Skip to content
blog cover piste s nami historiu

Najčastejšie otázky k Aj Ty v IT akadémiám

Vo februári otvárame naše pravidelné akadémie a na základe skúseností z predchádzajúcich sme si pripravili odpovede na otázky, ktoré nám najčastejšie kladiete.

Ak sa chcete dozvedieť niečo viac, pozrite si záznam podujatia Ako začať v IT alebo čo sú Aj Ty v IT akadémie, ktorý bol naživo s lektormi a lektorkami akadémií.

 

Aké akadémie Aj Ty v IT ponúka?
Máme niekoľko akadémií zameraných na rôzne oblasti IT. Ak už máme určený dátum najbližšej, názov je prelinkovaný na podujatie, ak nemáme, dostanete sa na tú naposledy konanú:
Women Tester Academy (WTA) pripraví účastníčku na pozíciu manuálnej testerky.
Women Data Academy (WDA) pripraví účastníčku na pozíciu dátovej analytičky.
Women SQL Academy (WSQLA) uvedie do základov SQL jazyka, ktorého znalosti sú žiadané naprieč rôznymi pozíciami.
Women UX Academy (WUXA) je zameraná na problematiku user experience a poznatky z nej je možné uplatniť naprieč rôznymi pozíciami, vrátane UX dizajnérky.
Women Security Academy (WSA) pripraví účastníčku na pozície spojené s informačnou bezpečnosťou (analytička, auditorka).
Women IT Academy (WITA) slúži na základné uvedenie do programovania
Women Python Academy (WPA) je určená pre účastníčky, ktoré sa chcú naučiť programovať v Pythone.
Data Science a Machine Learning (DS/ML) je akadémia určená najmä pre absolventky WDA, ktoré majú záujem o prehĺbenie poznatkov data science a machine learning, prípadne pre záujemkyne, ktoré sa už pohybujú v dátovej analýze.

Čo je súčasťou akadémií?
Každá akadémia má individuálne nastavený obsah a každá akadémia ma iný rozsah. Tie najrozsiahlejšie akadémie obsahujú okrem samotných lekcií aj nasledovné časti:

  • kariérny workshop
  • workshop Ako sa učiť
  • CV workshop
  • prípravu na technický pohovor
  • workshop o vyjednávaní platu
  • LinkedIn workshop
  • diskusiu s absolventkami
  • Git workshop

Som len bežná užívateľka počítača, zvládnem akadémiu?
Naše akadémie sú nastavené tak, že ich zvládnete, hoci máte len základné znalosti. Musíte však rátať s potrebou intenzívneho štúdia.

Potrebujem vedieť po anglicky na absolvovanie akadémie?
Akadémie prebiehajú po slovensky, avšak rôzne materiály alebo programy môžu byť po anglicky, je preto potrebná znalosť angličtiny aspoň na úrovni pochopenia čítaného textu. Zároveň pre uplatnenie v IT je potrebná angličtina na úrovni B2.

Aký počítač potrebujem na absolvovanie akadémie?
Potrebujete počítač, v prípade online prezenčných kurzov stabilné internetové pripojenie. Odporúčame aj externú obrazovku, mikrofón a kameru, nie sú však podmienkou. Na počítač potrebujete administrátorské práva, aby ste mohli inštalovať programy. Nie je potrebná samostatná numerická klávesnica, odporúčame však nainštalovať anglickú klávesnicu.

Ak nemám externý monitor, môžem kurz sledovať na mobile a pracovať na svojom počítači?
Mobil ako externý monitor neodporúčame, má príliš malú obrazovku. Akadémiu viete absolvovať aj bez externého monitora.

Inštaluje sa počas akadémií nejaký platený softvér?
Nie, na všetkých akadémiách používame buď voľne dostupný softvér, prípadne používame softvér, na ktorý máme ako Aj Ty v IT dostupné licencie.

Aká je kapacita akadémií?
Kapacita je pre každý kurz individuálna a odvíja sa od nastavení kurzov, zvyčajne je to od 12 do 20 účastníčok. Akadémie prebiehajúce ako videokurzy majú výrazne vyššiu kapacitu, až do 50 účastníčok.

Môžem sa prihlásiť na viac akadémií súčasne?
Áno, je to možné. Môžete ich absolvovať paralelne, ak to ich časový harmonogram umožňuje, alebo sa po obdržaní informácie o prijatí/neprijatí rozhodnúť len pre niektorú z nich.

Ako prebieha výber na akadémie?
Na niektoré akadémie robíme výber, táto informácia je vždy pri popise akadémie napísaná. Ak tam takáto informácia nie je, prijímame záujemkyne podľa poradia prihlásenia do naplnenia kapacity kurzu. V prípade výberov prihliadame na motiváciu záujemkyne, to či sa už v minulosti hlásila na naše akadémie, či už u nás absolvovala nejaké kurzy alebo workshopy a tiež prihliadame aj na úroveň angličtiny. Výber robí projektová manažérka spolu s lektoromkou danej akadémie.

Je možné, že akadémie, na ktoré sa robí výber, budú obsadené len nevybratými záujemkyňami z predchádzajúcich akadémií?
Zatiaľ sa tak nestalo. Dôležité je prihlásiť sa a čo možno najdôkladnejšie popísať svoju motiváciu v registračnom formulári, aby ste mali šancu dostať sa do výberu.

Koľko času si musím vyhradiť na akadémiu?
Z našich skúseností je potrebné počítať s min. 15 hodinami štúdia týdenne. To zahŕňa účasť na lekcii (alebo sledovanie videa), vypracovanie úloh či projektov a ďalšie samoštúdium (opakovanie preberanej témy, opätovné sledovanie nahrávok, ak je potrebné) a účasť na ďalších súčastiach kurzu (kariérny workshopy, CV workshop a pod.).

Sú všetky akadémie online prezenčné?
Väčšina akadémií prebieha online (cez nástroj Zoom) prezenčne v presnom čase. Ale máme v ponuke aj akadémie ako video kurzy, konkrétne Women Data Academy a Data Science a Machine Learning. Aj tieto akadémie však majú súčasti, ktoré prebiehajú online prezenčne (napr. CV workshop, príprava na technický pohovor a pod.).

Čo ak sa nestíham pripojiť sa na online lekciu?
Všetky lekcie nahrávame a účastníčky ich majú k dispozícii. Môžete si teda lekciu pozrieť zo záznamu a dobehnúť zameškané.

Je možné akadémie, ktoré prebiehajú ako videokurzy, absolvovať zrýchlene, teda dostať k dispozícii všetky videá naraz?
Nie, kurz je nastavený na postupné preberanie učiva.

Je možné absolvovať akadémie, ktoré prebiehajú online prezenčne, len čisto z videí?
Teoreticky je to možné, ale bolo by to veľmi nepraktické. Akadémie prebiehajú interaktívne, často sa pracuje aj skupinovo.

Ako je zabezpečená komunikácia s lektorom/kou mimo lekcií?
Každý kurz má vytvorený komunikačný kanál na našom Discorde, cez ktorý budete komunikovať s lektorujúcimi aj projektovou manažérkou a získate aj prístup do našej komunity.

Čo ak budem musieť akadémiu prerušiť zo zdravotných, rodinných alebo iných dôvodov?
Uplatňujeme individuálny prístup a riešime každý jeden prípad osobitne. V minulosti sme účastníčkam v takýchto prípadoch umožnili dokončiť si akadémiu v inom období.

Je možné zaplatiť na faktúru?
Áno, postačí, ak nám pošlete fakturačné údaje, keď vás vyzveme na platbu a následne vystavíme faktúru, na základe ktorej zaplatíte kurz.

Je možné platbu za akadémiu rozložiť na splátky?
V prípade akadémií, ktoré stoja viac ako 300 eur, umožňujeme rozdelenie platby na dve mesačné splátky.

Je možné preplatiť kurz cez Úrad práce?
Kurz je možné uhradiť cez program Kompas, podmienky na jednotlivých okresných Úradoch prác e sa však líšia. Ak ste evidovaná na Úrade práce, zistite si podmienky preplácania cez Kompas a následne môžete v spolupráci s projektovou manažérkou podať žiadosť o preplatenie kurzu.

Je možné uhradiť kurz cez zamestnanecké benefitné systémy?
Ak ste zamestnaná a váš zamestnávateľ využíva zamestnanecke benefitné systémy Benefit Plus, Edenred Benefit Cafe a UP Slovensko, môžete kurz zaplatiť cez ne.

Dostala som Aj Ty v IT darčekový poukaz, je možné ho využiť na akadémie?
Áno, darčekový poukaz je možné použiť na platbu za akadémie, stačí napísať projektovej manažérke, keď pošle informácie o platbe.

Obsahujú akadémie certifikáciu?
Podmienky certifikácie sú pri každej akadémii individuálne, pri niektorých je to test, pri iných vypracovanie projektu. Podmienky certifikácie sa dozvedia účastníčky na začiatku kurzu. Ide o internú certifikáciu Aj Ty v IT a nie je to certifikácia validovaná externým subjektom.

Čo ak sa mi nepodarí certifikácia?
V rámci certifikácie je jeden opravný termín a v prípade certifikácií, ktoré hodnotíme percentuálnym výsledkom, je možné sa pokúsiť o opätovnú certifikáciu s nasledujúcou akadémiou.

Dostanem potvrdenie o absolvovaní akadémie?
Ku každej akadémii vydávame po jej absolvovaní potvrdenie o absolvovaní, či už ste sa zúčastnili certifikácie alebo nie.

Ak som v minulosti absolvovala nejakú akadémiu Aj Ty v IT, mám nárok na zľavu?
Každá účastníčka, ktorá absolvuje niektorú Aj Ty v IT akadémiu, sa stáva našou absolventkou a má zľavu 10 % na všetky Aj Ty v IT podujatia.

Ako často sa akadémie konajú?
Snažíme sa organizovať akadémie trikrát ročne. Zvyčajne ich organizujeme v mesiacoch február-marec, máj-jún a október-november. Niektoré organizujeme len raz ročne: Women IT Academy, Women Python Academy, Data Science a Machine Learning.

Existuje veková hranica alebo iné obmedzenie, kedy je ešte vhodné absolvovať akadémiu a pokúsiť sa začať v IT?
Aj keď je pre ženy vo veku nad 45 rokov náročnejšie nájsť prácu v IT, pretože veková diskriminácia je realitou pracovného trhu, máme absolventky, ktoré sa aj v takomto veku uplatnili. Viac ako vek je podstané odhodlanie, vytrvalosť a chuť učiť sa.

Koľko absolventiek akadémií sa uplatní v IT?
50 % absolventiek sa do roka zamestná na IT pozícii, prípadne sa kariérne posunie vďaka novým znalostiam z akadémie.

Aké sú možnosti IT pozícií mimo Bratislavy alebo krajských miest?
Hoci je väčšina IT pozícií najmä v Bratislave, Košiciach a Žiline, pracovné možnosti sú aj v menších mestách. Počas pandémie navyše výrazne vzrástol počet pozícií, na ktorých pôsobíte remote, čiže bez nutnosti dochádzania do samotnej firmy.

Aké sú možnosti uplatnenia v zahraničí?
V rámci IT existuje obrovský trh, na ktorom sa môžete uplatniť ako freelancerka alebo sa zamestnať remote zo Slovenska. Naše absolventky sa uplatňujú aj v Českej republike alebo v Rakúsku.

Je možné sa vopred registrovať na akadémiu, ktorá bude až o niekoľko mesiacov?
Nie je to možné, ale môžete napísať na [email protected] aby vás naša projektová manažérka informovala, keď sa registrácia na danú akadémiu opäť otvorí.