Vyhľadať
Close this search box.
blog-kava-digiwomen

Naše Women academies v desiatke svetovo najlepších programov

Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre malé a stredné podnikanie zaradila Aj Ty v IT medzi svetovo najlepšie príklady dobrej praxe s najvyšším prínosom pre jednotlivca. Vyberali zo 47 aktivít v 36 krajinách.

Z desiatok aktivít posudzovali práve prínos našich Women academies, vďaka ktorým sme od roku 2017 pomohli už 2078 ženám na ich ceste do IT. Pri výbere hodnotili úroveň zvládnutia digitálnych zručností, schopnosť nájsť si prácu, ako aj motiváciu študujúcich pracovať a pokračovať v celoživotnom vzdelávaní. Popri Aj Ty v IT sa do úzkeho výberu #TOP10 dostala aj indická, americká, juhoafrická či japonská iniciatíva, zameraná na zlepšovanie a rozširovanie IT a digitálnych zručností. Pomer krajín v prvej desiatke bol pritom 6:4 v prospech Európy.

Pakt pre zručnosti
Analýzu up-skillingových a re-skillingových iniciatív s cieľom identifikovať tie najlepšie postupy a príklady dobrej praxe vypracovala Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre malé a stredné podnikanie (EISMEA) v rámci programu Pakt pre zručnosti (Pact for skills), výsledky publikovala v podrobnej 246-stranovej štúdii. Jej príprava prebiehala rok, od decembra 2022 do decembra 2023 a ponúka prehľad kľúčových odporúčaní politikom a zainteresovaným stranám.

Dôraz na celoživotné vzdelávanie
Analýza potvrdila, že téma rozvoja a rekvalifikácie bola identifikovaná ako kľúčová vo všetkých analyzovaných iniciatívach zo všetkých 36 krajinách, líšili sa však výrazne v prístupoch a úrovniach angažovanosti. Medzi globálne trendy, ktoré tieto iniciatívy spájal, patria: dôraz na celoživotné vzdelávanie, dôležitosť digitálnych zručností, spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, rozpoznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania, zameranie na inklúziu a rovnosť príležitostí.

My sa z medzinárodného uznania a potvrdenia pozitívneho dopadu našej práce samozrejme veľmi tešíme.