Vyhľadať
Close this search box.

Ženy v IT

Čím ste chceli byť, na základnej či strednej škole? Napadlo Vám, že sa v dospelosti budete venovať IT?

Vôbec nie! Vždy som sa videla skôr v pomáhajúcich profesiách, chvíľu som chcela byť lekárka, ale keďže mám strach z ihiel, upravila som to na klinickú psychológiu. Na strednú školu som už išla s týmto rozhodnutím, a preto som sa skôr venovala humanitným a sociálnym vedám. Tiež som mala veľmi dobrú profesorku, ktorá mi dávala zaujímavé zadania navyše, najmä zo psychológie a sociológie, asi preto som nad inými smermi ani neuvažovala.

Aká bola Vaša cesta do sveta IT? Študovali ste IT alebo Vás k technológiám priviedol život?

Asi tak trochu oboje. Síce som bakalárske štúdium absolvovala na katedre psychológie, na magisterskom som pokračovala kognitívnou vedou na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave. Paradoxne, práve počas štúdia psychológie mi učarovala štatistika ako neoddeliteľná súčasť akéhokoľvek kvantitatívneho výskumu. Kognitívna veda mi umožnila opustiť komfortnú zónu, začala som sa učiť programovať, nadobúdala som vedomosti z umelej a výpočtovej inteligencie, a zároveň som sa kedykoľvek mohla vrátiť k psychológií keby ma to náhodou nebavilo. Stal sa však opak, po prvom roku magisterského štúdia som sa zúčastnila letnej školy v oblasti data science a po jej skončení som vedela, že je to to, čo chcem robiť. Pracovala som na sebe viac a viac a po škole sa mi podarilo zamestnať sa v Swiss Re, čo ma opäť posunulo ďalej, hlavne vďaka šikovným a inšpiratívnym ľuďom v tíme.

Ako Vás vo Vašom rozhodnutí ísť študovať IT alebo v IT pôsobiť podporovala/odrádzala rodina a okolie?

V mojom prípade nebolo všetkým jasné, čo vlastne študujem. Asi ani mne to na začiatku nebolo jasné 🙂 Moja “cesta” nedáva všetkým zmysel a asi aj preto sa stretávam najčastejšie s neutrálnymi reakciami.

Povedzte nám niečo o Vašej práci, čomu sa venujete?

Ako tím prinášame nový pohľad na problémy pomocou strojového učenia a prediktívneho modelovania. Príkladom konkrétnych úloh je čistenie dát, predpríprava na modelovanie, vytváranie samotného modelu a jeho validácia. Osobne pri týchto aktivitách používam najčastejšie SQL a štatistický programovací jazyk R. Okrem toho k mojej práci patrí aj komunikácia s klientom a tiež prezentácia výsledkov v zrozumiteľnej forme – na čom ešte pracujem 🙂

Niečo o spoločnosti, v ktorej pracujete.

Swiss re je zaisťovňa, čo v podstate znamená, že je to poisťovňa, ktorá poisťuje poisťovne. Primárne sa snažíme zlepšovať procesy upisovania a kvantifikácie rizika našich klientov. IT oddelenia v spoločnosti rastú, keďže moderné technológie a metódy umožňujú efektívne napĺňať tento cieľ.

V čom Vám práca v IT sektore vyhovuje? Resp. aké výhody tento sektor ponúka, špeciálne Vám?

Jednoznačne, flexibilný pracovný čas. Aj keď tento benefit sa už rozmáha aj do iných oblastí, IT je jediná z nich, kde je možné pracovať týmto spôsobom dlhodobo. Ďalšou výhodou je rôznorodosť pracovných aktivít a projektov. Mám možnosť pracovať s rôznymi odborníkmi, učím sa veľa nových vecí, a tak sa stále posúvam ďalej.

Objaví sa v kolektíve, v ktorom pracujete aj nejaká kvetinka ☺ alebo je to prevažne mužský kolektív?

Mám aj kolegyne, ale keďže sa náš tím ďalej delí na menšie časti, reálne pracujem skôr s mužmi. Osobne mi až tak veľmi nezáleží na pohlaví alebo rode toho, s kým pracujem. Na druhej strane, určite je pre mňa ako pre ženu príjemnejšie socializovať sa v skupine, kde je aj ženské zastúpenie 🙂

Ako ŽENA na Vašej pozícií vo svete IT, stretli ste sa s nejakými predsudkami?

Ťažko povedať. Oficiálne som neštudovala to, čo robím, a tiež to robím krátko, a teda ak by mal niekto predsudky, nemyslím, že by bolo správne to automaticky prisúdiť tomu, že som žena.

Myslíte si, že by malo byť v IT viac žien (prečo)?

Určite áno! Diverzita pracovných skupín podporuje inovácie a tvorivosť všeobecne, a to je dobre nielen pre danú spoločnosť ale aj pre jednotlivcov v konkrétnom tíme. Rôzni ľudia si všímajú iné detaily a majú odlišné postrehy, takže čím pomiešanejšia skupina, tým lepšie.