Vyhľadať
Close this search box.
blog-sg-1

Prvé Security Girls sú tu!

Po pilotnej fáze projektu máme prvých 5 stredoškoláčok, ktoré od septembra začínajú fungovať ako bezpečnostné spojky vo svojej komunite. A keďže sa nám projekt osvedčil, spúšťame zároveň jeho prvý ročník, ktorý do sveta vyšle už 45 ambasádoriek kyberbezpečnosti.

Projekt Security Girl pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou ESET, ktorá je naslovovzatým odborníkom v oblasti bezpečnosti a je výsledkom našich spoločných úvah o dôležitosti bezpečného správania mladej generácie v kyberpriestore.

Našim cieľom je sprostredkovať mladým informácie o nástrahách, ktoré ich môžu stretnúť pri práci so sieťovými aplikáciami. Zároveň im chceme ponúknuť dostatočné vzdelanie, aby vedeli vhodným spôsobom chrániť nielen seba, svoje dáta, či iné súkromné online informácie, ale šírili tieto informácie aj vo svojom okolí.

Ako projekt funguje?

Projekt má celoslovenskú pôsobnosť a je určený pre dievčatá vo veku 15-19 rokov, ktoré sa do neho môžu prihlásiť prostredníctvom svojej školy. Na každej zapojenej škole zrealizujeme základný bezpečnostný workshop, po ktorého absolvovaní vyberieme  45 dievčat, ktoré sa stanú už samotnými Security Girls. Tie čakajú ďalšie 4 nadstavbové workshopy, kde sa pod vedením skúsených profesionálov budú podrobnejšie venovať konkrétnym rizikám, ako aj zlepšovaniu prezentačných a komunikačných zručností, práci s komunitou a s grafickými programami.

Úlohou takto „vyzbrojenej“ Security Girl je následne šíriť získané vedomosti ďalej a stať sa tak bezpečnostnostnou spojkou vo svojej komunite.


A čo na projekt vravia samotné dievčatá?

Stredoškoláčky, s ktorými sme testovali nastavenie kurzu aj rozsah našej podpory, si ako výstup z projektu pripravili takzvané Bezpečnostné desatoro, s ktorého obsahom vás budeme postupne zoznamovať. Ak sa vám však práve niečo deje a potrebujete rýchlu radu, skúste pobrowsovať aj web nášho partnera Bezpečne na nete.

Za všetky prvé Security Girls vyberme vyjadrenie Lenky Blahovej, ktorej projekt priniesol:

Hlbšie informácie ohľadom bezpečnosti v kyberpriestore podané priamo od odborníkov.  Taktiež som sa mohla stať súčasťou dynamickej komunity, čo je ďalším dôvodom, prečo mám chuť sa posúvať ďalej. Chcem v projekte ďalej pokračovať kvôli ďalším užitočným skúsenostiam do života.“

Ak vás projekt zaujal a chceli by ste sa dozvedieť viac, kontaktujte jeho projektovú manažérku Lenku na: [email protected].

 

 

 

 

Partner projektu: