Vyhľadať
Close this search box.
1 (56)

Stereotypy v IT miesto nemajú, dievčatá áno!

Girl’s Day už po jedenásty raz otvára stredoškoláčkam dvere ku kariére v tomto sektore.

Historicky, až na pár výnimiek, technické smery vždy viac priťahovali chlapcov, ako dievčatá. Tento trend sa však mení a dopyt firiem po kvalifikovaných odborníčkach v IT odvetviach neustále rastie. Aj vďaka našim aktivitám technické pozície na trhu práce zaujíma čoraz viac Sloveniek. Žien v IT biznise je však stále málo. Jedným zo spôsobov, ako ich tam pritiahnuť, je zamerať sa už na stredoškoláčky. Podujatím, ktoré im pomáha odbúravať stereotypy o kariére a sebarealizácii v IT je práve Girl’s Day.

Do novej dekády rekordne

Jedenásty ročník podujatia, ktorý sa uskutočňuje z 56 firmách a inštitúciách pritiahol až rekordných 1333 dievčat z celého Slovenska, ktoré sa bezplatne zaregistrovali na stránke www.girlsday.sk. Počas dnešného dňa tak absolvujú jeden z 86 interaktívnych programov, ktoré si pre nich partneri Girl’s Day pripravili, pričom spektrum spoločností popri technologických firmách pritom zahŕňa aj IT oddelenia bánk, retail entity a vzdelávacie inštitúcie.

Pozitívnu skúsenosť s Girl’s Day potvrdzuje aj jedna z bývalých účastníčok, dnes 22-ročná Daniela Chovancová. K IT ju to ťahalo už od základnej školy – nezaujímalo ju len hranie hier, ale aj proces ich tvorby. Na svojich prvých projektoch začala pracovať už ako 15- ročná: „Girl’s Day a vzdelávacie programy spoločnosti Aj Ty v IT mi na mojej ceste pomohli a odporúčam každému dievčaťu, aby sa neustále vzdelávalo a hľadalo príležitosti, ako svoj skill posunúť na vyšší level,“ hovorí Daniela, ktorá už počas strednej školy pracovala pre menších a stredných podnikateľov. Táto jej skúsenosť dokonca vyústila do otvorenia vlastného digital studia a aktuálne spája hneď dve svoje obľúbené aktivity – technológie a cestovanie pri vývoji cestovateľskej AI aplikácie. Dnes je v IT úspešná a z viacerých akceleračných programov si odniesla hneď niekoľko ocenení (INNOVATION DAYS, VISA She’s Next | TOP 25 Female Entrepreneurs). Svoju skúsenosť a znalosti tiež ďalej posúva ako lektorka.

Medzinárodný a už aj európsky

Girl’s Day je formát, ktorý funguje. Je súčasťou celosvetových osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý v roku 2011 vyhlásila International Telecomunication Union (ITU) pôsobiaca pri Organizácii spojených národov. V roku 2023 sa k iniciatíve pridala aj Európska únia. Na Slovensko ho v roku 2014 prinieslo a spropagovalo práve Aj Ty v IT a odvtedy sa ho vždy vo štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci zúčastnilo spolu viac ako 10 a pol tisíc stredoškoláčok.

„V oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku sme stále konfrontovaní s nedostatočným zastúpením žien. Náš podiel zaostáva za európskym priemerom, ktorý predstavuje 19 % oproti našim 15 %. Zvýšenie povedomia, vzdelávacie programy a podpora žien v budovaní kariéry v IT sú kľúčovými prvkami, ktoré môžu pomôcť odstrániť prekážky, s ktorými sa ženy a dievčatá pri vstupe do tohto odvetvia stretávajú. Je nevyhnutné, aby sme sa v kontexte tejto témy zamýšľali aj nad riešením rodových stereotypov, ktoré odrádzajú ženy od vstupu do sveta technológii. Preto sme hrdí na to, že môžeme podporovať takéto osvetové aktivity v rámci podujatia Girl’s Day.” potvrdzuje myšlienku štátny tajomník Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ivan Ivančin.

Motivácia je motor, ktorý brzdia stereotypy

A dalo by sa dodať, že jeho rozbehu by pomohlo aj skvalitnenie výučby informatiky na školách. Z kvalitatívneho prieskumu, ktorý Aj Ty v IT realizovalo na prelome rokov 2022/23 medzi stredoškolákmi vyplynulo, že dievčatá síce považujú informatiku za zaujímavú, no jej vyučovanie na školách vnímajú skôr ako provizórium a „povinnú jazdu“, počas ktorej nie je možné objaviť a rozvíjať ich potenciál. Tým sa stráca aj motivácia na uplatnenie sa v IT. Tie dievčatá, ktoré mali prirodzený záujem o technológie v sebe a rozhodli sa týmto smerom vybrať, si väčšinu poznatkov doplnili samo-vzdelávaním.

Dlhodobo sa venujeme najmä dievčatám v stredoškolskom veku, ktorý je kľúčový pre rozhodovanie sa o ďalšom kariérnom smerovaní. Jedným z cieľov Girl’s Day je aj odbúravanie zábran pochádzajúcich zo stereotypov, ktoré môžu dievčatá od kariéry v IT odrádzať.

„Sme v dennodenom kontakte s dievčatami a preto vieme, aký tlak zažívajú už v 2. ročníku stredných škôl. Vtedy si vyberajú semináre, ktoré majú určiť smer ich kariéry. Preto chceme, aby mali v týchto chvíľach, ale aj počas celej strednej školy dostatok informácií ohľadom IT sektora, ktoré im môžu pri rozhodovaní pomôcť. Potrebujeme odstrániť všetky stereotypy, ktoré by ich od IT smerov mohli odkloniť”, vysvetľuje riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

IT pozície v bankách, firmách a ďalších inštitúciách, zastávajú ženy na Slovensku aj dnes. Hoci je ich v porovnaní s európskym priemerom stále viditeľne menej, možnosť stretnúť ich naživo pri práci a dozvedieť sa o ich kariérnej ceste priamo v prostredí firmy považuje Petra Kotuliaková za obrovskú pridanú hodnotu podujatia Girl’s Day.

Prehĺbenie spolupráce s podnikateľským prostredím

V snahe prepájať stredoškoláčky s podnikateľským prostredím a v snahe rozvíjať podujatie sme tento rok nadviazali tiež užšiu spoluprácu s obchodnými komorami AmCham, BritCham a Francúzskou obchodnou komorou. „Podľa hodnotiacej analýzy Európskej komisie Women In Digital Scoreboard v začlenení žien v digitálnych pracovných pozíciách významne zaostávame v porovnaní s krajinami ako napríklad Fínsko, Holandsko, či Estónsko. Európska komisia dlhodobo upozorňuje na potrebu rozvoja IT zručností ako aj na väčšie zastúpenie žien v technických oblastiach. Zmiešané tímy sú v tomto prípade budúcnosťou, podobne, ako samotné digitálne technológie v živote každého z nás”, vysvetľuje člen komory AmCham Igor Tóth a dodáva, že práve Girl’s Day je podujatie, ktoré má šancu pritiahnuť do IT viac mladých žien.