Vyhľadať
Close this search box.
blog-women-pc-notes

Nechaj si preplatiť kurzy Aj Ty v IT cez nový národný projekt

V rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce, začali úrady práce opäť poskytovať finančné príspevky na podporu rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie.

Poskytovať príspevky budú uchádzačom na základe posúdenia možnosti predpokladaného uplatnenia sa na trhu práce. Podporu získajú najmä vzdelávacie programy zamerané na získanie vedomostí a zručností z oblasti informačných technológií, manažérstva, ale aj z mnohých ďalších oblastí.

Pre poskytnutie príspevku je potrebné vybrať si rekvalifikačný kurz a vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie. Príspevok môže byť poskytnutý zamestnanej i nezamestnanej uchádzačke.

Ak potrebuješ pomoc s výberom vhodného kurzu priamo pre teba alebo s vyplnením žiadosti, neváhaj kontaktovať našu koordinátorku pre dospelé ženy Kristínu na [email protected].