu v oblasti bezpečnosti zohráva umelá inteligencia. Neobíde ani dôležité psychologické hľadisko a dôležitú tému kyberšikany.

Forma

Kurz je realizovaný online, prostredníctvom aplikácie cez ZOOM a potrvá 50 hodín. Z každého online stretnutia zhotovíme pre účastníkov záznam, aby sa mohli k preberaným témam kedykoľvek vrátiť.

Priebeh

Kurz má tri časti:

 1. Prezenčná časť kurzu (14 hodín) zahŕňa účasť na online stretnutiach, ktorých bude spolu 7. Okrem týchto stretnutí, bude ešte jedno ďalšie, zamerané na prípravu na záverečnú skúšku.
 2. Dištančná časť kurzu (36 hodín) je tvorená rôznym materiálom – video, prezentácia, texty, kvízy, tvorba aktivít… Lekcie vám sprístupníme postupne a ich odomknutie môže byť podmienené splnením všetkých úloh danej lekcie.
 3. Záverečná skúška, počas ktorej odprezentujete jednu zo svojich svojich hodín na tému bezpečnosti na internete. Komisii predstavíte vami navrhnuté aktivity, ktoré by ste mohli robiť alebo už ste so žiakmi na hodine informatiky robili.

 

Po absolvovaní kurzu získate certifikát.

Aké sú podmienky ukončenia kurzu?

Cena

Kurz stojí 115 Eur, pričom preplatenie vzdelávania si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa.

Prehľad tém

 1. Stav kybernetickej bezpečnosti vo svete
 2. Digitálna identita, internetové aktivity, hoaxy
 3. Sociálne inžinierstvo
 4. Ochrana koncových zariadení
 5. AI a budúcnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 6. Kyberšikana a kybernásilie
 7. Analýza bezpečnostných rizík

Harmonogram online stretnutí

 • 19.03.2024 – 1. lekcia
 • 26.03. 2024 – 2. lekcia
 • 09.04. 2024 – 3. lekcia
 • 16.04. 2024 – 4. lekcia
 • 25.04. 2024 – Informačné stretnutie k záverečnej skúške
 • 30.04. 2024 – 5. lekcia
 • 14.05. 2024 – 6. lekcia
 • 28.05. 2024 – 7. lekcia
 • od 17.06. 2024 do 20.6. 2024 – Zaverečná skúška

Uzávierka registrácií

Registrovať sa môžete do 16.3.2024.

Podrobný zoznam lekcií

1.Stav kybernetickej bezpečnosti vo svete

 • Súčasné trendy a prehľad v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Kybernetický priestor
 • Kybernetické útoky

Výstup dištančnej časti: Zhliadnutie videí a vypracovanie testu na základe ich obsahu.

 

2. Digitálna identita, internetové aktivity, hoaxy

 • Ako si tvoríme digitálnu identitu
 • Sledovanie aktivít v digitálnom priestore
 • Sociálne siete, internetové výzvy, hoaxy

Výstup dištančnej časti: Návrh aktivity pre vytvorenie hoaxov na základe aktuálnych tém v spoločnosti. Alternatíva: Návrh aktivity pre hodnotenie textov, či ide o hoaxy.

 

3. Sociálne inžinierstvo

 • Techniky sociálneho inžinierstva
 • Ako sa nestať obeťou sociálneho inžinierstva
 • Najčastejšie útoky pomocou sociálneho inžinierstva

Výstup dištančnej časti: Zhliadnutie videí, test na rozoznanie phishingových mailov + návrh jednej aktivity pre žiakov.

 

4. Ochrana koncových zariadení

 • Ochrana PC a mobilných zariadení
 • Bezpečné prehliadanie internetu
 • Heslá
 • IoT

Výstup dištančnej časti: Identifikácia foriem ochrany koncových zariadení, ich efektívnosti a rozšírenosti použitia. Návrh aktivít vo forme identifikácie ochrany na koncových zariadeniach, ktoré majú žiaci typicky pri sebe (typicky mobilný telefón).

 

5. AI a budúcnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 • Vznik AI
 • Schopnosti jazykového modelu
 • Kryptomeny

Výstup dištančnej časti: (upresníme)

 

6. Kyberšikana a kybernásilie

 • Definície pojmov
 • Znaky kyberšikany a kybernásilia

Výstup dištančnej časti: (upresníme)

 

7. Bezpečnostné informačné technológie (10 hodín, z toho 2 hodiny prezenčne a 8 hodín dištančne)

 • Základné a celosvetovo používané technológie z oblasti informačnej bezpečnosti
 • Antivírus, firewall, Data loss prevention, proxy server

Výstup dištančnej časti: (upresníme)

 

Záverečná skúška

Bude prebiehať online, prostredníctvom ZOOMu pred trojčlennou komisiou. Počas záverečnej skúšky účastníci predstavia jednu zo svojich hodín na tému bezpečnosti aj s navrhovanými aktivitami.

Chýbajú vám ďalšie informácie?

Kontaktujte našu projektovú manažérku Mary na email: [email protected].