Vyhľadať
Close this search box.
blog-women-with-pc

Digitálne zručnosti môžu pozitívne vplývať na kvalitu života, žien obzvlášť

Informačné technológie nás obklopujú v každej oblasti života, zvyšujú konkurencieschopnosť štátov, organizácií, ale aj jednotlivcov. Ak chceme udržať krok s dobou, je nevyhnutné osvojiť si digitálne zručnosti. Zlepšia naše uplatnenie na trhu práce a zefektívnia aj jej vykonávanie.

Oblasti IT chýba dostatok kvalifikovaných žien

Spoločnosť je čím ďalej, tým viac závislá od informačných technológií, a získanie digitálnych zručností sa považuje za kľúčové. Napriek tomu v oblasti informačno-komunikačných technológií chýba dostatok kvalifikovaných žien.

Na základe vedeckej štúdie je možné vidieť, že vzťah medzi univerzitným vzdelaním a súčasnou úrovňou digitálnych zručností žien je slabý až bezvýznamný. Prekvapujúco základné a stredné školy pripravujú ženské študentky v oblasti informačných technológii lepšie.

 

Rozvíjať svoju digitálnu gramotnosť by mali aj učiteľky a učitelia

Každý učiteľ pracujúci s digitálnymi technológiami by mal rozvíjať všetky úrovne svojej digitálnej gramotnosti – úroveň používania, úroveň porozumenia a úroveň kreatívneho uplatňovania informácií v edukačnom procese.

Spoliehať sa na samovzdelávanie a očakávať, že ženy sa naučia pokročilé digitálne zručnosti doma, sa ukázalo ako nesprávna stratégia. Mnohé univerzity preto ponúkajú IT kurzy, ktoré sú priamo integrované do študijných plánov študentov alebo mimo nich. Potrebujú však dostatočnú motiváciu na to, aby sa v IT oblasti chceli vzdelávať.

 

Vnútorná motivácia hrá dôležitú úlohu

Ženy sa chcú rozvíjať, zoznamovať s novými prístupmi a zároveň investovať do vlastnej budúcnosti. Hlavným motorom ich záujmu o kurzy digitálnych zručností je preto vnútorná motivácia, menej ich ovplyvňujú externé faktory. Vyplýva to zo štúdie Róberta Hanáka a Niny Kocúrovej realizovanej na základe dát získaných s našou pomocou v rokoch 2022 a 2023 na vzorke 262 slovenských žien, ktorý sa zameriaval na faktory ovplyvňujúce ich motiváciu pre voľbu IT.

Výsledky štúdie naznačujú, že vonkajšia motivácia a faktory ako sú kolegovia, požiadavky zamestnávateľa alebo priatelia, zohráva u žien pri rozhodovaní pre IT oblasť len minimálnu alebo triviálnu úlohu. Viac o externých a interných faktoroch, ktoré ovplyvňujú motiváciu slovenských žien sa dočítate tu.

Digitálne zručnosti majú potenciál pozitívne ovplyvniť kvalitu života. Napriek tomu, že spoločnosť sa stále viac spolieha na informačné technológie, v IT oblasti nie je dostatočné zastúpenie žien. Je dôležité, aby vzdelávacie inštitúcie a organizácie poskytovali ženám príležitosti na rozvoj digitálnych zručností a aby sa v tejto oblasti aktívne podporovala ich vnútorná motivácia a záujem o technologický rozvoj.