Vyhľadať
Close this search box.
blog-digiwomen

Videokurz DigiWomen prekročil prvú tisícku účastníčok

Kurz spustený len v júni 2021 zaznamenal dôležitý míľnik, keď ním prešla v poradí tisíca účastníčka. Tvorí súčasť rovnomenného projektu, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Microsoft s cieľom pomôcť ženám na materskej a rodičovskej dovolenke, alebo tesne po nej, s návratom do práce. Dnes sa ho už zúčastňujú ženy v rôznych životných situáciách.

Čas, ktorý venujú ženy deťom je nenahraditeľný, často ale negatívne vplýva na ich kariéru, finančné zabezpečenie a samostatnosť. Len 30 % žien sa totiž po materskej a rodičovskej dovolenke vráti na rovnakú pozíciu, z akej odchádzali. Projekt DigiWomen ponúka možnosť pripraviť sa na návrat do práce oprášením starých i získaním nových počítačových zručností, ktoré sú pri pracovných pohovoroch žiadané a zúčastniť sa ho už môžu všetky ženy bez ohľadu na ich aktuálnu životnú situáciu.

ČO DIGIWOMEN PONÚKA

Projekt DigiWomen vznikol v roku 2020 a v počiatkoch ponúkal online workshopy v dvoch úrovniach obtiažnosti pre 85 žien. Dnes sa však už preklopil do zrozumiteľne a prístupne koncipovaného videokurzu, ktorý účastníčky prevedie prácou s balíkom Office 365, najmä s Excelom – jednou z najčastejších požiadaviek pri pracovných pohovoroch. Videokurz ženám zároveň pomohol odstrániť aj poslednú bariéru, ktorou bola časová viazanosť, a tak ho môžu absolvovať vtedy, kedy im to najviac vyhovuje. Jeho ideovým garantom je lektor Peter Belko.

REAKCIE ABSOLVENTIEK
Úspešnosť a zmysluplnosť kurzu zrkadlí aj množstvo pozitívnych spätných väzieb, ktoré dostávame. Pravidelne sa v nich opakuje spokojnosť so spôsobom vysvetľovania i samotným obsahom kurzu: „Skvelý kurz, vhodný pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých. Niektoré veci boli pre mňa novinka, iné som vedela, ale bolo dobré si ich znova pripomenúť a precvičiť,“ napísala v hodnotení jedna z účastníčok.

Projektová manažérka Aj Ty v IT pre dospelé ženy Veronika Pizano vidí jasný posun aj v sebavedomí samotných žien: “Účastníčky, ktoré kurz absolvujú, vedia, že sa k nemu môžu kedykoľvek vrátiť a pripomenúť si funkcie, ktoré možno budú potrebovať. Mať takúto podporu im dáva možnosť sústrediť sa na ďalšie výzvy v práci, do ktorej sa vrátili po dlhšom čase, alebo ak nastúpili na novú pozíciu.” 

ZMYSLUPLNOSŤ PROJEKTU

Posilňovanie digitálnych zručností vo všetkých vekových kategóriách a pritiahnutie viac žien do oblastí IT je tiež cieľom spoločnosti Microsoft, vďaka ktorej podpore projekt DigiWomen vznikol. “Som hrdá na dlhodobé partnerstvo medzi Aj Ty v IT a Microsoftom. Obzvlášť na mňa zapôsobila oddanosť a tvrdá práca, ktorú preukázali pri podpore žien pri výbere povolania v oblasti technológií,” hovorí Sylvie Laffarge, riaditeľka Microsoftu pre filantropiu v Európe a pokračuje: “So stále nízkym zastúpením dievčat a žien v IT na Slovensku, ale aj vo svete, si Aj Ty v IT osvojilo stratégiu, ako vzbudiť záujem o digitálne témy už vo veľmi ranom veku. Prostredníctvom interaktívnych lekcií, zvyšovania povedomia a organizovaním stretnutí ich účastníčky získavajú toľko potrebnú sebadôveru a sebaúctu, aby sa dostali na ďalšiu úroveň. Aj Ty v IT tiež jasne chápe dôležitosť ženských vzorov a spôsob, akým sa ich účastníčky stotožňujú s úspechmi iných, pričom sa na neúspechy pozerajú ako na dôležitú súčasť učenia.”

Práve spolupráca s IT spoločnosťami je pre nárast žien kľúčová, pretože ženy, ktoré absolvujú kurzy a snažia sa vstúpiť do IT, potrebujú aj na strane zamestnávateľa ústretovosť a pochopenie pre situáciu, v akej sa nachádzajú. “My v Microsofte cítime pokoru a privilégium, že môžeme spolupracovať s Aj Ty v IT a sprevádzať ju, aby sme dosiahli ešte silnejší vplyv, aby sme pomohli dievčatám a ženám získať ľahší prístup do IT pracovného sveta a dokonca aj podporiť ich snahu vybudovať si vlastné podnikanie,” dodala Laffarge.

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Naším zámerom, vyjadrenom mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. Našimi aktivitami sa usilujeme búrať spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venujeme sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracujeme tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých desať rokov činnosti prešlo našimi workshopmi, kurzami a akadémiami viac ako 25-tisíc dievčat, žien i učiteľov z celého Slovenska.