Skip to content
blizske ztretnutia s ai

Barbora Dančová: Blízke stretnutia s umelou inteligenciou

Ako sme vyškolili 63 učiteľov, ktorých nástup umelej intelingencie do škôl určite neprekvapí.

Bol september 2019 a od našej skvelej lektorky Zuzky Tkáčovej mi pristál v schránke mail: Ahoj, našla som otvorenú grantovú výzvu Nadácie Orange – eŠkoly pre budúcnosť 2019/2020, ideme do toho?“ Priznám sa, že som sa  v prvej chvíli chytila za hlavu, lebo som ani len netušila, kam by sme to v našej kurzami preplnenej agende ešte vtesnali. Na druhej strane sme si v Aj Ty v IT uvedomovali, že tu je šanca podporiť učiteľov základných a stredných škôl, s ktorými už niekoľko rokov spolupracujeme. Vieme, ako zápasia s nedostatkom vhodných učebných materiálov a pomôcok, a ako sa svojpomocne snažia prinášať inovatívne nápady do výučby. A to bol aj prípad Umelej inteligencie.

A tak bolo rozhodnuté! Pustili sme sa najskôr do príprav grantovej žiadosti a po jej schválení aj do príprav série školení a webinárov pod názvom Stretnutia s umelou inteligenciou. Situáciu nám síce trochu skomplikovala korona, pretože sme, na rozdiel od pôvodného plánu, celý projekt museli presunúť do online podoby. Zuzka Tkáčová však s vervou jej vlastnou pripravila skvelý metodický materiál a všetkých nás doslova pozitívne odpálila množstvom informácií, príkladov a praktickými ukážkami na úvodnom 8-hodinovom online školení. Áno, vidíte správne. Viem, že to znie neuveriteľne, sedieť 8 hodín za počítačom na online školení, ale my sme ani len nedýchali a sedeli by sme ešte aj viac!  Smelo sa opýtajte jedného z  22 účastníčok a účastníkov nášho prvého stretnutia!

Na úvodné školenie naviazalo 5 webinárov, zameraných na popularizáciu výskumu a vývoja v oblasti robotiky a umelej inteligencie, ktoré priamo nadväzovali na úvodné školenie. Odborníci z rôznych oblastí robotiky a umelej inteligencie  na Slovensku nám dali množstvo praktických nápadov, ako využiť umelú inteligenciu vo výuke na školách. Dokonca sa nám podarilo prekročiť aj počet učiteľov, ktorý sme si v grante predsavzali, a tak namiesto 30 pedagógov sme na školení a webinároch vyškolili dvojnásobný počet –  63 učiteľov, ktorých nástup umelej intelingencie do škôl už určite neprekvapí.

Projekt Stretnutia s umelou inteligenciou mi dal veľa aj osobne. Či už sa jedná o nové informácie, kontakty na skvelých pedagógov, ako aj veľa cenných skúseností v online priestore. A tak, ako sa mi v úvode do neho nechcelo, dnes som vďačná, že sme to aj vďaka podpore Nadácie Orange mohli zažiť. A za všetko asi najlepšie hovoria samotné reakcie zúčastnených pedagógov. Veď posúďte sami!

 

„Školenie bolo výborné, na jednom mieste toľko užitočných vecí!“
                           Angelika Hanesz, učiteľka informatiky, ZŠ Buzica

 

„Super, že sa staráte o vedomostné napredovanie pedagógov v najnovších technológiách.“
                                Andrea Hricová, učiteľka informatiky, Gymnázium Futurum v Košiciach

 

“Ďakujem, že sa snažíte dostať aktuálne informácie a poznatky z praxe do škôl, takto by to malo fungovať. 
                                                                     Ľuba Köböl, učiteľka informatiky, SOŠ obchodu a služieb v Bratislave


Ďakujem za to, čo pre nás učiteľov a pre študentov (študentky) robíte.“
 Ivica Kováčová, učiteľka informatiky Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach

 

„Ďakujem za možnosť zúčastniť sa webináru. Bolo to veľmi zmysluplné, pútavé, náučné, s možnosťou ďalšieho využitia v niektorých odborných predmetoch na škole.“
Pavol Nemsila, učiteľ robotiky, priemyselnej informatiky a informatiky, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice