Skip to content

Všetko pre učiteľov a učiteľky

Vzdelávame, podporujeme a motivujeme.

Prostredníctvom špecializovaných IT školení dávame učiteľom príležitosť rásť. Našou prítomnosťou na školách vám pomáhame pri vyučovaní. Vďaka TECHLIB vám sprístupňujeme hardvér, či už na vaše vlastné vzdelávanie, alebo na vzdelávanie žiakov vo vašich triedach.

Projekty pre učiteľov a učiteľky

19 - 99 rokov

V technologickom svete, ale aj v bežnom živote sa čoraz viac stretávame s pojmom Internet vecí (IoT). Predstavuje prirodzenú evolúciu, ktorá je daná tým, že čoraz viac objektov pripájame k internetu, alebo prepájame medzi sebou. Školenie „Úvod do internetu vecí“ je určené pre všetkých učiteľov a učiteľky, ktorí majú zvládnuté základy práce s micro:bitom, majú chuť prejsť na ďalší vývojový stupeň v technologickom svete a spoznať budúcnosť, ktorá sa skrýva v IoT riešeniach.

Vzdelávací program, ktorý ponúka sériu 3 online workshopov, v ktorých si učitelia informatiky a/alebo aj výtvarnej výchovy môžu odskúšať rozmanité digitálne nástroje využiteľné na vyučovacích hodinách. Predstavíme vám jednoduché a dostupné 3D modelovacie nástroje a postupy, ukážeme vám experimenty s umelou inteligenciou a naučíme vás vytvárať vlastné grafické návrhy digitálnych produktov v editore Canva.

Zabezpečiť prístup dievčat k IT vzdelávaniu je pre nás v našich aktivitách kľúčové. Spolu s prístupom však často kráča ruka v ruke aj potreba odstraňovať bariéry – a to nielen psychologické, ako sú predsudky či nepochopenie okolia, ale aj fyzické. V Aj Ty v IT sme založili technickú knižnicu TECHLIB, ktorá sprístupní hardvér formou možnosti zapožičania hardvéru a jeho komponentnov pre vás aktívnych a motivovaných učiteľov a učiteľky na vaše vlastné vzdelávanie a aj pre vašich žiakov a žiačky na hodiny informatiky.
Pre viac informácií: techlib@ajtyvit.sk

Pravidelne prichádzame na základné a stredné školy, kde organizujeme workshopy na rôzne témy. Rozširujeme obsah hodín informatiky a ukazujeme nové možnosti, ktoré IT ponúka pre štúdium a kariéru.

Ak máte záujem o workshop na vašej škole, vyplňte tento formulár alebo nám napíšte!

Aktivity pre stredoškoláčky: stredneskoly@ajtyvit.sk

Pre projekt ENTER: krajcikova@ajtyvit.sk

Pravidelne sa zúčastňujeme konferencií a meetupov zameraných na rôzne témy z oblasti vzdelávania, technológií a diverzity. Aj touto cestou máte možnosť sa stretnúť s tímom Aj Ty v IT, účastníčkami našich kurzov a lektormi.

Najlbižšie ste nás mohli stretnúť na konferencii Slovak Women in Tech 1.0: ajtyvit.sk/slovak-women-in-tech/

Tutoriály pre vás a vaše žiačky

Ako kódiť doma
1/9 Videá
1
Zoznámte sa s micro:bitom
Zoznámte sa s micro:bitom
2
Programovacie prostredie editora MakeCode
Programovacie prostredie editora MakeCode
3
Tri kroky k cieľu
Tri kroky k cieľu
4
Inventors kit
Inventors kit
5
Čo sme dokázali s micro:bit-om
Čo sme dokázali s micro:bit-om
6
Digitálna menovka
Digitálna menovka
7
Programovanie animácií
Programovanie animácií
8
Programovanie hudby
Programovanie hudby
9
Elektronické zvieratko
Elektronické zvieratko

Archív projektov

Od roku 2018 do roku 2020 sme v rámci projektu Akadémia programovania organizovali školenia zamerané na prácu s micro:bitom s cielom pomôcť učiteľom vytvoriť zaujímavý a kreatívnejší obsah na hodinách informatiky na ich školách po celom Slovensku. Zároveň sme ich vyškolili, aby mohli viesť informatický krúžok pre dievčatá, na ktorom by dievčatám sprostredkovali možnosť naučit sa zábavnou a kreatívnou formou programovať. Na stovky škôl sme v rámci projektu poskytli hardvér v podobe micro:bit kitov.
 
Pre viac informácií: https://akademiaprogramovania.sk/
V roku 2020 na jar sme realizovali krásny projekt "Stretnutia s umelou inteligenciou", na ktorom sme vyškolili 63 učiteľov zo základných a stredných škôl v oblasti robitiky a umelej inteligencie, nakoľko táto oblasť by mala predstavovať intergrálnu súčasť výučby medernej informatiky na ZŠ a SŠ. Samotní učitelia nemali dostatok odborných, ale ani metodických znalostí, ako sa s touto témou popasovať. My sme pre nich zrealizovali celodenné školenie, kde sme im pomohli s prípravou kurikula, ktoré je v súlade s platnými vzdelávacími štandardami pre informatiku pre ZŠ a SŠ a zároveň je spracované v primeranej a vhodnej forme pre vekovú kategóriu 13 - 17 ročných. Následne s nami učitelia absolvovali 5 webinárov, na ktorých sa stretli z rôznymi odborníkmi z praxe, z rôznych oblastí robotiky a umelej inteligencie, dostali množstvo nápadov a podnetov, ako využiť umelú inteligenciu vo výuke na školách, ale hlavne reálnu predstavu o tom, ako sa umelá inteligencia využíva v praxi na Slovensku, ale aj v zahraničí.
 

Rozhovor v komunite: Scrum Masterka Katarína Dubovcová

Katarína Dubovcová pracuje ako scrum masterka v spoločnosti Takeda. Vyštudovala psychológiu a jej cesta do IT viedla cez marketing. Ako vyzerá život scrum masterky prezradila v komunitnom rozhovore na Discorde a my ho radi s vami zdieľame.

Security Girl: tvoja bezpečnostná spojka

Z európskych prieskumov vyplýva, že až tretina slovenských detí zažila kyberšikanu a viac ako tretina sa na internete bavila s cudzími ľuďmi, ktorých poznala len zo sociálnych sietí. Až 17 % z nich sa pritom s nimi dokonca stretla! Veľkú pozornosť tiež zaznamenal český dokument Barbory Chalupovej a Víta Klusáka V síti, ktorý rozprúdil celospoločenskú diskusiu o nástrahách sexuálnych predátorov na sieťach. Tri dospelé herečky, vydávajúce sa za dvanásťročné dievčatá v ňom počas 10 natáčacích dní sexuálne obťažovalo takmer dva a pol tisíc mužov.

Máte otázky?

Cieľovú skupinu zastrešuje Mariana Štefanková

+421 944 246 450

Lektorujte s nami!

Hľadáme lektorov a lektorky, ktorí nám pomôžu viesť workshopy pre dievčatá a ženy z celého Slovenska a podnietiť v nich záujem o svet IT.