Vyhľadať
Close this search box.
blog-Girls-code-online

Od A-bova po Z-áhorie Girls Code Online

Pred niekoľkými mesiacmi sme zistili, že mnohé z našich aktivít sa naozaj nevrátia do pôvodných koľají tak skoro, ako sme všetci na začiatku pandémie dúfali. Museli sme sa zamyslieť nad tým, ako zostať čo najbližšie k dievčatám a zároveň si udržať líniu, ktorú sme roky nastavovali. Zamerali sme sa preto na priestor, kde IT najviac žije. Veď prečo ísť hlavou proti múru, keď je celý svet online? A tak vznikla idea preniesť naše pravidelné stretnutia dievčenských podporných skupín do virtutuálneho sveta a zrodil sa program Girls Code online, ktorý podporil Fond SK-NIC.

NA POČIATKU BOLI Aj TY V IT CODING CLUBS

Osvedčil sa nám pravidelný kontakt s dievčatami formou učiacich sa skupín, ktoré sme realizovali prezenčne v rámci Aj Ty v IT Coding Clubs v siedmych mestách na Slovensku.  No chceli sme pomáhať študentkám, nech už bývajú kdekoľvek na Slovensku, rozvíjať svoje digitálne zručnosti aj bez fyzickej účasti na našom programe. Situáciu sme preto prijali ako výzvu a pripravili program Girls Code Online s podtitulom Od A-bova po Z-áhorie, ktorý prostredníctvom slovnej hračky vyjadruje zámer pokryť celé Slovensko. Zmena nám zároveň ponúkla výhodu posilniť našu prítomnosť aj v lokalitách, kde sa nám Coding Clubs otvoriť nepodarilo. 


GIRLS CODE ONLINE

Hlavné ciele projektu sú pripraviť a realizovať online vzdelávanie v IT oblasti pre stredoškoláčky, využívajúc skúsenosť práce s dievčenskými podpornými skupinami, motivačného prostredia, zaujímavých tém a zároveň dynamiky regionálnej osi Východ – Západ. Virtuálne prepojenie zapojených dievčat nám zároveň umožní prepojiť dievčatá z rôzneho prostredia a pomôže nám objaviť a podchytiť skryté mladé talenty aj z malých miest a dedín, kam sme sa fyzicky nevedeli dostať na pravidelné stretnutia. Zároveň staviame na silnej lektorskej základni rozšírenej o online možnosti, kedy lektor na západe dokáže viesť kurz na východe a naopak.

A tak už štyri mesiace s dievčatami kódujeme online, pričom doteraz sa nám podarilo zrealizovať 12 stretnutí, pre dievčatá naprieč celým Slovenskom.  Najväčší záujem bol o tému Mediamatika – kde a ako nájsť tie správne dáta.  A nás teší vidieť dynamiku a radosť zo zdieľania!

GIRLS CODE ONLINE je príležitosťou pre Slovensko výrazne zvýšiť počet dievčat so záujmom o IT.

Registrátorom domény www.ajtyvit.sk je WebSupport.