Vyhľadať
Close this search box.

Všetko pre učiteľky a učiteľov

Vzdelávame, podporujeme a motivujeme.

Prostredníctvom špecializovaných IT školení dávame učiteľom príležitosť rásť. Našou prítomnosťou na školách vám pomáhame pri vyučovaní. Vďaka TECHLIB vám sprístupňujeme hardvér, či už na vaše vlastné vzdelávanie, alebo na vzdelávanie žiačiek a žiakov vo vašich triedach.

Projekty pre učiteľky a učiteľov

19 - 99 rokov

Program inovačného vzdelávania je určený pre všetky učiteľky, učiteľov informatiky a digitálne koordinátorky či koordinátorov na základných a stredných školách. Zameriava sa na rozvoj kompetencií v rámci problematiky informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Pre viac informácií kliknite sem.

V technologickom svete, ale aj v bežnom živote sa čoraz viac stretávame s pojmom Internet vecí (IoT). Predstavuje prirodzenú evolúciu, ktorá je daná tým, že čoraz viac objektov pripájame k internetu, alebo prepájame medzi sebou. Školenie „Úvod do internetu vecí“ je určené pre všetkých učiteľov a učiteľky, ktorí majú zvládnuté základy práce s micro:bitom, majú chuť prejsť na ďalší vývojový stupeň v technologickom svete a spoznať budúcnosť, ktorá sa skrýva v IoT riešeniach.

Pravidelne prichádzame na základné a stredné školy, kde organizujeme workshopy na rôzne témy. Rozširujeme obsah hodín informatiky a ukazujeme nové možnosti, ktoré IT ponúka pre štúdium a kariéru.

Ak máte záujem o workshop na vašej škole, vyplňte tento formulár alebo nám napíšte!

Aktivity pre stredoškoláčky: [email protected]

Aktivity pre najmladšie dievčatá: [email protected]

Pre projekt ENTER: [email protected]

Zabezpečiť prístup dievčat k IT vzdelávaniu je pre nás v našich aktivitách kľúčové. Spolu s prístupom však často kráča ruka v ruke aj potreba odstraňovať bariéry – a to nielen psychologické, ako sú predsudky či nepochopenie okolia, ale aj fyzické. V Aj Ty v IT sme založili technickú knižnicu TECHLIB, ktorá sprístupní hardvér formou možnosti zapožičania hardvéru a jeho komponentnov pre vás aktívnych a motivovaných učiteľov a učiteľky na vaše vlastné vzdelávanie a aj pre vašich žiakov a žiačky na hodiny informatiky.
Pre viac informácií: [email protected]

Požičať si hardware môžete priamo na objednavky.techlib.sk

Pravidelne sa zúčastňujeme konferencií a meetupov zameraných na rôzne témy z oblasti vzdelávania, technológií a diverzity. Aj touto cestou máte možnosť sa stretnúť s tímom Aj Ty v IT, účastníčkami našich kurzov a lektormi.

Najlbižšie ste nás mohli stretnúť na konferencii Slovak Women in Tech

Archív projektov

Od roku 2018 do roku 2020 sme v rámci projektu Akadémia programovania organizovali školenia zamerané na prácu s micro:bitom s cielom pomôcť učiteľom vytvoriť zaujímavý a kreatívnejší obsah na hodinách informatiky na ich školách po celom Slovensku. Zároveň sme ich vyškolili, aby mohli viesť informatický krúžok pre dievčatá, na ktorom by dievčatám sprostredkovali možnosť naučit sa zábavnou a kreatívnou formou programovať. Na stovky škôl sme v rámci projektu poskytli hardvér v podobe micro:bit kitov.
V roku 2020 na jar sme realizovali krásny projekt „Stretnutia s umelou inteligenciou“, na ktorom sme vyškolili 63 učiteľov zo základných a stredných škôl v oblasti robitiky a umelej inteligencie, nakoľko táto oblasť by mala predstavovať intergrálnu súčasť výučby medernej informatiky na ZŠ a SŠ. Samotní učitelia nemali dostatok odborných, ale ani metodických znalostí, ako sa s touto témou popasovať. My sme pre nich zrealizovali celodenné školenie, kde sme im pomohli s prípravou kurikula, ktoré je v súlade s platnými vzdelávacími štandardami pre informatiku pre ZŠ a SŠ a zároveň je spracované v primeranej a vhodnej forme pre vekovú kategóriu 13 – 17 ročných. Následne s nami učitelia absolvovali 5 webinárov, na ktorých sa stretli z rôznymi odborníkmi z praxe, z rôznych oblastí robotiky a umelej inteligencie, dostali množstvo nápadov a podnetov, ako využiť umelú inteligenciu vo výuke na školách, ale hlavne reálnu predstavu o tom, ako sa umelá inteligencia využíva v praxi na Slovensku, ale aj v zahraničí.
 

Vzdelávací program, ktorý ponúka sériu 3 online workshopov, v ktorých si učitelia informatiky a/alebo aj výtvarnej výchovy môžu odskúšať rozmanité digitálne nástroje využiteľné na vyučovacích hodinách. Predstavíme vám jednoduché a dostupné 3D modelovacie nástroje a postupy, ukážeme vám experimenty s umelou inteligenciou a naučíme vás vytvárať vlastné grafické návrhy digitálnych produktov v editore Canva.

Máte otázky?

Cieľovú skupinu zastrešuje
Mariana Štefanková

+421 902 635 427

Lektoruj s nami!

Hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí nám pomôžu viesť workshopy pre dievčatá a ženy z celého Slovenska a podnietiť v nich záujem o svet IT.

Pripojte sa k našej komunite

Sme na Discorde. Tu je pozvánka do komunity. Aby sa ti lepšie komunikovalo stiahni si aplikáciu na počítač alebo do mobilu.

Tešíme sa na Teba.