Skip to content

Budúcnosť na dlani aj vďaka vám

Už tri týždne spolu oslavujeme mesiac diverzity. Stretávame sa na diskusiách, workshopoch, kurzoch, počujete nás viac aj z éteru. Marec má však aj oveľa pragmatickejší a menej veselý prívlastok – je tiež mesiacom daňových priznaní a ten sa nás, občianskych združení, dotýka rovnako intenzívne.

Slovensko je jedna z mála krajín, v ktorej existuje možnosť odovzdať časť dane zaplatenej štátu do rúk neziskových organizácií. A aj keď sa posledné roky chvíľami zmrákalo nad týmito drobnými, ale významnými percentami, štatút asignácie dane sa podarilo udržať. Hurá!

VYVÍJAME SA, AJ NAŠE PRIORITY
Dezignované 1 až 3 % z daní kopírujú častokrát našu súkromnú životnú cestu. Väčšinou začíname  podporou záujmových aktivít, ktoré vidíme okolo seba, v našej lokalite. Podieľame sa na rekonštrukciách budov, záchrane ohrdnutých domácich miláčikov, podporujeme športové kluby. S tým, ako dospievame a pomaly si zakladáme rodiny, sa naše percentá presúvajú na renováciu detských ihrísk, podporu škôlkarských združení či školských klubov. Stále s deťmi športujeme, uchovávame si silný vzťah k zvieratám. A keď nám potomkovia zo škôl a škôlok vyrastú a šport už ide ťažšie, začína sa širšie rozhliadať, komu by sme mohli pomôcť.

O ČO NÁM IDE
My sme v Aj Ty v IT zistili, že nepatríme do zoznamu favorizovaných organizácii, ktorým ľudia pošlú svoje priame finančné dary alebo percentá spontánne. Neriešime žiadne akútne sociálne alebo zdravotné problémy, nemáme v talóne príbehy, ktoré dostávajú srdcia na dlaň. Napriek tomu však riešime tému, ktorá sa týka nás všetkých, a tou je BUDÚCNOSŤ.

To, či sa dievčatá budú vzdelávať v IT totiž nie je len záležitosťou jednotlivcov, ale ovplyvňuje to budúcnosť celej krajiny. My si to naplno uvedomuje a aj pre to sú od roku 2012, kedy Aj Ty v IT vzniklo, všetky naše aktivity pre dievčatá od 8 do 19 rokov úplne zdarma. Záleží nám na tom, aby mali prístup k digitálnym zručnostiam a ďalšiemu IT vzdelávaniu bezplatný bez ohľadu na región alebo ekonomickú situáciu rodiny, z ktorej pochádzajú.


VAŠU POMOC POTREBUJEME
Sektor IT je jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich, a preto často dochádza k mýľke, že so získavaním zdrojov nemáme problém. Postupne získavame pozornosť partnerov, ktorí si uvedomujú dôležitosť skorej intervencie už u malých dievčat, je ich však stále málo. Preto potrebujeme aj vás, individuálnych darcov a zároveň organizácie na to, aby sme našu základnú misiu dokázali plniť aj naďalej. Vašu pomoc potrebujeme.


BUDÚCNOSŤ NA DLANI
A tak, keď si budete robiť zoznam „neziskoviek“, ktoré by ste chceli podporiť, skúste sa zamyslieť, či je tam miesto aj pre nás. Spolu totiž vieme na dlaň vložiť BUDÚCNOSŤ.

A aby ste s tým nemali veľkú prácu, všetky potrebné informácie a tlačivá sme pre vás zhrnuli na jedno miesto. Prečítať si viac a pozrieť sa na ne môžete TU.