Vyhľadať
Close this search box.

Ženy v IT

Vladimírina cesta do IT sa začala pozíciou SAP konzultantky, kde mohla naplno využiť svoje znalosti z účtovníctva a matematiky, a zároveň prichádzať do kontaktu s modernými technológiami. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Accenture na pozícii SAP ERP Stream Lead, kde riadi analytický a vývojársky tím, ktorý pracuje pre švajčiarskeho klienta spoločnosti. Zároveň tiež vedie internú stočlennú komunitu v oblasti funkčného modulu SAP Financial Accounting and Controlling v stredoeurópskom regióne, ktorá pomáha vytvárať sieť kontaktov a rozvíjať mladé talenty vo funkčnej oblasti.

Spomínaš si ešte, čo ťa priviedlo k IT? Mala si v tom jasno od malička?
Už počas svojho štúdia som v sebe objavila vášeň pre technické predmety, s osobitným záujmom o matematiku a fyziku. Prvýkrát som sa stretla s konceptom SAP-u v štvrtom ročníku na univerzite, kde som počula aj o možnostiach personalizácie riešení v tomto softvéri. Táto myšlienka ma od začiatku fascinovala a následne ma aj priviedla k IT.

Bol pri tvojich začiatkoch v IT niekto, kto ťa inšpiroval, kto bol tvojím vzorom?
V mojom profesionálnom okolí som vždy obdivovala kolegov a kolegyne s hlbokými znalosťami v oblasti SAP Financial Accounting and Controlling (SAP FICO) a schopnosťou efektívne viesť tímy. Som presvedčená, že je neoceniteľné mať kontinuálny prístup k inšpiratívnym kolegom a kolegyniam, a možnosť učiť sa od skúsenejších odborníkov. V celom mojom okolí aktívne vyhľadávam inšpirácie, ktoré sú pre mňa ako vzduch, ktorý mi pomáha lepšie dýchať a posúvať sa ďalej.

Prečo sa venuješ práve oblasti SAP FICO?
Výber tejto oblasti bol pre mňa prirodzeným krokom, pretože moje študijné zameranie v oblasti matematiky a účtovníctva mi poskytlo solídny základ pre tento modul. Neskôr, v prostredí spoločnosti Accenture, som si uvedomila, že každý projekt prináša jedinečné výzvy, nové funkčnosti, iný druh práce so SAP-om a tým pádom neustále príležitosti na rast a rozvoj. 

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?
V rámci bežného pracovného dňa mávam viacero stretnutí s klientom a zároveň si plánujem a realizujem stretnutia s mojim tímom, kde spoločne riešime naše úlohy a projekty. Taktiež pripravujem funkčné dizajny, na základe ktorých náš tím vyvíja softvérové riešenia. Ich výsledky postupne testujem, dokumentujem a prezentujem klientovi. Denný kontakt s klientom je nevyhnutný pre monitorovanie stavu a vývoja projektu pri dosahovaní jeho cieľov. Následne vedieme diskusie o strategických cieľoch, aby som ja a moje tímy mali jasno v tom, kam smerujeme. Okrem toho pravidelne komunikujem s inými stream leadmi a vedením projektu, aby sme sa informovali navzájom o aktuálnej situácii, úspechoch a rizikách, a zároveň si aj pomohli, ak vznikne priestor na medzitímovú spoluprácu.

Na ktorý svoj úspech si najviac pyšná?
Teším sa z každého schválenia nášho riešenia klientom, čo považujem za našu spoločnú úspešnú prácu. Tiež som hrdá na moju schopnosť riešiť náročné situácie a prispievať k rozvoju a rastu tímu. Stále som pri tom motivovaná a otvorená novým výzvam.

Musela si alebo musíš ako žena v IT čeliť nejakým ťažkostiam či predsudkom? Máš nejaký recept na ich prekonávanie?
V priebehu mojej kariéry som sa stretla aj s rôznymi momentami a predsudkami, ktoré sú v IT prítomné. Našťastie nie je týchto skúseností veľa, ale aj tak som ich zopár zažila.

My ženy sa často vraciame z materských dovoleniek s nižším sebavedomím a s obavami, lebo sme stratili na nejaký čas kontakt s biznisom. Záleží aj akého šéfa alebo kolektív v práci stretneme. V akejkoľvek situácii je však dôležité aktívne komunikovať o svojich obavách s dôveryhodnou osobou, hľadať povzbudenie a neustále sa vzdelávať. Skúsenosti a sebarozvoj na dennej báze mi pomohli a stále pomáhajú prekonať tieto momenty.

V čom práca v IT sektore vyhovuje tebe konkrétne? Aké benefity ti ponúka tento sektor?
Práca v IT ma nadchla svojou stálosťou zmien a výziev. Tento sektor ponúka neustále učenie sa, rast a príležitosti pre rozvoj odborných zručností. Taktiež ma motivuje možnosť pracovať na projektoch, ktoré menia spôsob, akým ľudia pracujú, prináša im nové procesy, štýl dokumentácie a odvetvie.

Čím je podľa teba dôležitá účasť ženy v IT tímoch?
Prítomnosť žien v IT tímoch je dôležitá pre zabezpečenie rozmanitosti nápadov a perspektív. Ženy prinášajú vlastný pohľad na riešenie problémov a vnášajú do práce vysokú dávku empatie a porozumenia. Čím viac je tím rozmanitý, nielen čo sa žien týka, tým kreatívnejšie a zaujímavejšie riešenia a prístupy vnáša do svojej práce.

Čo by sme podľa teba mali robiť, aby dievčatá nestrácali záujem o IT?
Dievčatá by sa nemali báť a mali by si veriť. IT je dynamický a vzrušujúci sektor s mnohými príležitosťami pre ženy. Pokiaľ budú vytrvalé, otvorené novým skúsenostiam a neustále sa budú vzdelávať, môžu dosiahnuť veľa a prispieť k svojej úspešnej kariére v tomto odvetví.

Firmy a aj my všetci by sme mali zároveň otvárať dvere, vytvárať príležitosti a povzbudzovať dievčatá a ženy na vstup do tohto odvetvia. Budeme z toho benefitovať všetci. 

Čo by si odkázala dievčatám či ženám, ktoré uvažujú o štúdiu a práci v IT, no stále pochybujú?
Práca v IT neznamená vždy len programovať a analyzovať kód. V IT je množstvo funkčných aktivít, akými sú získavanie požiadaviek od klienta, schopnosť porozumieť procesu ako klient pracuje, dokumentovanie získaných informácií a či navrhovanie riešení pre klienta spolu s funkčným a vývojárskym tímom. Poznanie samej seba a identifikácia silných stránok určite pomôže vybrať si v IT to svoje smerovanie.