Vyhľadať
Close this search box.

Ako AI transformuje manažment, tímy a prácu

Tento workshop je súčasťou nášho jesenného seriálu AI workshopov, ktorý prináša tie najnovšie poznatky z oblasti umelej inteligencie. Momentálne máme z každého workshopu naplánovaný len jeden beh, takže si túto jedinečnú príležitosť nenechajte ujsť a zapíšte sa ešte dnes. Ak by ste sa workshopu nemohli zúčastniť v danom termíne, dostanete k dispozícii nahrávku celého workshopu.

Kompletný harmonogram nášho jesenného seriálu AI workshopov:

 

V tomto videu vám inštruktor Robo v skratke predstaví každý workshop, aby ste si vedeli lepšie predstaviť o čom bude a vybrať si ten pravý pre vás.

 

Generatívna AI sa postupne stáva neoddeliteľnou súčasťou pracovného života a mení spôsob, akým pracujeme. Jej integrácia do pracoviska prináša nespočetné príležitosti, ale aj výzvy, ktorým musíme čeliť. Pridajte sa k nám na unikátny workshop, ktorý vám poskytne komplexný pohľad na túto revolučnú technológiu a jej vplyv na pracovné prostredie.

 

Náš workshop sa vyznačuje 3 kľúčovými aspektmi:

 • Holistický prístup: Namiesto zamerania sa na jednotlivé aplikácie sa pozrieme na AI ako celok. Pochopíte, ako generatívna AI ovplyvňuje rôzne aspekty pracoviska a ako ju efektívne integrovať do vašich pracovných procesov a stratégií.
 • Expertný pohľad: Workshop vedie inštruktor Róbert, ktorý má bohaté skúsenosti so školením vedúcich pracovníkov a top manažmentu v IT firmách a bankách v rámci celej Európskej únie. Jeho expertíza vám umožní nahliadnuť do reálnych scenárov implementácie AI na rôznych úrovniach riadenia.
 • Praktické stratégie: Nezostaneme len pri teórii. Získate konkrétne poznatky a nástroje pre implementáciu AI vo vašej organizácii. Naučíte sa, ako identifikovať príležitosti pre využitie generatívnej AI, ako prekonávať prekážky pri jej zavádzaní a ako maximalizovať jej potenciál vo vašom pracovnom prostredí.

 

Na workshope sa budeme venovať nasledovným oblastiam: 

Základy a očakávania v ére AI: Vysvetlíme si, že hoci je potenciál dnešnej umelej inteligencie obrovský, nie je “všemocná”. Predstavíme si kľúčové role v AI ekosystéme (používatelia, vývojári a tí, ktorí prechádzajú na nové pozície) a povieme si o tom, ako sa budú meniť potreby vedenia pre každú z nich. Preskúmame pretrvávajúcu hodnotu jedinečných ľudských zručností ako je emocionálna inteligencia a kritické myslenie, ktoré sa stanú ešte dôležitejšími vo svete rozšírenom o umelú inteligenciu.

Kreativita a inovácie s AI: Objavíme, ako sa kreativita stáva kľúčovou schopnosťou v ére AI. Naučíte sa, ako rozvíjať kreatívny potenciál jednotlivcov a tímov pri práci s AI nástrojmi a získate stratégie na vytváranie a rozvíjanie kultúry inovácií.

Vedenie organizačných zmien: Predstavíme si komplexný prístup k vedeniu AI transformácie vo vašej organizácii. Naučíte sa, ako vytvoriť strategický plán pre adopciu AI, budovanie spolupráce, zmiernenie potenciálnych rizík a etických problémov. Získate stručný prehľad Európskeho zákona AI Act, ktorý reguluje AI systémy, ktoré vytvárame a používame. Prejdeme si požiadavky, ktoré organizácie musia spĺňať na to, aby boli v súlade s týmto novým zákonom.

Experimentovanie a prototypovanie s AI: Zistíte, ako pristupovať k zmenám riadeným umelou inteligenciou ako ku sérii experimentov so zameraním na vytváranie prototypov a vyhodnocovanie výsledkov pred ich plnou implementáciou do reálneho sveta.

Kritické myslenie a etické vedenie v ére AI: Zameriame sa na rozvoj kritického myslenia na posúdenie spoľahlivosti výstupov generovaných umelou inteligenciou. Prejdeme si kognitívne skreslenia a predsudky, ktoré môžu ovplyvniť interpretáciu týchto výstupov a budeme diskutovať o etickom využívaní AI v organizáciách.

 

Čo získate z tohto workshopu?

 • Pochopíte, ako AI mení pracovné prostredie a procesy vo vašom odvetví.
 • Osvojíte si techniky na posilnenie vašej kreativity pri práci s AI nástrojmi.
 • Jasný plán, ako viesť svoj tím a organizáciu cez revolúciu v oblasti umelej inteligencie.
 • Naučíte sa, ako sa prispôsobiť a prosperovať v prostredí prechádzajúcom AI transformáciou.
 • Schopnosť identifikovať a rozvíjať ľudské zručnosti, ktoré budú aj naďalej nevyhnutné na pracovisku ovplyvnenom AI.
 • Praktické stratégie na experimentovanie s AI a sebavedomé podporovanie inovácií.
 • Rámec pre etické rozhodovanie a zodpovednú implementáciu AI.
 • ​​Pochopíte, ako AI Act ovplyvní vašu prácu a organizáciu.
 • Odnesiete si konkrétne metódy a nástroje, ktoré môžete aplikovať vo svojej práci.

 

Komu je workshop určený?

Súčasné a ašpirujúce manažérky v akomkoľvek odvetví:

 • Naučíte sa, ako viesť svoje tímy a organizácie počas AI transformácie.
 • Získate stratégie pre efektívne využitie generatívnej AI vo vašom podnikaní.

Profesionálky na ne-manažérskych pozíciách:

 • Pochopíte, aké budú očakávania vašich manažériek/manažérov v súvislosti s implementáciou AI.
 • Budete pripravená na zmeny, ktoré AI prinesie do vašej pracovnej role.

 

Má tento workshop vstupné požiadavky?

Tento workshop nemá žiadne vstupné požiadavky či predpoklady. Základná znalosť konceptu generatívnej umelej inteligencie (napr. používanie ChatGPT) však môže byť nápomocná.

 

Platba

Platba za kurz prebieha pomocou platobnej brány na konci registračného formulára.

 

Kontakt:
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Kiku: [email protected].

 

Róbert Barcík Lektoruje

Robo Barcík, skúsený praktik v oblasti generatívnej umelej inteligencie, ktorý svoje rozsiahle vedomosti a skúsenosti čerpá nielen z dlhoročnej práce s týmito modelmi, ale aj z tvorby obsahu a vzdelávacích kurzov. Je autorom publikácie „Zrkadlo Umelej Inteligencie“, ktorá poskytuje hlboký pohľad na možnosti a výzvy, ktoré tieto technológie prinášajú. Jeho prednášky, obohatené o praktické skúsenosti a inovatívne prístupy, rezonujú nielen v akademických kruhoch na univerzitách, ale aj v korporátnom prostredí medzinárodných spoločností.

Zdieľať