Vyhľadať
Close this search box.
blog-zs-microbit

Prvý rok nášho ambasádorstva v iniciatíve CodeWeek priniesol úspechy

Ako sme posilňovali digitálnu gramotnosť učiteľstva aj ich žiačok a žiakov.

V dňoch 7. – 22. októbra sa uskutočnil v poradí už 11. ročník Európskeho týždňa programovania (CodeWeek) a my sme sa ho prvý raz zúčastnili ako ambasádorská organizácia, ktorá dohliadala nielen na priebeh registrácií, ale zohrala tiež kľúčovú úlohu v samotnej príprave aktivít a vzdelávaní učiteľov a učiteliek.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA 

Cieľom Európskeho týždňa programovania Code Week je zviditeľniť programovanie a ukázať nielen študentom, ale aj učiteľstvu ako prekonávať stereotypy spojené s programovaním, približovať ho interaktívnou a pútavou formou a motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu v tejto oblasti. Do iniciatívy sa tento rok zapojilo spolu 74  krajín, pričom zapojenie slovenských škôl bolo rekordné.  


„V tomto roku sa nám aj vďaka aktívnejšej prítomnosti v európskej komunite podarilo zaradiť na mapu Code Weeku o polovicu viac projektov ako minulý rok. Spolu 252 aktivít sa líšilo nielen cieľovou skupinou, ale aj škálou tematického zamerania. Viac ako čísla nás ale potešilo, že veľká časť týchto aktivít prebiehala na základných školách. Programovanie je o možnosti tvoriť svet podľa svojich predstáv, je preto skvelé, ak deti už od útleho veku vedieme k tomu, aby využili túto príležitosť, “ vysvetľuje Monika Kapráliková, marketingová riaditeľka Aj Ty v IT.

Programovanie si na vlastnej koži vyskúšali žiaci materských, základných, stredných aj vysokých škôl. Najpočetnejšie sa do CodeWeek-u v tomto roku zapojili inštitúcie zo stredného (131 aktivít) a východného (73 aktivít) Slovenska. Západ sa zapojil so 48 vzdelávacími aktivitami. Zároveň sme sa v záverečnej fáze projektu spojili aj s organizáciami Digitálnou koalíciou, JA Slovensko, MIRRI a Ženským algoritmom, aby sme dosiahli, čo najžiadanejší výsledok.

WORKSHOPY PROGRAMOVANIA S AI PRE UČITEĽKY A UČITEĽOV
Aby sme zvýšili našu prítomnosť na európskej mape programovania, počas septembra a októbra sme bezplatne vzdelávali aj našich učiteľov a učiteľky. Nové technológie a nástroje na programovanie s umelou inteligenciou (AI) sa stávajú súčasťou moderného vzdelávania a učitelia by mali mať prístup k znalostiam a nástrojom, ktoré im umožnia tieto nové koncepty začleniť do vyučovacieho procesu. Aj preto sme pre nich s podporou európskej centrály Code Week zorganizovali vzdelávacie workshopy na tému Programovanie s AI s kapacitami na túto tému, Zuzanou Tkáčovou a Róbertom Barcíkom.


V rámci workshopu sa naučili pracovať s nástrojom Scratch Lab a vytvárať interaktívne programy, ktoré reagujú na pohyby webkamery. Okrem toho sa zoznámili s tvorbou datasetov v nástroji machinelearnforkids, čo im umožnilo trénovať AI modely na rozpoznávanie objektov, ako sú psy a mačky na obrázkoch. 

PROPAGÁCIA A PODPORA CODE WEEK-u
Účastníkov workshopov sme tiež dôkladne zoznámili s iniciatívou, predstavili im výhody, aké z aktivity CodeWeek pre ich školu vyplývajú a detailne im ukázali niekoľko ďalších aktivít, ktoré môžu veľmi jednoducho zaradiť do výučby alebo ako samostný workshop. Aby sme pedagógom ušetrili čas, pripravili sme si pre nich pomocné materiály a zjednodušené informácie, ako sa na CodeWeek registrovať. Tento prístup sa nám osvedčil, pretože hneď po absolvovaní jedného zo sobotných workshopov sa počet účastníkov – 64 okamžite prejavil aj v počte deň nato registrovaných aktivít. Celkovo sa nášho vzdelávania po hlavičkou CodeWeek zúčastnilo 145 pedagogických pracovníkov. Ďalších sme sa snažili podchytiť mediálnou kampaňou, živým vysielaním na sociálnych sieťach a informáciami v samostatných newslettroch, ktoré sme sprostredkovávali od augusta.

POZITÍVNE SPÄTNÉ VÄZBY

V dnešnom rastúcom digitálnom svete je neustále vzdelávanie učiteľov kľúčové pre to, aby mohli efektívne viesť a inšpirovať svojich žiakov. To, že im na ich častokrát neľahkej ceste pomáhajú naše workshopy dokumentuje aj množstvo spätných väzieb a ohlasov.   

Podľa Kornélie Kardošovej bol workshop Programovanie s umelou inteligenciou veľmi inšpiratívny: „ V dnešnej dobe zvlášť aktuálny a skvelý. Veľmi sa mi páčil. Dozvedela som sa podrobné a detailné informácie o možnostiach zapojenia sa do CodeWeek-u 2023 , a počas prezentovania vyskúšala množstvo zaujímavých programov. Nápady a aktivity s deťmi určite vyskúšam, lebo si myslím, že kreatívne a zábavné programovanie otvára nové dimenzie vo vzdelávaní žiakov.

 Podľa Miroslavy Košťálovej boli aktivity v rámci CodeWeek mimoriadne podnetné aj vďaka tomu, že sa preberala aktuálna téma využívania a fungovania AI: „Konkrétne príklady práce a námety na využiteľnosť AI boli mimoriadne inšpiratívnou skúsenosťou pre každého účastníka. Treba vyzdvihnúť aj zanietenosť a odbornosť p. lektorky Ing. Tkáčovej a organizátorov aktivity Aj Ty v IT.“

A hoci je už CodeWeek za nami, nikdy nie je neskoro začať objavovať svet technológií. Prihláste sa na ďalší z našich bezplatných workshopov pre učiteľov alebo pre školy