Vyhľadať
Close this search box.

Ženy v IT

Mám aspoň motiváciu ďalej na sebe pracovať, hovorí účastníčka kurzu IT.

Na pracovnom trhu je nielen výrazný nedostatok špecialistov v oblasti informačných technológií (IT), ale väčšinu z nich stále tvoria muži. Možnosťou, ako to riešiť, je preškolenie. Organizácia Aj Ty v IT preto pripravuje odborné kurzy Women Tester Academy, ktoré ženám pomáhajú získať vedomosti a nájsť uplatnenie v tejto oblasti. Jednou z prvých absolventiek kurzu je Veronika Fedorková. „Zobrala som to ako druhú šancu,“ uviedla v rozhovore pre Pravdu.

Čo ste vyštudovali a prečo ste si už vtedy nevybrali odbor, ktorý by súvisel s informačnými technológiami?
Keď som sa rozhodovala, kam ísť na vysokú školu, zvažovala som aj štúdium informatiky. Mala som rada matematiku, ale uvedomovala som si, že počítačové zručnosti, ktoré som v tom čase mala, na prijatie stačiť nebudú. Preto som sa vybrala štandardnejšou cestou a nastúpila som na odbor aplikovaná ekonómia.

Hovorí sa, že jednou z vecí, čo dievčatá na stredných školách odrádza od IT, je, že v tejto oblasti zaostávajú za chlapcami, ktorí trávia pri počítačoch viac času, najmä pri hraní počítačových hier. Čo si o tom myslíte?
Neviem, ako momentálne prebieha výučba informatiky na stredných školách, no počas môjho štúdia sa považovala skôr za okrajový predmet, s nízkou dotáciou výučby. Preto keď sa niekto venoval počítaču vo voľnom čase, napríklad aj hraniu hier, mal pred ostatnými náskok.

Niekoľko rokov ste úspešne pôsobili v marketingu. Prečo ste sa potom rozhodli zmeniť zameranie a dať sa na IT?
Po vysokej škole som sa zamestnala mimo vyštudovaného odboru, na administratívnej pozícii. Po istom čase som dostala možnosť posunúť sa na marketingové oddelenie. Napriek tomu, že marketing je dynamická a zaujímavá oblasť, uvedomila som si, že je založený skôr na mäkkých zručnostiach a komunikácii a mne viac vyhovuje exaktnejšie a technickejšie zameranie. V tom období som natrafila na ponuku kurzu.

Ten pripravuje organizácia Aj Ty v IT. Ako ste sa k nemu dostali?
Aktivitu organizácie Aj Ty v IT som na sociálnych sieťach sledovala dlhší čas a tajne závidela stredoškoláčkam, že ešte majú možnosť ísť študovať IT, čo som ja už premeškala. Keď som preto na ich stránke našla informáciu, že sa otvára Women Tester Academy, zameraná práve na ženy, ktoré už sú na trhu práce, ale chcú zmeniť svoje pracovné zameranie, zobrala som to ako ponúknutú druhú šancu a prihlásila som sa. Až neskôr som sa dozvedela, aký veľký záujem bol o ten kurz. Hlásilo sa 60 žien a miest bolo len dvanásť.

Mali ste pred kurzom nejakú prípravu? Poznali ste aspoň základné veci?
Pred kurzom som nemala žiadnu prípravu, všetko bolo pre mňa úplne nové.

Mohli by ste stručne opísať, ako ten kurz prebiehal?
Trval šesť týždňov. Vyučovanie bolo dvakrát týždenne a trvalo približne tri hodiny. Išlo o večerný kurz, ktorý sa konal v priestoroch FIIT UK. Hlavnou náplňou kurzu bola príprava na základnú certifikáciu ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), čo je medzinárodne uznávaná skúška v odbore softvérového testovania. Lektori sa preto držali sylabov ISTQB, ale tým, že všetci štyria dlhodobo pôsobia v oblasti IT, vychádzali aj zo svojich skúseností a na hodinách uvádzali situácie z praxe. To nám potom pomáhalo pri samoštúdiu a v príprave na skúšku, keďže sme si poučky a delenia vedeli spojiť s konkrétnym príkladom. Zároveň sme mali aj praktické cvičenia, či už v podobe neformálnej revízie špecifikácie, alebo dynamického testovania aplikácie a zapisovania bugov v nástroji JIRA.

Ako ste to vy a ostatné ženy na kurze zvládali? Bolo vyučovanie náročné? Dokončili kurz všetky účastníčky, alebo to niektorá vzdala?
Kurz bol náročný v tom zmysle, že pre nás všetky išlo o úplne novú oblasť, terminológiu, všetko sme sa učili od začiatku. Náročné to bolo aj z časového hľadiska, keďže šlo o večerný kurz, popri zamestnaní. Niektoré účastníčky navyše mali aj vlastné rodiny a malé deti. Všetky sme však do toho šli s vedomím, že pár týždňov bude pre nás kurz prioritou a prispôsobíme tomu čas a povinnosti. Pomocou bolo aj to, že sme v rámci skupiny spolupracovali a pomáhali si aj mimo vyučovania. Mali sme zriadený aj spoločný chat, a keď niektorá počas samoštúdia narazila na nezrovnalosť, lektori nám to obratom vysvetlili. Kurz sme všetky úspešne zvládli a spoločne to dotiahli až po certifikáciu.

Vy sama ste nikdy nemali chuť nechať to tak? Nezapochybovali ste o tom, či bolo správne vydať sa cestou IT?
Nie, počas kurzu som už nad tým neuvažovala. Pre mňa bola dôležitejšia skôr fáza predtým, než som sa definitívne rozhodla, že naozaj chcem zmeniť zameranie. Rozhodovanie medzi tým, že aj keď ma IT veľmi zaujíma, neviem presne, čo ma čaká, a budem začínať od nuly. Uvedomila som si však, že informačné technológie sú budúcnosť, vyvíjajú sa neuveriteľne rýchlo a zasahujú všetky sféry života, a ak je možnosť nadobudnúť technické zručnosti a začať pôsobiť v tejto oblasti, tak do toho idem.

Pomohol vám kurz nájsť si nové zamestnanie? Kde teraz pracujete?
Áno, pomohol. Organizácia Aj Ty v IT nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Accenture, na základe ktorej nás pozvali na pracovné pohovory. V súčasnosti tak pracujem na juniorskej pozícii ako Test Engineering Associate.

Plánujete pokračovať v ďalšom vzdelávaní v oblasti IT, prípadne postúpiť na vyššiu pozíciu?
Určite sa plánujem ďalej vzdelávať a budovať si prehľad o IT svete. V súčasnosti sa učím hlavne z on-line kurzov, napríklad slovenskej spoločnosti Learn2Code. Nedávno som sa tiež zúčastnila na workshope Django Girls, ktorý organizuje Aj Ty v IT, kde sme sa učili vytvárať si vlastnú webovú stránku. V budúcnosti by som sa chcela venovať automatizovanému testovaniu, ale to si už vyžaduje znalosti programovania. Mám však aspoň motiváciu ďalej na sebe pracovať.

Čo by ste odkázali dievčatám alebo mladým ženám, ktoré ešte váhajú, či sa dajú na informatiku, alebo si vyberú iný odbor?
Ak ich táto oblasť zaujíma a váhajú len z dôvodu, že sa boja, či na to majú, alebo či to zvládnu, tak nech do toho určite idú. Štúdium technických odborov je určite náročné, ale som presvedčená, že keď to naozaj budú chcieť a budú štúdiu venovať čas, tak to zvládnu ako akýkoľvek iný odbor. Navyše v rámci IT existuje mnoho profesií, ktoré sú súčasťou rôznych odborov, napríklad financie, médiá, zdravotníctvo a podobne, takže časom budú môcť aplikovať technické znalosti z IT v oblasti, ktorá im je blízka.

Autor: Radovan Krčmárik, Pravda.sk