Vyhľadať
Close this search box.
BLOG - Export fotografii - 3

Nekonferencia v Miláne z prvej ruky

Začiatkom júna 2024 sme sa pripojili ku komunite Nadácie Unicredit, aby sme sa zúčastnili na “nekonferencii” na tému Konflikt v talianskom Miláne.

Prečo nekonferencia? Pretože to bolo skôr tematické komunitné stretnutie s inšpiratívnym obsahom. Jej cieľom bolo vyprovokovať a povzbudiť nás, aby sme prehodnotili spôsoby, ako hovoríme o vzdelávaní a učení v kontexte inštitúcií, vzťahov, systémov a komunít. Účastníkmi boli zástupcovia z Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Česka, Nemecka, Maďarska, Talianska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska. Pre Aj Ty v IT bola významnou skúsenosťou, ktorá posilnila dôležitosť spolupráce a adaptability pri riešení vzdelávacích výziev. 

Prežitie, výzvy digitalizácie vo vzdelávaní aj odovzdávanie cien

Prvý deň sa začal príhovorom talianskej novinárky Francescy Mannocchi so skúsenosťou z vojnových konfliktov. Samu seba charakterizuje ako reportérku približujúcu príbehy o prežití a práve preto zdôraznila kritický význam vzdelávania v oblastiach konfliktov.  Zdieľala s nami príbehy o hodnote, ktorú mladí ľudia pripisujú vzdelávaniu, aj o hrozbách, ktorým čelia. Inšpirovaný jej vystúpením účastníci diskutovali v menších skupinách a diskutovali o výzvach digitalizácie v školskom vzdelávaní. Deň sa zavŕšil slávnostným odovzdávaním cien, pričom projekt a tím každej organizácie vyzdvihla a ocenila kolektívna komunita spojená s vysokými predstaviteľmi Nadácie Unicredit a firemných tímov Unicredit.

 

Dôležitosť kontextu, prepojenia a kvality

Na druhý deň sme sa znovu stretli, aby sme prediskutovali hlbšie postrehy a riešenia, ktoré zdôraznili dôležitosť kontextu, prepojenia a kvality obsahu vo vzdelávacích iniciatívach. Deň končil ďalšími stretnutiami zameranými na networking a kolaboratívne plánovanie.

 

Zhodnotenie

Sme veľmi radi, že sme sa ako jeden z víťazov výzvy Unicredit Foundation’s Call for Education 2023, mali príležitosť stretnúť a diskutovať s ďalšími príjemcami grantov a partnermi, ktorí riešia vzdelávanie prostredníctvom inovatívnych prístupov. Diskusie umožnili komplexné preskúmanie problémov, podporili spoluprácu a spoločné porozumenie. Nie náhodou sa toto stretnutie uskutočnilo na úžasnom pozadí najvyššieho milánskeho mrakodrapu, v strede námestia Piazza Gae Aulenti. Veľkolepého moderného priestoru, venovaného priekopníckej architektke oslavujúcej silu inovácie.