Vyhľadať
Close this search box.
blog-sg-visacka

SECURITY GIRL: Tvoja bezpečnostná spojka

Z posledných európskych prieskumov vyplýva, že až tretina slovenských detí zažila kyberšikanu a viac ako tretina sa na internete bavila s cudzími ľuďmi, ktorých poznala len zo sociálnych sietí. Až 17 % z nich sa pritom s nimi dokonca stretla! Veľkú pozornosť tiež nedávno zaznamenal český dokument Barbory Chalupovej a Víta Klusáka V síti, ktorý rozprúdil celospoločenskú diskusiu o nástrahách sexuálnych predátorov na sieťach. Tri dospelé herečky, vydávajúce se za dvanásťročné dievčatá v ňom počas 10 natáčacích dní sexuálne obtažovalo takmer dva a pol tisíc mužov.

Akokoľvek však tieto čísla vyzerajú hrozivo, je zrejmé, že deti na internete trávia, či sa nám to páči alebo nie, stále viac času. Našou úlohou však nie je zvoliť cestu zákazov, ktorá môže byť celkom kontraproduktívna, ale skôr pomôcť im nájsť bezpečný spôsob, ako sa v kyberpriestore pohybovať. Prvou podmienkou úspechu sú, bez debaty, domáce rozhovory o tom, čo na internete deti v čase neprítomnosti rodičov robia. Až 40% rodičov totiž o tom nemá ani potuchy alebo sa o to nezaujímajú.

My sme sa však rozhodli ponúknuť nástroj ich deťom, a to v podobe projektu SECURITY GIRL, ktorý sme pripravil so spoločnosťou Eset, odborníkom v oblasti bezpečnosti na internete. Je výsledkom našich spoločných úvah o dôležitosti bezpečného správania mladej generácie v kyberpriestore. Projekt je určený pre dievčatá vo veku 15-19 rokov a jeho hlavným cieľom je ponúknuť im dostatočné vzdelanie v oblasti kyber bezpečnosti, aby chránili seba aj svoje dáta. Nezostane však len pritom! Vyškolené dievčatá budú svoje vedomosti ponúkať ďalej a odovzádať ich ďalším rovesníkom, čím budú okolo seba vytvárať mikrokomunitu, v ktorej si budú navzájom radiť a podporovať sa.  Security Girl je teda naša ambasádorka bezpečného správania na internete, ktorá  bude organizovať  stretnutia, vysvetľovať základné princípy bezpečnosti na sieti aj upozorňovať na riziká. V neposlednom rade bude tiež rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, ktoré napomôžu rozvíjať jej vnútornú motiváciu a sebavedomie.


AKO TO BUDE PREBIEHAŤ?

V pilotnom projekte, ktorý spúšťame už túto jeseň na troch vybraných stredných školách, pripravíme praktický workshop o bezpečnosti na internete. Dievčatá, ktoré budú mať záujem stať sa Security Girl, sa samostatne registrujú na nadstavbové školenie. Z nich na  základe vopred stanovených kritérií vyberieme tie, ktoré sa dostanú už na intenzívne špecializované školenie priamo do spoločnosti ESET. A po absolvovaní školenia budú schopné fungovať ako ambasádorky bezpečnosti na svojej škole.

ČO MUSÍ ROBIŤ SECURITY GIRL?

Úlohou každej Security Girl je po absolvovaní školenia začať aktívne pôsobiť v rámci svojej komunity. Forma je individuálna, závisí od možností a fantázie každej z nich. Od nás dostane absolútnu podporu týkajúcu sa propagačných materiálov, ale aj možných problémov či pochybností. Na konci roku projekt vyhodnotíme s našou „high security“ komisiou, zloženou zo zástupcov spoločnosti ESET a Aj Ty v IT  a odmeníme tri najlepšie.

A keďže bezpečnosť nie je dôležitá len počas jedného školského roka, rojekt s každým novým rokom budeme obnovovať a dopĺňať o nové Security Girls a ich komunity. Pretože bezpečnosť je pre nás téma na celý ŽIVOT!