Vyhľadať
Close this search box.
blog-szekula

Róbert Szekula: Informatika je mladý predmet s detskými chorobami. Nečakajte na návod, ako ich prekonať.

Mohol by si sa nám predstaviť? Čo a kde učíš?  Aké rôzne aktivity pre svojich žiakov organizuješ? 

Volám sa Róbert Szekula a vyštudoval som učiteľstvo, kombináciu matematika – informatika. Učím informatiku a techniku na Základnej škola Jakubov v okrese Malacky.

Na mojich hodinách informatiky žiaci kreslia, animujú, pracujú v Office (Word, Excel, Powerpoint), nakrúcajú a strihajú videá a veľa programujú – štvrtáci a štvrtáčky microbit a šiestaci a šiestačky LEGO a Scratch. Moje predmety technika a informatika sú prepojené cez tému „elektrické obvody“, v rámci ktorej žiaci 8. a 9. ročníka zapájajú a programujú elektrické obvody cez micro:bity.

Okrem toho mám na škole vytvorený LEGO tím „Jakubovskí roboti“, ktorý je opakovane úspešný v rôznych súťažiach s programovateľnými LEGO robotmi (First Lego League, Robotická liga, Istrobot) a micro:bitmi (Olympiáda v programovaní). Na podporu STEM vzdelávania a budovania spolupráce komunity žiakov a učiteľov sme pred 4 rokmi založili vlastný školský turnaj „Záhorácky robot“, ktorý sa koná v polovici októbra a pravidelne sa ho zúčastňujú základné školy z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia.

Prečo si sa rozhodol zapojiť do aktivít Aj Ty v IT a v čom vidíš ich zmysel?

Pred časom sa mi tri roky po sebe opakovala rovnaká situácia: na programátorský krúžok sa mi na začiatku školského roka prihlásili chlapci aj dievčatá, ale po pár mesiacoch ho navštevovali už iba chlapci. Tak som oslovil Aj Ty v IT, či by mi nepomohli s týmto problémom. Následne som absolvoval so svojimi žiakmi rôzne workshopy pod taktovkou Aj Ty v IT a zažil som na vlastnej koži informatiku, ktorá pri programovaní spolupracuje s inými STEM predmetmi. V posledných rokoch mi zostávajú na krúžku dievčatá celoročne, takže zmysel to jednoznačne má.

Aké školenia si so svojimi dievčatami v Aj Ty v IT absolvoval?

Boli to školenia na prácu s micro:bit a niektoré žiačky individuálne absolvovali školenia na Scratch a LEGO.

Ako spätne hodnotíš konferenciu Slovak Women in Tech?

Výlučne pozitívne. Vytváranie siete ľudí s rovnakými záujmami dokáže všetkých posunúť na méty, o ktorých mnohí ani nevedia, že vôbec existujú.

Akú spätnú väzbu ti na konferenciu dali dievčatá?

Dievčatá boli veľmi smutné, že sa museli vrátiť späť do školy, ale vracali sa nadšené zo všetkého, čo na konferencii zažili.

Čo by si odkázal iným učiteľom, ktorí nás možno ešte nepoznajú, alebo sa boja v rámci IT experimentovať.

Začnite a vytvárajte si vlastné siete kontaktov. Choďte na školenia a kontaktujte školy vo svojom okolí.  Nadviažte s týmito školami spoluprácu v nejakej grantovej výzve. Choďte so žiakmi na IT súťaž a nadviažte kontakty aj tam. Zorganizujte súťaž pre svojich žiakov a zatelefonujte, mailujte riaditeľom okolitých škôl a pozvite ich na túto aktivitu.

Náš turnaj „Záhorácky robot“ vieme urobiť s rozpočtom 400 €, na čo potrebujeme jeden úspešný grant ročne. Ak nezískate grant, dohodnite sa s nejakou firmou, kde ste boli na exkurzii, aby vašu súťaž sponzorsky podporila tým, že umožní exkurziu aj iným školám.

Informatika je stále veľmi mladý predmet, ktorý trpí „detskými chorobami“. Nečakajte, že vám dá niekto návod, ktorý tieto detské choroby prekoná. Nedočkáte sa ho. Skôr pôjdete do dôchodku, ako to nastane.