Vyhľadať
Close this search box.

Balík dátových akadémií 2v1 – Women Data Academy a Women AI / Machine Learning Academy

Vo výhodnom balíku 2v1 ponúkame dva na seba nadväzujúce kurzy Women Data Academy a Women AI / Machine Learning Academy.

1. Women Data Academy (WDA) je určená pre ženy, ktoré majú záujem preniknúť do praktických základov dátovej analytiky a získať tak univerzálne aplikovateľné znalosti. Rovnako je kurz vstupenkou do pokročilejšieho sveta Machine Learning-u a Data Science všeobecne.

Tento kurz je skvelou príležitosťou, ako zrozumiteľným spôsobom získať všetky technické znalosti pre dátovú analytiku. Zasvätíme vás do celej problematiky od úplných základov programovania v najrýchlejšie rastúcom jazyku Python, cez načítavanie a spracovanie dát až po interaktívne vizualizácie. Cieľom kurzu je pripraviť vás na široké využitie dátovej analytiky, previesť vás celým procesom zrozumiteľne krok za krokom. Získate tak široký prehľad, praktické skúsenosti preniknete do oblasti súčasnej dátovej analytiky a jej nástrojov. Súčasťou kurzu je finálna certifikácia na konci kurzu.

2. Kurz Women AI / Machine Learning Academy (WMLA) je inovatívny online kurz navrhnutý pre ženy, ktoré sa chcú posunúť zo sveta Dátovej analytiky do pokročilejšieho sveta Umelej inteligencie (AI) / Machine Learningu a Data Science všeobecne.
Tento kurz je skvelou príležitosťou, ako zrozumiteľným a prehľadným spôsobom krok za krokom získať všetky technické znalosti z oblasti praktickej tvorby prediktívnych modelov. Zasvätíme vás do celej problematiky od úplných základov možností umelej inteligencie cez pochopenie jednotlivých modelov, postupov ich tvorby až po ladenie modelov a vyhodnocovanie ich úspešnosti.
Sústredíme sa na to, aby ste získali nielen teoretické znalosti, ale aj praktické skúsenosti cez realistické projekty a prípadové štúdie.

Cieľom kurzu je univerzálne vás pripraviť na široké praktické využitie Machine Learning modelov vo všetkých oblastiach ekonomiky – či je to obchod, financie, bankovníctvo, marketing, controlling, poistovníctvo a mnoho ďalších. Získané vedomosti tak budete môcť univerzálne aplikovať v každej oblasti, kde sa optimalizujú procesy, spracúvajú dáta alebo predávajú akékoľvek služby a produkty. Na konci tak získate široký prehľad a praktické skúsenosti a preniknete do oblasti AI / Machine Learningu a ich nástrojov. Súčasťou kurzu je finálna certifikácia na konci kurzu.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o akadémiách, prečítajte si článok Najčastejšie otázky k Aj Ty v IT akadémiám.

 

Čo kurzy zahŕňajú?

 • Kurzy prebieha formou detailne pripravených lekcií vo forme videa, ktoré budeme sprístupňovať každý pondelok a štvrtok. Spolu je to 16+16 lekcií.
  • Lekcie sú dostupné 24/7. Každá účastníčka si môže zvoliť vlastný harmonogram štúdia. Nie ste viazaná na čas, lekcie si môžete pustiť kedy chcete a študovať v čase, kedy vám to najlepšie vyhovuje.
   • Kurz obsahuje aj domáce úlohy spolu so vzorovými riešeniami.
 • Pre každú účastníčku je zabezpečená osobná podpora cez aplikáciu Discord.
  • Môžete sa tak spoľahnút, že v prípade akýchkoľvek operatívných problémov či otázok, sa máte na koho obrátiť. Naši lektori radi a ochotne vyriešia váš problém a zodpovedajú všetky otázky súvisiace s kurzom a preberanou tematikou.
 • Súčasťou kurzov je finálna certifikácia, ktorá preverí nadobudnuté zručnosti. Koná sa cez posledný týždeň kurzu. Na získanie certifikátu Aj Ty v IT, musíte získať minimálne 65%.

 

Okrem samotných lekcií obsahuje kurz Women Data Academy aj ďalšie podujatia a softskillové workshopy:

 • Workshop Ako sa učiť
  • Workshopom vás prevedie Klaudia Bednárová, riaditeľka the Bridge – English Language Centre. Predstaví vám základné techniky, ako sa učiť a zlepšovať v cudzom jazyku, pričom tieto techniky môžete aplikovať aj na učenie technických zručností.
 • Workshop Sebapoznanie ako kľúč k úspešnej kariérnej zmene.
  • Tento workshop Vám poskytne nástroje na hlbšie pochopenie seba samých a pomôže Vám objaviť spôsoby, ako zvýšiť svoju sebadôveru a efektívne pracovať so sabotérmi sebavedomia. Okrem toho budete mať príležitosť zamyslieť sa nad svojimi silnými stránkami a získať rady, ako účinne riešiť možné obavy. Hlavným cieľom je podporiť Vás v dosiahnutí úspešnej kariérnej zmeny do oblasti IT a podporiť Váš osobný a profesionálny rast ak v tejto oblasti už pracujete.
  • Workshopom Vás prevedie Zuzana Jojićová, ktorá je mentorka, konzultantka a koučka.
 • Workshop #IamRemarkable
  • Ako súčasť iniciatívy spoločnosti Google, ktorá umožňuje ženám a nedostatočne zastúpeným skupinám osláviť svoje úspechy na pracovisku i mimo neho. Lektoruje Alexandra Guttmann. Workshop trvá 1,5 hodiny.
 • Diskusia s absolventkami kurzu
  • Na moderovanej diskusii budete mať možnosť pýtať sa absolventiek na ich skúsenosti s uplatnením po kurze a čokoľvek, čo vás ako budúce absolventky bude zaujímať. Diskusia trvá 1 hodinu.
 • CV workshop
  • IT headhunterka Lucia Štellerová ťa prevedú tým, ako napísať životopis, motivačný list a ako sa pripraviť na pohovor. Workshop trvá 2 hodiny.
 • Workshop o vyjednávaní platu
  • Lektor Viktor Kostický vám predstaví techniky, ako vyjednávať plat a vysvetlí faktory, ktoré vyjednávanie ovplyvňujú. Workshop trvá 1,5 hodiny.
 • LinkedIn workshop
  • Ako používať LinkedIn, čo je dôležité pri tvorbe profilu, ako na ňom nájsť relevatné kontakty a pracovné ponuky vysvetlí lektorka Baška Gešková. Workshop trvá 1,5 hodiny.

 

Čo potrebuje účastníčka kurzu

 • Vlastný notebook / počítač, pre zvýšený komfort pohodlne a ideálne aj externý monitor.
  Ak používate notebook / počítač od firmy, v ktorej pracujete, uistite sa, že máte právo inštalovať si vlastné programy. Niektoré firmy, kde hrá bezpečnosť kriticky dôležitú úlohu – napríklad banky a podobne, preto neumožňujú užívateľom inštalovať si vlastné programy.
 • Efektívnu znalosť angličtiny (minimálne pasívne na úrovni čítania textu). Všetko dôležité na kurze je vysvetlené v slovenčine (detailné vysvetlenie tém, videá aj podpora na Discorde) a doplňujúce textové materiály, domáce úlohy a záverečná certifikácia sú v jednoduchej angličtine, ktorá je základným jazykom vo svete IT.
 • Stabilné internetové pripojenie
 • Dostatok času na štúdium jednotlivých lekcií aj domácich úloh. Priemerný min. odhadovaný čas je 10-12 hodín / týždenne.

 

Čo bude účastníčka na konci kurzu vedieť

Women Data Academy:

 • Rozhľad v oblasti technológii a prístupov v dátovej analytike
 • Moderné prostredia pre programovanie a analytiku (Spyder, JupyterLab)
 • Základy programovacieho jazyka Python potrebné pre dátovú analytiku (Premenné, Operátory, Štruktúry, Cykly, Funkcie, Knižnice, Práca s dátumami, Intro do OOP)
 • Najpoužívanejšie koncepty a operácie pre spracovanie dát (Numpy a Pandas)
 • Načítavanie, filtrovanie a spracovanie dát do formy užitočných výstupov
 • Pivotové tabuľky
 • Súvisiaca matematická a štatistická terminológia
 • Exploračná analýza – zorientovanie sa v nových dátach
 • SQL – napojenie na databázy, queries, joins,
 • Vizualizácie dát a grafy s použitím Plotly
 • Intro do Machine Learningu – prehľad princípov a know-how ako sa posunúť ďaľej

Pred naším kurzom mnohé z vás považovali tieto témy za náročné, odborné, či zložité. My vám ukážeme, že tomu tak vôbec nie je. Kurz je síce náročný v tom, že v krátkom čase 2 mesiacov sa naučíte veľmi veľa. Ale systematicky, jednoducho a zrozumiteľne vám vysvetlíme všetky koncepty, všetko od začiatku, jasne a po lopate – preto náš kurz zvládne každá účastníčka, ktorá má odhodlanie a úprimný záujem.

Kurz vám dá zrozumiteľný prehľad do celej oblasti AI a krok po kroku vás prevedie všetkými dôležitými témami od správneho pochopenia hlavných ML algoritmov cez praktické postupy vývoja modelov až po ich nasadenie do užívania.

 

Women AI / Machine Learning Academy:

1. Celkový prehľad možností a využitia AI a Machine Learning modelov v praxi
2. Aké typy modelov poznáme: supervised / unsupervised / reinforcement learning modely
3. Ako delíme modely podľa cieľa: klasifikačné / regresné / clusteringové
4. Aké sú najpoužívanejšie knižnice ako scikit-learn, xgboost, keras, tensorflow
5. Ako zbierať dáta a pripraviť ich do formy potrebnej pre tréning prediktívnych modelov
6. Ako transformovať dáta na trénovanie modelu a testovanie úspešnosti
7. Ako transformovať rôzne typy dát (dátumy, kategórie, chýbajúce dáta) do správnej formy
8. Ako vytvárať nové odvodené dáta z existujúcich dát, ktoré pomáhajú zvýšiť prediktívnu silu modelov
9. Ako trénovať modely a ladiť ich pre maximálnu presnosť predikcií
10. Ako vyhodnocovať modely z pohľadu roznych metrík a pohľadov úspešnosti
11. Vysvetlíme si ako funguje krosvalidácia – ako najobjektívnejší spôsob odhadovanie budúcej úspešnosti modelu
12. Naučíme vás intuitívne porozumieť ako fungujú a uvažujú najdôležitejšie typy modelov
-Linear regression
-Logistic regression
-Naïve Bayes model
-SVM model (Support Vector Machine)
-Decision Tree
-Random Forest
-XGBoost
-Neural networks
-K-Means clustering
-Hierarchical clustering
-Vysvetlíme vám základy veľkej oblasti – NLP = Natural Language Processing, čo je spôsob, ktorý umožňuje AI pracovať s textom
-Vysvetlíme vám dôležité koncepty zo sveta najnovších výdobytkov AI – Generatívna umelá inteligencia a LLM (Large Language Models), ktoré dnes poznáme pod názvami produktov ako ChatGPT (od firmy OpenAI) alebo Gemini (od Alphabet / Google)

Pred naším kurzom mnohé z vás považovali tieto témy za náročné, odborné či zložité. My vám ukážeme, že tomu tak vôbec nie je. Kurz je síce náročný v tom, že v krátkom čase 2 mesiacov sa naučíte veľmi veľa, ale v všetky koncepty vám vysvetlíme jednoducho, zrozumiteľne a od začiatku tak, že náš kurz zvládne každá účastníčka, ktorá má odhodlanie a úprimný záujem.

 

Platba

Platba za kurz prebieha pomocou platobnej brány na konci registračného formulára.

 

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Kiku: kolnikova@ajtyvit.

Štefan Šimík Lektoruje

Štefan je Data Scientist so zameraním na oblasť financií a bankovníctva. Má skúsenosti v oblasti analýzy dát, machine learningu a vývoja softvéru s hlbokými znalosťami bankovníctva, algoritmického obchodovania a finančných trhov. V súčasnosti pôsobí ako Data Science Consultant. Poskytuje služby Business Inteligence a Machine Learning pre banky a obchodné spoločnosti.

Zdieľať