Vyhľadať
Close this search box.

Dátová analytička

Lujza ZÁHRADNÍKOVÁ

„V práci dátovej analytičky som sa našla. Páči sa mi na nej možnosť ponoriť sa do problému, hľadať súvislosti, vzory, odchýlky a definovať problémy.“

Cieľom dátovej analytičky je pochopiť dáta a identifikovať vzory, trendy a závislosti, ktoré pomôžu pri rozhodovaní a riešení problémov.

Zaujala ťa IT pozícia Dátovej analytičky?

Absolvuj našu Women Data Academy a získaj aj Ty vzdelanie v dátovej analýze.

Náplň práce

Zabezpečiť, aby boli dáta zhromaždené a uložené v správnom formáte. Následne ich spracováva a odstraňuje nekonzistentné alebo chýbajúce údaje. Potom aplikuje štatistické metódy a analytické techniky na identifikáciu relevantných informácií a vzťahov medzi dátami.

Dátová analytička zhromažďuje, spracúva, čistí a analyzuje dáta, predikuje, modeluje a vizualizuje dáta, spracúva výsledky, spolupracuje a komunikuje s tímom, vytvára reporty, odporúčania a strategické rozhodnutia.

Požadované schopnosti

Hard skills

Programy a prostredia:

Programovacie jazyky:

Soft skills

Ideálne vlastnosti a schopnosti:

V dnešnej dobe sa databázy využívajú vo všetkých oblastiach biznisu, pretože takmer všade je potrebné uchovávať a spracovávať údaje. Databázy nájdeme v obchode, vo finančnom svete, v medicíne, vo výrobe i vo vzdelávaní.

Zaujala ťa IT pozícia Dátovej analytičky?

Absolvuj našu Women Data Academy a získaj aj Ty vzdelanie v dátovej analýze.

Postup v kariére:

Dátová analytička sa v rozvíjaní svojej kariéry môže orientovať na reporting, biznis analýzu, projektový manažment/scrum master, data science, machine learning, ale aj programovanie.