Vyhľadať
Close this search box.
blog-batoryova

Alexandra Bátoryová: Najmladšie ročníky stredoškolákov sú kyberšikanou ohrozené najviac

Alexandra Bátoryová pôsobí na bratislavskom Gymnáziu L. Sáru a na aktivitách Aj Ty v IT sa so svojimi študentkami zúčastňuje už od jeho vzniku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov, sme ju pre vás vyspovedali.

Pôsobíte ako pedagička na Gymnáziu L. Sáru v  Bratislave, kde učíte informatiku a so študentkami sa pravidelne zúčastňujete na našich aktivitách. V čom vidíte ich zmysel?

Do aktivít Aj Ty v IT sme sa zapojili hneď po vzniku organizácie, hlavne pre zaujímavý program určený študentkám stredných škôl. Tieto aktivity stredoškoláčkam otvárajú ďalšie obzory a pomáhajú prepájať teóriu zo školy s praxou. Zážitkové vyučovanie a konkrétne informácie od ľudí z odborných VŠ a IT firiem sú tým, čo dokáže stredoškoláčky prilákať aj k ďalšiemu štúdiu v IT oblasti.

 

Je podľa vás vzdelávanie detí v oblasti bezpečnosti na internete na Slovensku dostatočné? 

Oblasť bezpečnosti na Internete, je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Vzhľadom k tomu, že dnes už aj malé deti pracujú s internetom a mobilnými zariadeniami je diskusia nanajvýš vhodná. Deti potrebujú informácie o nástrahách, ktoré ich môžu stretnúť pri práci so sieťovými aplikáciami, zároveň by mali vedieť ako treba reagovať keď zistia, že sa niečo deje, čo nie je v ich prospech. Určite je dobre im vhodnou formou vysvetliť, čo je bezpečné a čo nie.

 

Ako sa venujete týmto témam na vašej škole? 

V rámci informatiky sa samozrejme venujeme oblasti bezpečnosti na Internete. Vedieme so študentami diskusie o ich skúsenostiach aj znalostiach. Sledujeme stránky s informáciami na túto tému, videá, dokumentárne filmy. V spolupráci s našou pani psychologičkou sa snažíme získavať odborníkov na diskusie na túto tému, v čo najnižších ročníkoch.

 

Myslíte si, že by malo byť vzdelávanie o bezpečnosti na internete na školách povinné?

Iste je táto téma veľmi podstatná a mala by byť „začlenená“ do bežnej výuky. Učitelia, aj študenti by iste uvítali pomoc odborníkov z  oblasti IT bezpečnosti a tiež rady psychológov.

 

Čo sa vám ako prvé vybaví pod pojmom kyberšikana? 

Kyberšikana je druh šikany, špecifický tým, že je realizovaný prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, najčastejšie prostredníctvom internetu či mobilného telefónu. Určite, čím mladší človek, tým zraniteľnejší, každý sa s tým môže stretnúť. Najmladšie ročníky na strednej škole považujem za najohrozenejšie a preto je potreba informácií a komunikácie s týmito študentami.

 

Vaše študentky ste veľmi motivavali aj v tom, aby sa zapojili do nášho programu Security Girl. Čo im podľa vás dokáže priniesť?

Do programu Security Girl by sa mali dievčatá zapojiť preto, aby sa vedeli aktívne chrániť  voči vírusom a ďalším internetovým nástrahám. Zároveň sa dozvedia nové informácie aj technického charakteru, získajú nové kontakty. Budú vedieť pomôcť svojim spolužiakom,  učiteľom na škole, aj rodičom.