Vyhľadať
Close this search box.
BLOG - Export fotografii - 1

Vzdelávaním proti stereotypom

Najúčinnejším nástrojom v boji proti stereotypom je vzdelávanie. Platí to dvojnásobne, ak máte dobrého sparinga. Tešíme sa, že sme takého našli v Nadácii Orange.

Už od útleho veku sú deti vystavené rôznym stereotypom a jedným z nich je aj to, že IT nie je pre dievčatá. S týmto stereotypom sa stretávame často na školách pri našich vzdelávacích workshopoch a potvrdil nám ho aj nedávny kvalitatívny prieskum, ktorý sme realizovali v rokoch 2022 a 2023 prostredníctvom fokusových skupín respondentiek na celom Slovensku.

Tento rodový stereotyp negatívne vplýva nielen na to, ako IT zručnosti vnímajú dievčatá, ale aj na to, ako k podpore rozvoja ich talentov pristupujú ich rodičia a učiteľstvo. Náš prieskum, žiaľ, ukázal, že aj v prípade, ak sú učitelia odborníkmi, často sa pri výučbe zameriavajú len na tie detí, ktoré v informatike vynikajú, a ostatným dávajú len jednoduché zadania. Na školách má informatika zároveň nízku hodinovú dotáciu, nie je integrovaná do iných predmetov a často dokonca chýbajú pedagógovia a pedagogičky s potrebnými odbornými vedomosťami. Všetky tieto faktory prispievajú k tomu, že záujem dievčat o nové technológie je neporovnateľne menší ako u chlapcov, hoci predpoklady na prácu s nimi majú rovnaké.

A keďže dievčatám chýba podpora záujmu o technológie, chýbajú potom aj ony samy fakultách informačných technológií (je ich len 15 % z celkového počtu študentov) a konzekventne aj v tímoch (len 16 % IT pozícií obsadzujú ženy), ktoré najmodernejšie technológie vyvíjajú. Nedostatočné digitálne zručnosti ich zároveň znevýhodňujú na pracovnom trhu, ohrozuje ich automatizácia a dnes už aj rozvoj umelej inteligencie. Cestou z tohto bludného kruhu je podchytiť problém v jeho začiatkoch a už malým dievčatám zaujímavým a zábavným spôsobom ukazovať, že technológie sú zaujímavé a sú vhodné aj pre ne.

Ideálnym nástrojom je vytvorenie dievčenských skupín, ktoré, na základe našich skúseností, veľmi dobre fungujú, pretože dievčatá sa v nich môžu pýtať na čokoľvek a bez obáv z toho, že budú vysmievané alebo presunuté do „pomalšej“ skupiny. A keď sa k našej expertíze a skúsenostiam pridá aj partner, akým je Nadácia Orange, môže sa rozvíjať projekt, ktorý prostredníctvom živých workshopov už niekoľko mesiacov pomáha motivovať a zasiahnuť signifikantne väčší počet dievčat na základných školách.

A nielen to! Súčasťou projektu je tiež pomoc školám a učiteľstvu s prípravou sylabov obsahujúcich témy atraktívne pre 8- až 14-ročné dievčatá, ako aj osvetová kampaň adresovaná rodičom i pedagógom o tom, prečo by mali podporovať dievčatá v záujme o IT a aké príležitosti im otvoria vďaka tomu do budúcna.

Záleží nám totiž na tom, aby oblasť IT už neprišla o žiadnu šikovnú ženu a aby akékoľvek dievča neprišlo o dobrú a perspektívnu budúcnosť!