Vyhľadať
Close this search box.
blog-ss-pm

Skills4life posilní postavenie mladých žien v IT

Vďaka tomuto projektu, ktorý podporuje UniCredit Foundation a UniCredit Bank, pomáhame dievčatám nielen v zlepšovaní ich soft skills, ale aj v nadobúdaní technických zručností.

Projekt Skills4life je zameraný na stredoškoláčky z celého Slovenska. Jeho cieľom je podporiť konkurencieschopnosť dievčat na trhu práce hneď dvoma spôsobmi. Jedným z nich je rozvoj soft skillových zručností, druhým sú špecializované IT kurzy zamerané na rozvoj technických zručností.

Stredoškoláčky získajú množstvo nových skúseností

Skills4life potrvá tri roky a stredoškoláčky sa vďaka tomuto projektu na worskhopoch dozvedia informácie o bezpečnom správaní sa na internete, naučia sa využívať program Canva na tvorbu jednoduchej grafiky, osvoja si princípy projektového manažmentu a mnoho iného. Zároveň si môžu dievčatá vybrať aj z ponuky iných zaujímavých kurzov zameraných na tvorbu digitálneho produktu, dátovú analýzu či IT bezpečnosť, kde si môžu prehĺbiť zručnosti v daných témach.

IT kariéra už nemusí byť pre ne len snom

Zvýšenie záujmu stredoškoláčiek o štúdium IT na vysokých školách sa budeme snažiť podporiť tým, že im umožníme navštíviť jednotlivé IT fakulty na Slovensku, kde budú sprevádzané študentom alebo študentkou fakúlt a zažijú jeden deň ako vysokoškoláčky.

Študentky z oblastí s nízkym prístupom ku kvalitnému IT vzdelávaniu budú mať vďaka projektu lepšie možnosti získať kariéru v IT sektore, čo im umožní dosiahnuť finančnú nezávislosť a autonómiu.

Za tri roky pomôžeme 2600 stredoškoláčkam

Na podporu rozvoja vzdelávania dievčat v IT oblasti pripravíme Príručku pre učiteľov a učiteľky, ktorá kladie dôraz na prístup vo vzdelávaní dievčat v IT.

Projekt Skills4life cieli zasiahnuť 2600 dievčat a 600 učiteľov i učiteliek na celom Slovensku. Soft skillové zameranie projektu a IT kurzy majú za úlohu pomôcť aj tým dievčatám, ktoré sa rozhodnú nepokračovať v štúdiu na vysokej škole, aby boli lepšie pripravené pre trh práce.

Call for education 2023 (Výzva na vzdelávanie 2023) bola spustená Nadáciou UniCredit Foundation v 10 krajinách, v ktorých UniCredit pôsobí, a vyzvala miestne bankové skupiny, aby identifikovali a zdieľali užší zoznam vynikajúcich miestnych sociálnych projektov zameraných na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, na podporu dosiahnutia vysokoškolského vzdelania a poskytovanie adekvátnych zručností mladým ľuďom pre vstup na trh práce.

Projekt je podporený: