Skip to content

Všetko pre dospelé ženy

Vzdelávame, prepájame
s pracovným trhom

Ak si chcete len zlepšiť IT zručnosti alebo rovno rozmýšľate nad kariérou v IT – v obidvoch prípadoch ste tu správne.  U nás nájdete workshopy digitálnej gramotnosti aj špeciálne kurzy z oblasti dátovej analýzy, testingu a programovania. Pod vedením overených lektorov a lektoriek v čisto ženských skupinách získate poznatky a zručnosti, ktoré vás posunú do sveta informačných technológií a pomôžu udržať krok s vývojom. 

V našej ponuke nájdete tiež kariérne workshopy zamerané na tvorbu cieľov, tipy, ako si vytvoriť životopis, pripraviť sa na pohovory alebo ako vyjednávať o plate. Kurzy organizujeme prezenčne aj online formou. 

Projekty pre dospelé ženy

19 - 99 rokov

Women Academies sú kurzy zamerané na získanie konkrétnych znalostí a zručností pre určitú oblasť v IT, ktoré po absolvovaní akadémie dokážu uplatniť v praxi.

Pre získanie predstavy o určitej oblasti IT organizujeme workshopy a kurzy, ktoré pomôžu účastníčkam získať predstavu o danej oblasti a základné poznatky aj uplatniť v praxi.
Možnosť stretnúť sa s tímom Aj Ty v IT, účastníčkami kurzov a lektorujúcimi dávame na našich meetupoch, ktoré organizujeme v rôznych častiach Slovenska a zameriavame ich na rôzne témy.
Kurz DigiWomen je určený pre ženy, ktoré sa chcú naučiť digitálne zručnosti a získať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v IT. Zvládnite Excel a ďalšie nástroje Office 365 a nadobudnite sebavedomie pre ďalšie kariérne napredovanie.

Jednodňová multižánrová konferencia Slovak Women in Tech je prvou konferenciou oslavujúcou IT ženy na Slovensku. Jej cieľom je inšpirovať a posilniť vnímanie a postavenie Sloveniek v oblasti technológií, poskytnúť im platformu na prezentáciu ich práce a povzbudiť a inšpirovať ich, aby sa kariérne realizovali v IT.

Frida predstavuje kombináciu konferencie a meetupu, na ktorej je základom networking. Každá Frida má určenú svoju konkrétnu tému.

Spoznaj naše akadémie

je určená pre ženy, ktoré majú záujem vstúpiť do sveta IT cez softvérový testing. Cieľom kurzu je pripraviť účastníčky na softvérové testovanie aplikácií a väčších funkčných celkov. Súčasťou kurzu je záverečný test, na základe ktorého získa úspešná účastníčka certifikát Aj Ty v IT.

je určená pre ženy, ktoré majú záujem preniknúť do praktických základov dátovej analytiky a získať tak univerzálne aplikovateľné znalosti. Rovnako je kurz vstupenkou do pokročilejšieho sveta Machine Learning-u a Data Science všeobecne.

oboznámi účastníčky so súčasným svetom rôznych databázových programov a dátových štruktúr. Následne sa účastníčky naučia na praktických príkladoch, ako pracovať, spájať a analyzovať dáta v databázach pomocou SQL jazyka.

je určená pre záujemkyne o UX (User Experience), spôsoby ideovania a prototypovania produktov, best practices pri návrhu ale aj testovanie a aplikácie, ktoré s tým pomôžu. Kurz je vhodný pre úplné začiatočníčky bez predošlých skúseností.

naučí účastníčky, čo je riziko, ako sa robí analýza IT bezpečnostných rizík, čo je to norma ISO 27001, čo je to systém riadenia informačnej bezpečnosti, aké požiadavky špecifikuje ISO 27002 a ako sa overuje súlad s normou ISO.

je špeciálne pripravená pre všetky ženy, ktoré potrebujú teoretický základ a jednoduché pochopenie kľúčových konceptov vo svete IT, počítačov a programovania.

Máte otázky?

Cieľovú skupinu zastrešuje
Kristína Kolníková

+421 949 183 310