Vyhľadať
Close this search box.
BLOG - Export fotografii - 1

Headhunterka Lucia Štellerová: IT je o objavovaní, študovaní a vzdelávaní sa, takže netreba mať z neho strach

Lucia žila 10 rokov v Londýne, kde absolvovala IT kurzy pre Windows Networks MCSE. Od roku 2005 pracovala v Londýne pre medzinárodné IT recruitment firmy, kde získala detailný prehľad o tom, ako IT svet, firmy a ľudia v ňom fungujú. Má medzinárodné skúsenosti z oblasti IT headhuntingu a zároveň prehľad o rôznych častiach IT odvetvia. Od roku 2010 vedie vlastnú firmu na Slovensku a vyhľadáva IT špecialistov pre medzinárodné firmy s rôznym zameraním. Lucia stretáva skvelé a úspešné ženy v IT a pomáha Aj Ty v IT motivovať dievčatá skutočnými príbehmi žien, ktoré už v IT svete fungujú. Zároveň prináša reálny prehľad IT možností pre ženy a dievčatá. Je tiež členkou predstavenstva Aj Ty v IT.

Ako sa tvoja osobná cesta spojila s organizáciou Aj Ty v IT?

Moja osobná cesta bola veľmi priamočiara. Po dlhšom pôsobení v Londýne som si v Bratislave založila vlastnú firmu, ktorá sa venuje vyhľadávaniu IT expertov a expertiek, kde doteraz so svojím tímom pracujem. Postupne som od viacerých IT manažérov dostávala požiadavku: „Lucia, potrebujeme do nášho tímu ženu.” To sa písal rok 2012, kedy sa ma na to začalo pýtať čoraz viac a viac IT firiem. A tak som začala bádať a hľadať, či sa na našom malom Slovensku nájde nejaká podobná duša, ktorá sa už takýmto problémom zaoberá. A našla som Petru Kotuliakovú. Sadli sme si v Medickej záhrade na kávu, kde mi Petra s veľkou energiou porozprávala, čo rieši v Aj Ty v IT. Vtedy na to ešte bola úplne sama. Zhodli sme sa, že jej rada pomôžem a že tiež mám veľa myšlienok, ktorými dokážem prispieť. Začali sme spoločne chodiť po stredných školách, šíriť osvetu, a postupne sa k nám pridala aj Natália Kisková a Martina Šturdíková. Spoločne sme tak začali Petre pomáhať v realizácii jej myšlienok.

Čo to znamená vyhľadávať IT expertov a expertky?

Vyhľadávať IT expertov a expertky znamená, že vám firma alebo IT senior manažér/manažérka zavolá, keď majú problém nájsť zdatného špecialistu na určitý typ práce, projektu alebo pozície. Častokrát sa stáva, že firmy, pre ktoré je IT oddelenie trochu vzdialené, netušia, koho vlastne hľadajú. Na to sme tu my, aby sme ich svojou odbornosťou nasmerovali na správne zadefinovanie si hlavných technických zručností, ktoré daný špecialista/špecialistka musí mať, aby bol tým správnym pre potreby firmy.

Máme tu v komunite veľa žien, ktoré si chcú nájsť prácu v IT. Skúsme im pomôcť, aby sa im to podarilo. Prečo je podľa teba dnes pre ženy zaujímavé hľadať si prácu práve v IT oblasti?

Práca v IT je rôznorodá a ak sa človek začne o IT ako také zaujímať, stretávať sa s komunitou a pýtať sa, dozvie sa, že existuje veľa pracovných príležitostí, ktoré sú veľmi prepojené z užívateľského, procesného hľadiska a nie sú veľakrát úplne „deep tech.“ Čiže ak má niekto vzťah k tabuľkám a číslam, môže nájsť uplatnenie ako dátová analytička, biznis analytička, procesnú analytička a podobne. Ak niekto túži poznať nejaký systém viac do hĺbky (napr. Microsoft 365), dá sa profilovať rôznymi smermi – od programovania, dizajnu, projektového riadenia, písania technickej dokumentácie až po trénovanie užívateľov. IT je o objavovaní, študovaní a vzdelávaní sa, takže netreba mať z neho strach. V práci čelím každý deň výzvam pochopiť to, čo rôzne firmy potrebujú z pohľadu technických zručností, a aj my sa musíme rýchlo orientovať v nových technológiách. Je to ale súčasť našej práce a je to úžasne obohacujúce.

Ako zvyčajne prebieha pracovný pohovor v IT firmách? Koľko má častí, ako dlho trvá, s kým všetkým sa vo firme uchádzačka stretne?

Pohovor v IT firmách na juniorskú pozíciu býva väčšinou dvojkolový, niekedy stačí jedno kolo, inokedy zas musí byť aj tretie. Štandardne im poviete váš príbeh. Následne môžu mať pre vás pripravené rôzne zadania, úlohy, otázky. Spoločnosti vedia, že pravdepodobne nič neviete, ale chcú vedieť, či ste schopné komunikovať, nájsť si odpovede na problém, riešiť úlohy a či sa len tak ľahko nevzdáte. Čiže smeruje to aj k behaviorálnym otázkam. Ak ste napr. absolvovali náš kurz alebo aj iné kurzy v testingu, data analytics a pod., buďte pripravené, že sa vás budú pýtať, čo ste na kurze robili, ako ste to konkrétne vy riešili, kde sa cítite silná, a naopak, čo vám ešte nejde. Často sa stáva, že vám dajú na mieste vyriešiť nejakú úlohu a toho sa netreba zľaknúť. Nebudú skúmať 100% správnosť, ale to, či sa viete zapojiť a zamyslieť. Štandardne je prítomná HR, tím líder/ka, niekedy sa pridá programátor alebo projektový manažér. Niekedy proces rozdelia na dve kolá tak, aby vás jednotliví ľudia mohli lepšie navnímať. Povestná chémia musí fungovať, čiže netreba nič hrať, ale byť prirodzená a nebáť sa pýtať. Potom najviac zistíte, ako druhá strana reaguje, a či s týmito ľuďmi viete spolupracovať. Bežný pohovor trvá cca hodinku. Ak ste na nejakom len 20 minút, nie je to dobrý signál.

Ako najlepšie dohodnúť podmienky práce a plat? Na čo nezabudnúť pri dohode?

Dohadovanie podmienok a platu je veľmi individuálne, ale ako juniorka si musíte uvedomiť, že na začiatok nemáte veľa možností na super podmienky. Je to skôr o kompromisoch a dohode. Je dôležité otvorene, úprimne komunikovať, čo viete a čo neviete garantovať. Je dobre, ak si viete písomne nastaviť podmienky pre prvé tri mesiace a dohodnúť sa na opätovnom prehodnotení na základe určených cieľov a KPIs. To si viete dať aj do zmluvy, či už ide o podmienky alebo aj platové prehodnotenie.

Začiatok v novej firme je vždy náročný, ako to zvyčajne prebieha, na čo sa sústrediť?

Každý začiatok je náročný v tom, že sa nevyznáme vo firemnom jazyku. Každá firma má svoje skratky, jazyk, fungovanie. Je dobré nájsť si pár kolegov, zoznámiť sa a pýtať sa, čo, ako a kde funguje. Nebojte sa povedať, že ste nová, že si veľmi vážite túto príležitosť a dajte kolegom pocítiť, že sa o nich úprimne zaujímate. Sledujte firemný chat. Je dôležité validovať si úlohy, ktoré dostanete, a ak im nerozumiete, nebojte sa pýtať. Potom študujte aj samé a keď sa niekde zaseknete, tak opäť treba veci riešiť aktívne, nie pasívne. Vždy s úsmevom. Každý raz v danej firme začínal.

Stretávaš sa v súčasnosti v súvislosti s krízou so znížením záujmu o IT špecialistov? Ak áno, o ktoré pozície ide? O ktoré IT pozície možno vplyvom krízy záujem vzrástol?

Stretávame sa aj teraz s prepúšťaním IT špecialistov a špecialistiek z rôznych oblasti, hlavne ale z veľkých korporácií, kde rozhodnutie prichádza z centrál zo zahraničia. Tomu sa teraz nevyhneme. Keď sa ale pozrieme na situáciu, je to skôr o tom, že veľa firiem malo rozbehnutých veľa projektov, do ktorých sa postupne prestalo investovať, keďže po čase začali strácať zmysel. Zatiaľ sa nedá povedať, že sa prepúšťajú konkrétni špecialisti z daného segmentu, je to rôznorodé podľa firmy a jej zamerania. Napr. jedna firma sa rozhodla prepustiť v okolí západného Slovenska 12 ľudí z oblasti Server a Storage, iná zase prepustila niekoľkých Front End vývojárov, ďalšia zase pár ľudí z oblasti SW testingu. Dôležité je vedieť, že vo firme sa najskôr prepúšťajú tí najdrahší ľudia, čiže TOP odborníci, ktorí sú často aj platovo nadhodnotení. Firma ich niekedy nevie ďalej využiť na projekte pre zákazníka, ktorý prehodnotil svoje náklady.

Vedela by si odporučiť IT pozície pre ženu s malými deťmi?

Viem si predstaviť, že v menších tímoch a firmách je pre manažérov veľký problém, keď majú v tíme mamy a projekty natesno. Vtedy je to komplikované aj pre mamu, aj pre firmu. Je to naozaj o komunikácii s vedením a prehodnotení, či nám to za to stojí, alebo budeme radšej hľadať projekt na čiastočný úväzok, kde viete firme jasne zadefinovať, že môžete pracovať napr. štyri hodiny za deň. Vtedy si ale musíte byt istá, že ak detičky ochorejú, budete si vedieť zohnať na štyri hodiny aj opateru. Mama sa na to musí vedieť pozrieť očami firmy a firma zas očami matky. Žiadna pozícia, ktorú vám uvediem, nebude úplne vhodná pre mamu s deťmi. Veľmi záleží od typu firmy, jej vedenia, ale aj prístupu mamy ako zamestnankyne. Vždy je všetko o komunikácii. Firmy sa snažia vytvárať prostredie pre ženy, ale záleží na vzájomnom nastavení.