Vyhľadať
Close this search box.
EU commision_web

O úspechoch Aj Ty v IT v paneli Európskej komisie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme sa v Bruseli zúčastnili panelu "Women in Digital", organizovaného Európskou komisiou, za účasti komisára Thierryho Bretona aj europoslankyne Liny Gálvez Muñoz. Po prvý raz v histórii našej organizácie sme tak prezentovali našu misiu a príklady dobrej praxe na najvyššej európskej úrovni.

Stretnutie na najvyššej úrovni pripravil DG Connect D.3 Európskej komisie a jeho cieľom bolo osláviť Medzinárodný deň žien a zároveň pripomenúť pretrvávajúcu rodovú nerovnováhu v sektore IKT.

Program Dekáda digitálnej politiky

Na pozadí programu Dekády digitálnej politiky (Digital Decade Policy Programme) a cieľa zamestnať najmenej 20 miliónov odborníkov v oblasti IKT v rámci EÚ do roku 2030 stretnutie vyzdvihlo rodovú vyváženosť v digitálnej sfére ako nevyhnutnosť pri riešení nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a zvýšenia konkurencieschopnosti EÚ. Využitím talentu dievčat a žien zároveň podporí inkluzívnejšie a reprezentatívne digitáln prostredie ako celok.

O digitálnom vzdelávaní aj o podnikaní a kariére v technológiách

Na programe dňa boli preto dva panely, ktoré sa zamerali na vzdelávanie v k digitálnym zručnostiam a podporu žien pri začatí kariéry a podnikania v digitálnej sfére.  Popri odborníkoch, ktorí prezentovali  príklady dobrej praxe, ako aj problémy, na ktoré narážajú, v diskusii zazneli aj podnetné komentáre  politických predstaviteľov a rečníčok priamo z Európskej komisie a parlamentu – komisára pre vnútorný obchod Thierryho Bretona, europoslankyne Liny Gálvez Muñoz, zástupkyňe generálneho riaditeľa DG Connect Renate Nicolay a generálnej riaditeľky Digital Europe Cecilia Bonefeld-Dahl, ktorá sa s prítomnými podelila o veľmi impaktantný príbeh jej vlastnej cesty v IT.

Úspech v IT nepodmienený rodom

Bolo mi cťou, že som mohla vystúpiť priamo v budove Berlaymont a spolu s Lisou-Marie Fassl z Female Faounders diskutovať o tom, prečo je zastúpenie a zviditeľňovanie žien – líderiek a podnikateliek v technologickom priemysle kľúčové pre posilnenie postavenia žien. Zhodli sme sa, že znamenajú nielen inšpiráciu pre všetky budúce generácie žien, ale sú kľúčové pre riešenie okamžitých výziev, ktorým čelia ženy na IT pozíciách a v sektore už dnes.

Zviditeľňovaním žien proti stereotypom a mýtom

Väčšie zastúpenie môže pomôcť prelomiť stereotypy a vyvrátiť mýty o schopnostiach žien v oblasti technológií, čím povzbudíme viac dievčat a žien, aby sa venovali kariére v odboroch STEM. Na Slovensku aktívne podporujeme zviditeľňovanie líderiek a podnikateliek v oblasti technológií prostredníctvom mentoringových programov, networkingových podujatí a vzdelávacích kampaní. Spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom môže zároveň tieto snahy posilniť a vytvoriť tak podporný ekosystém, v ktorom sa bude ženám dariť. Jedným z takých podporných podujatí je aj náš Girl´s Day, ktorý organizujeme 25. apríla 2024 ako výročnú oslavu Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT , ktorá sa zhoduje s celosvetovou oslavou ITU Girls in ICT.

Cieľom tohto podujatia, ktoré tento rok pripravujeme už po 11. raz,  je nadchnúť stredoškoláčky na celom Slovensku pre svet IT , ukázať im možnosti vzdelávania a práce v oblasti technológií a umožniť im porozprávať sa priamo so ženami, ktoré v IT firmách pracujú. Spájaním spoločností a univerzít chceme inšpirovať novú, prichádzajúcu  generáciu žien v digitálnej sfére, aby aj ich budúcnosť bola  technologická.