Vyhľadať
Close this search box.
blog-sg-1

Security Girl: tvoja bezpečnostná spojka

Z európskych prieskumov vyplýva, že až tretina slovenských detí zažila kyberšikanu a viac ako tretina sa na internete bavila s cudzími ľuďmi, ktorých poznala len zo sociálnych sietí. Až 17 % z nich sa pritom s nimi dokonca stretla! Veľkú pozornosť tiež zaznamenal český dokument Barbory Chalupovej a Víta Klusáka V síti, ktorý rozprúdil celospoločenskú diskusiu o nástrahách sexuálnych predátorov na sieťach. Tri dospelé herečky, vydávajúce sa za dvanásťročné dievčatá v ňom počas 10 natáčacích dní sexuálne obťažovalo takmer dva a pol tisíc mužov.

Bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie, deti čoraz viac trávia čas na internete a našou úlohou je pomôcť im nájsť bezpečný spôsob, ako sa v kyberpriestore pohybovať. Prvou podmienkou úspechu sú, bez debaty, domáce rozhovory o tom, čo na internete deti v čase neprítomnosti rodičov robia. Žiaľ zo štatistík vyplýva, že až 40% rodičov o tom nemá informácie alebo sa o to nezaujímajú.

Aj preto prinášame projekt SECURITY GIRL, ktorý sme pripravili so spoločnosťou Eset. Je výsledkom našich spoločných úvah o dôležitosti bezpečného správania mladej generácie v kyberpriestore. Projekt je určený pre dievčatá vo veku 15-19 rokov a jeho hlavným cieľom je ponúknuť im dostatočné vzdelanie v oblasti kyber bezpečnosti, aby chránili seba aj svoje dáta. Nezostane však len pritom! Vyškolené dievčatá budú svoje vedomosti ponúkať ďalej a odovzdávať ich ďalším rovesníkom, čím budú okolo seba vytvárať mikrokomunitu, v ktorej si budú navzájom radiť a podporovať sa.  Security Girl je teda naša ambasádorka bezpečného správania na internete, ktorá  bude organizovať  stretnutia, vysvetľovať základné princípy bezpečnosti na sieti aj upozorňovať na riziká. V neposlednom rade bude tiež rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, ktoré napomôžu rozvíjať jej vnútornú motiváciu a sebavedomie.

AKO TO PREBIEHA?

Projekt pozostáva z troch fáz. V prvej realizujeme na vybraných stredných školách praktický workshop o bezpečnosti na internete. Dievčatá, ktoré majú záujem stať sa Security Girl, sa v druhej fáze registrujú na nadstavbové školenie. Z nich na  základe vopred stanovených kritérií vyberieme tie, ktoré sa dostanú už na intenzívne špecializované školenie priamo do spoločnosti ESET. A po absolvovaní školenia budú už schopné fungovať ako ambasádorky bezpečnosti na svojej škole.

ČO MUSÍ ROBIŤ SECURITY GIRL?

Úlohou každej Security Girl je po absolvovaní školenia začať aktívne pôsobiť v rámci svojej komunity. Forma je individuálna, závisí od možností a fantázie každej z nich. Od nás dostane absolútnu podporu týkajúcu sa propagačných materiálov, ale aj možných problémov či pochybností. Na konci roku projekt vyhodnotíme s našou „high security“ komisiou, zloženou zo zástupcov spoločnosti ESET a Aj Ty v IT  a odmeníme tri najlepšie.

A keďže bezpečnosť nie je dôležitá len počas jedného školského roka, projekt s každým novým rokom obnovujeme a dopĺňame o nové Security Girls a ich komunity. Pretože bezpečnosť je pre nás téma na celý ŽIVOT.