Vyhľadať
Close this search box.

Ženy v IT

Gabika vyštudovala strategický manažment na Fakulte manažmentu UK v Bratislave. Ešte ako študentka absolvovala pracovnú stáž v Indonézii aj Malajzii. Po skončení štúdia pracovala v menších firmách ako projektová manažérka v rôznych oblastiach - od cestovného ruchu až po vzdelávanie. V súčasnosti pôsobí ako programátorka.

Spomínaš si ešte, čo ťa priviedlo k IT? Mala si v tom jasno od malička?
V roku 2019 po tretej materskej dovolenke som mala veľkú chuť so sebou niečo urobiť. S pribúdajúcim vekom a počtom detí som mala pocit, že čím ďalej, tým menej mám priestor vyberať si prácu, ktorá by ma zaujímala a napĺňala. Dlhodobo som pociťovala nedostatok odborných a technických zručností. Ďalším dôvodom bol tiež fakt, že som z rodinných dôvodov nemohla pracovať na plný pracovný úväzok. Keď som si tieto potreby skonfrontovala so svojimi záujmami a silnými stránkami, ktorými vždy boli matematika a schopnosť sa rýchlo učiť nové veci či zmysel pre detail, vyšla mi z toho oblasť IT. Vtedy som sa prihlásila na kurz Women Data Academy, ktorý ste organizovali. Ten mi dal skvelý základ v programovaní v Pythone. Ale ozajstný záujem o IT oblasť vo mne vzbudil až kurz Machine Learning.

Bol pri tvojich začiatkoch v IT niekto, kto ťa inšpiroval, kto bol tvojím vzorom?
Určite najväčšou oporou bol môj manžel, ktorý tiež pracuje v oblasti IT. Musela som si zvyknúť na odlišný typ práce. Hlavne na to, že je v poriadku hľadať najvhodnejšie riešenie niekoľko hodín, možno dní. Zo začiatku som to veľmi ťažko chápala, pripadala som si neefektívna. 

Na druhej strane mám viaceré kamarátky, ktoré úplne zmenili svoj pracovný život po viacerých materských dovolenkách. Vyštudovali druhé vysoké školy, či nadstavby a začali robiť, čo ich napĺňa. Mala som teda okolo seba viacero inšpiratívnych a podporujúcich ľudí.   

Prečo práve táto oblasť, ktorej sa venuješ? 

V rámci kurzu Machine Learning som sa stretla s témou umelej inteligencie a jej využitia. Veľmi ma oslovila jej komplexnosť, dynamický rozvoj a využitie v rôznych oblastiach. 
Keď som začiatkom minulého roka nastúpila na mesačnú stáž v Accenture, dostala som za úlohu vytvoriť kompletné riešenie pre spracovanie a klasifikáciu textu (Natural Language Processing). To bolo moje prvé stretnutie s umelou inteligenciou v praxi. Postupne som si urobila ďalšie kurzy a certifikáty aj v oblasti neurónových sietí a práce s dátami a AI v cloude. Celkovo je to oblasť, ktorá má veľmi baví a rada by som sa jej dlhodobo venovala.

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?
Som zamestnaná v spoločnosti Accenture na polovičný úväzok. Z dôvodu pandémie aj vzhľadom na to, že pôsobím na medzinárodných projektoch, pracujem z domu. Väčšinou môj pracovný deň trvá od 9:00 do 14:00, ale v prípade potreby si viem pracovný čas po dohodne s kolegami upraviť.  

Cieľom projektu, na ktorom momentálne pracujem, je vytvorenie Machine Learning modelu, ktorý predikuje vernosť zákazníkov. Pracujem na pozícii dátovej inžinierky, teda mojou zodpovednosťou je spracovávanie dát do takej podoby, aby boli vhodným zdrojom pre model. Každé ráno máme stretnutie projektového tímu, čo je asi 10-15 ľudí. Následne mám v prípade potreby  konferenčný hovor s mojimi dvoma seniornými kolegami z Data Engineering tímu. Jeden je z Indie a druhý z Veľkej Británie. Zbytok dňa pracujem prevažne s kódom buď v PySpark alebo SQL, pripravujem dokumentáciu alebo robím základné testovanie kódu. 

Na ktorý svoj úspech si najviac hrdá?
Asi predovšetkým na to, že som sa vôbec do IT sveta dostala a že pracujem v oblasti, ktorá ma baví. Musela som prekonať viacero prekážok. Najťažšie bolo uveriť v samu seba, že to dokážem, aj napriek tomu, že ľudia okolo mňa o tom vôbec nepochybovali. Ale keď tá príležitosť prišla v podobe ponuky bezplatnej stáže, využila som ju naplno. 

Musela si alebo musíš ako žena v IT čeliť nejakým bariéram či predsudkom?
S predsudkami kvôli tomu, že som žena, som sa zatiaľ nestretla. V oblasti IT je čoraz viac žien. Ak sa stretávam s ťažkosťami, tak dôvodom je nedostatok mojich technických zručností a skúseností. A na to je jediný recept: čas a kontinuálne sa vzdelávať.  

V čom práca v IT sektore vyhovuje tebe konkrétne?
Ak si v IT nájde človek oblasť, ktorá ho baví, potom to už má naozaj len výhody. Pre mňa sú to flexibilita, slušné ohodnotenie, intelektuálna stimulácia a schopnosť skĺbiť pracovný život s rodinou, keďže mám možnosť pracovať na čiastočný úväzok. Tiež mi záleží na tom, aby som sa popri práci a rodine stihla zmysluplne tráviť čas napríklad dobročinnou prácou či pobytom v prírode.