Vyhľadať
Close this search box.
blog-Dubovcova

Rozhovor v komunite: Scrum Masterka Katarína Dubovcová

Katarína Dubovcová pracuje ako scrum masterka v spoločnosti Takeda. Vyštudovala psychológiu a jej cesta do IT viedla cez marketing. Ako vyzerá život scrum masterky prezradila v komunitnom rozhovore na Discorde a my ho radi s vami zdieľame.

Katarína, aktuálne pracuješ ako scrum masterka, čo je náplňou tvojej práce?

Mojou úlohou je prinášať do tímu Scrum metodológiu, jej hodnoty a princípy. Možno vám hneď napadne otázka, čo to vôbec je? V skratke, je to iteratívny spôsob dodávania, vylepšení či zmien na produkte, za ktorý sme spolu s tímom zodpovední. Zvyčajne pracujeme v takzvaných „šprintoch“, čo sú najčastejšie 2-týždňové cykly. Scrum tím celkovo pozostáva z viacerých rolí. Sú to: product owner, ktorý je zodpovedný za víziu produktu, určuje nám pracovné priority; m, ktorý na zmenách pracuje a je zvyčajne „crossfunkčný“, to znamená, že nemáme uniformné tímy pozostávajúce z 1 role, ale z kombinácií rolí, ktoré vedia produkt nielen navrhnúť ale aj dodať; a scrum master, ktorý zabezpečuje to, aby tím rozumel spôsobu práce, osvojil si ho a napomohol mu k čo najvyššej samostatnosti. Je to taká kombinácia mentora/ky, kouča/ky, facilitátora/ky a mediátora/ky v závislosti od toho, čo práve v danej chvíli tím potrebuje pre ďalšie napredovanie.

Scrum sa spája s agilným spôsobom riadenia projektu. Čo to znamená pracovať agilne?

Pracovať agilne znamená vedieť sa ideálne čo najrýchlejšie prispôsobiť zmenám alebo potrebám zákazníka a vedieť na ne včas reagovať. Práve preto sa v scrume pracuje v kratších intervaloch, iteráciách, ktoré tomu napomáhajú. Výsledok práce si tak vieme prejsť so zákazníkom (interným či externým) a na základe spätnej väzby upraviť naše ďalšie smerovanie. Agilita samotná je niečo väčšie, čo zastrešuje už konkrétne metodológie ako scrum, kanban a podobne.

Ty si začínala pôvodne v marketingu, aký bol tvoj prechod k scrumu? Musela si mať nejaké špeciálne zručnosti alebo skúsenosti?

Ku scrumu ma doviedla viac-menej náhoda. Po vyštudovaní psychológie som skúšala hľadať oblasť, kde by som sa cítila pracovne príjemne. Skúsila som najprv HR, potom marketing. Bola to zhoda okolností, že tím na marketingu pracoval agilne a naša scrum masterka sa musela presunúť na nový projekt. Mňa oblasť agility veľmi zaujala a už som v nej zostala.

Existuje nejaký návod na dobrú prácu v tíme? Aké problémy najčastejšie riešiš?

Scrum je pre nás niečo ako základ, z ktorého vychádzame. Ako ho však robíme priamo s tímom je veľakrát o dohode, pretože každý projekt, či tím môže byť špecifický, má špecifické problémy, či úskalia. Nápady na riešenia „ako“ veľakrát prichádzajú priamo z tímu. Také sú z mojej praxe tie najlepšie. Ide o to vyskúšať a skúšať, pokiaľ si nenájdeme to svoje. Medzi najčastejšie výzvy by som asi zaradila to, aby každý v tíme porozumel, čo je naším spoločným cieľom a ako pracujeme. Veľakrát je agilita a scrum ako taký pre členov tímu nový, vtedy je môj prístup viac o vysvetľovaní a mentorovaní.

Ktoré sú podľa teba najdôležitejšie vlastnosti scrum masterky? Komu by si odporučila túto prácu?

Medzi prvými mi napadajú: trpezlivosť, chuť porozumieť a odolnosť voči stresu  – vonkajšiemu a aj takému, čo si vie človek pridať sám. Scrum master je človek prinášajúci zmenu, ktorá si prirodzene žiada čas, preto som spomenula práve tieto vlastnosti.

Ak by sa chcel niekto presadiť v tejto oblasti, potrebuje nejaké certifikáty? Ako sa môže dostať k informáciám o Scrume?

Odborné certifikácie a kurzy na Scrum sú finančne celkom náročné. Na internete, alebo aj v knižnej podobe je však veľa zdrojov či materiálov, z ktorých sa dá vychádzať a získať možno aj konkrétnejšiu predstavu, či vedomosť. Certifikát tomu napokon pridá akúsi „oficiálnosť“. Odporučila by som začať niečím voľne dostupným na webstránkach, ktoré certifikácie umožňujú. Medzi také patrí napríklad scrum.org alebo scrumalliance.org. To sú stránky, ktoré ponúkajú certifikácie, ale zároveň aj veľa materiálu a diskusií, z ktorých sa dá čerpať.

Opísala by si nám svoj jeden typický pracovný deň?

Moje pracovné dni sú veľmi rôznorodé. Z dlhodobého hľadiska sa snažím mať plán, ktorý si postupne pretavujem do denných aktivít. V prípade tímov, ktoré začínajú v Scrume, je môj prístup viac o edukovaní, preto tam smeruje aj väčšina mojich aktivít. V prípade zabehnutejších tímov sa snažíme veci viac vylepšovať a tomu prispôsobujeme aj naše aktivity. Snažím sa tieto veci na dennej báze dávať do pochodu. Môj deň ma však vždy jeden fixný bod – denný telefonát s celým tímom, kde si zdieľame, ako napredujeme, či nemáme nejaké problémy či prekážky, ktoré musíme riešiť. Táto časť mi vždy vie následne veľmi dynamicky upraviť zvyšný harmonogram dňa.

Scrum masterka znie ako dynamická pozícia, sú v nej aj časti, ktorú sú viac rutinné?

Je to naozaj dynamická pozícia, ale, samozrejme, sú časti, ktoré sú rutinné. Samotný scrum má svoj jasne stanovený cyklus, ktorý nasledujeme, ten nám dáva rutinu a fixné body aj v takomto dynamickom prostredí. Každé dva týždne si spoločne prechádzame nové požiadavky, ktoré neskôr spolu aj zplánujeme do už spomenutých „šprintov“. Počas denných telefonátov spolu komunikujeme, ako sme na tom, ako napredujeme. V závere nás čaká tímová retrospektíva, kde sa s tímom dohadujeme, čo môžeme zlepšiť v ďalšom cykle. Mojou úlohou je potom spolu s tímom dohliadnuť na to, aby sme dané dohody následne zaviedli aj do praxe.

Potrebovala si sa v niečom dovzdelať pri prechode do oblasti IT? Pomáhali ti noví kolegovia?

Musím povedať, že to bola pre mňa poriadna šoková terapia. Výhodou pozície scrum mastera je, že to nie je človek, ktorý musí byť nevyhnutne človek s IT skúsenosťami. Rola samotná potrebuje mať trošku odstup a nadhľad, aby mohla facilitovať diskusie v tíme. Veľa sa potom „nalepí“ na človeka už v praxi. Veľakrát mi pomohli kolegovia, ľudia v tíme. S každým projektom je to nová oblasť a neznáma téma. Ten pocit „neznáma“ zažívam aj na dennej báze. Teraz sa to snažím vnímať skôr ako výzvu.

Čo máš najradšej na svojej práci? Kedy ti to dáva zmysel?

Na svojej práci mám najradšej jej širokú variabilitu. Byť mentorkou, coachkou a mediátorkou v jednom. U mňa osobne som v tejto pozícii našla to, čo ma prirodzene bavilo, a to je práca s ľuďmi. Keď vidím, ako sa nám pomaličky darí zlepšovať naše procesy, interakcie, spôsob, akým spolupracujeme, to je niečo, čo ma ženie vpred.

Ďakujeme za rozhovor.