Vyhľadať
Close this search box.
nahlad web 1920x1080px

Malý krok pre ľudstvo, ale veľký krok pre ženy v IT

Aj Ty v IT po prvý raz na Slovensku ocení ženy za ich zásluhy v IT sektore, nominovať tú svoju môžete už dnes. Slávnostné odovzdávanie ocenenia Žena v IT sa uskutoční 10. októbra 2024 v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave.

Rozmanitosť názorov, prístupov a skúseností je základom pre lepšie riešenie problémov a vytváranie inovácií. Toto platí vo viacerých oblastiach života, a ani IT sektor nie je výnimkou.

Prečo sme sa rozhodli vytvoriť ocenenie Žena v IT?
,,Slovensko má veľa skvelých žien, odborníčok v IT oblasti. Vnímame však, že ich verejnosť málo pozná, pretože nedostali väčší priestor na prezentáciu svojej práce, resp. jej ocenenie. Preto sme sa rozhodli tento priestor vytvoriť. Aby sme ich jednak mohli zviditeľniť, zároveň však priniesť motiváciu mladším dievčatám a ostatným ženám,” vysvetľuje Petra Kotuliaková, riaditeľka Aj Ty v IT.

Inšpirácia aj väčšia inklúzia
Keď sú úspechy žien v IT sektore viditeľné a oceňované, môže to slúžiť ako inšpirácia pre dievčatá a ženy, aby sa tiež zapájali do tejto oblasti a prekonávali prípadné prekážky. Ocenenie pre ženy v IT zároveň napomáha k vytváraniu a posilneniu pozitívneho a inkluzívneho pracovného prostredia, v ktorom sa všetci zamestnanci cítia videní a rešpektovaní.

Nominujte tú svoju
Nominácie sú už v tejto chvíli otvorené. Až do 26.5. 2024 môžete nominovať buď seba alebo ženu vo svojom okolí v kategóriách: Žena v IT, IT Študentka roka a IT Spojenec roka, a to vyplnením nominačného formulára.

Ženou v IT sa môže stať žena, ktorá preukázala v posledných piatich rokoch vysokú mieru excelentnosti, inovácie, líderstva a aktívne sa snažila o väčšiu rozmanitosť v technologickom priemysle.

Ako IT Študentka roka môže byť nominovaná žena, ktorá študuje v IT odbore alebo v predchádzajúcom akademickom roku od momentu vyhlásenia ďalšieho ročníka ocenenia ukončila štúdium IT odboru, a ktorá dosiahla excelentné študijné výsledky, priniesla inovatívne riešenie alebo svojím prínosom pomohla posunúť určitú tému.

IT Spojencom roka sa môže stať firma, inštitúcia, organizácia, jednotlivec alebo jednotlivkyňa, ktorí sa v posledných piatich rokoch zaslúžili o zlepšenie úrovne rozmanitosti v rámci IT, v organizácii a/alebo v širšej komunite.

O víťazkách rozhodne päťčlenná odborná porota, pričom slávnostné odovzdanie ocenenia Žena v IT sa uskutoční v rámci Gala programu počas Slovak Women in Tech 10. októbra 2024. Celý štatút ocenenia nájdete na TU.