Vyhľadať
Close this search box.
blog-skillsbuild

Naštartuj svoju budúcnosť v technológiách vďaka bezplatným kurzom IBM SkillsBuild

Orientácia v moderných technológiách je samozrejmou súčasťou zručností absolventov a absolventiek stredných i vysokých škôl, no nie všetci majú rovnaký prístup k vzdelávaniu a informačným zdrojom. Čím skôr sa prispôsobia novej digitálnej realite, tým lepšiu budúcnosť budú mať aj na pracovnom trhu. To si uvedomili aj v spoločnosti IBM, a preto založili SkillsBuild.

SkillsBuild je bezplatná vzdelávacia platforma, ktorá ponúka stovky kurzov a materiálov, zameraných na zdokonalenie digitálnych zručností. Je určená študujúcim ľuďom, učiteľkám a učiteľom, ale aj školám, neziskovým organizáciám a vzdelávacím organizáciám. Certifikáty získané ukončením kurzov sú uznávané rôznymi firemnými partnermi a môžu tak pomôcť pri hľadaní si zamestnania, či v ďalšom štúdiu. Vzdelávanie je dostupné aj pre ľudí v pracovnom procese, ktorý si chcú zvýšiť kvalifikáciu alebo sa rekvalifikovať do IT.

Platforma ponúka kurzy najmä v angličtine, ale vzdelávať sa možno aj v iných jazykoch, vrátane češtiny.

 

 

Pre koho je SkillsBuild
Pre študentky a študentov stredných škôl

Študenti si môžu vybrať z kurzov, v ktorých si osvoja základné i náročnejšie témy z oblasti nových technológií. Široká ponuka obsahuje aktivity zamerané na cloudové riešenia, umelú inteligenciu, kybernetickú bezpečnosť, kvantové počítače, ale aj profesionálne zručnosti na pracovisku.

>> Pozrite si celú ponuku kurzov

Pre študentky a študentov vysokých škôl

Vysokoškoláci majú prístup k softwaru, praktickým zdrojom či externým prednáškam, vďaka ktorým si môžu prehĺbiť svoje znalosti o dátovej vede, umelej inteligencii, kyberbezpečnosti atď. Zároveň môžu získať digitálne certifikáty, ktoré im pomôžu v hľadaní vhodného zamestnania.

>> Pozrite si celú ponuku

Pre tých, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať alebo rekvalifikovať

Pre tých, ktorí už skončili školu, ale chcú sa ďalej vzdelávať alebo rekvalifikovať, sú k dispozícii kurzy pre ľahšiu orientáciu v prostredí moderných technológií. Z katalógu online kurzov si môžu vybrať pracovnú oblasť, ktorá im najviac vyhovuje (projektový manažment, dátová analytika, analytika kybernetickej bezpečnosti a pod.), a získať digitálne certifikáty, ktoré im vylepšia ich vyhliadky na novú prácu.

>> Pozrite si celú ponuku

Pre učiteľov stredných a vysokých škôl

Platforma ponúka peda sadu nástrojov a výukových materiálov, ktorá im pomôže inovovať učebné osnovy a pripraviť svojich študentov na nové pracovné pozície. Pedagógovia sa môžu zaregistrovať individuálne alebo s celou triedou či školou.

>> Pozrite si celú ponuku pre učiteľov stredných škôl

>> Pozrite si celú ponuku pre učiteľov vysokých škôl

Pre organizácie

SkillsBuild ponúka možnosť registrácie aj pre školy alebo organizácie, ktoré podporujú vzdelávanie mladých ľudí alebo ľudí zo sociálne slabšieho prostredia.