Skip to content

Všetko pre dospelé ženy

Vzdelávame, prepájame
s pracovným trhom

Ak si chcete len zlepšiť IT zručnosti alebo rovno rozmýšľate nad kariérou v IT – v obidvoch prípadoch ste tu správne.  U nás nájdete workshopy digitálnej gramotnosti aj špeciálne kurzy z oblasti dátovej analýzy, testingu a programovania. Pod vedením overených lektorov a lektoriek v čisto ženských skupinách získate poznatky a zručnosti, ktoré vás posunú do sveta informačných technológií a pomôžu udržať krok s vývojom. 

V našej ponuke nájdete tiež kariérne workshopy zamerané na tvorbu cieľov, tipy, ako si vytvoriť životopis, pripraviť sa na pohovory alebo ako vyjednávať o plate. Kurzy organizujeme prezenčne aj online formou. 

Projekty pre dospelé ženy

19 - 99 rokov

Kurz DigiWomen je určený pre ženy, ktoré sa chcú naučiť digitálne zručnosti a získať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v IT. Zvládnite Excel a ďalšie nástroje Office 365 a nadobudnite sebavedomie pre ďalšie kariérne napredovanie.

Women Academies sú kurzy zamerané na získanie konkrétnych znalostí a zručností pre určitú oblasť v IT, ktoré po absolvovaní akadémie dokážu uplatniť v praxi.

Pre získanie predstavy o určitej oblasti IT organizujeme wokrshopy a kurzy, ktoré pomôžu účastníčkam získať predstavu o danej oblasti a základné poznatky aj uplatniť v praxi.
Možnosť stretnúť sa s tímom Aj Ty v IT, účastníčkami kurzov a lektrujúcimi dávame na našich meetupoch, ktoré organizujeme v rôznych častiach Slovenska a na zameriavama ich na rôzne témy.

Frida predstavuje kombináciu konkferencie a meetupu, na ktorej je základom networking. Každá Frida má určenú svoju konkrétnu tému.

Spoznaj naše akadémie

je určená pre ženy, ktoré majú záujem vstúpiť do sveta IT cez softvérový testing. Cieľom kurzu je pripraviť účastníčky na softvérové testovanie aplikácií a väčších funkčných celkov. Súčasťou kurzu je záverečný test, na základe ktorého získa úspešná účastníčka certifikát Aj Ty v IT.
je určená pre ženy, ktoré majú záujem preniknúť do praktických základov dátovej analytiky a získať tak univerzálne aplikovateľné znalosti. Rovnako je kurz vstupenkou do pokročilejšieho sveta Machine Learning-u a Data Science všeobecne.
Oboznámi účastníčky so súčasným svetom rôznych databázových programov a dátových štruktúr. Následne sa účastníčky naučia na praktických príkladoch, ako pracovať, spájať a analyzovať dáta v databázach pomocou SQL jazyka.

Kurz je určený pre záujemkyne o UX (User Experience), spôsoby ideovania a prototypovania produktov, best practices pri návrhu ale aj testovanie a aplikácie, ktoré s tým pomôžu. Kurz je vhodný pre úplné začiatočníčky bez predošlých skúseností.

naučí účastníčky, čo je riziko, ako sa robí analýza IT bezpečnostných rizík, čo je to norma ISO 27001, čo je to systém riadenia informačnej bezpečnosti, aké požiadavky špecifikuje ISO 27002 a ako sa overuje súlad s normou ISO.
naučí účastníčky pozerať sa na svet okolo tak, ako ho vidia programátori a programátorky a je zameraný na programovanie v Pythone – v jednom z najpopulárnejších moderných programovacích jazykov.
Women Python Academy (WPA) je určená pre ženy, ktoré majú záujem oboznámiť sa so základmi programovania v jazyku Python a programovaním ako takým.

je akadémia určená najmä pre absolventky WDA, ktoré majú záujem o prehĺbenie poznatkov data science a machine learning, prípadne pre záujemkyne, ktoré sa už pohybujú v dátovej analýze.

Máte otázky?

Tvoju cieľovú skupinu
zastrešuje naša Veronika

0908 210 290