Vyhľadať
Close this search box.

Ženy v IT

Marta pracuje v oblasti IT už viac než 25 rokov. Za ten čas si prešla viacerými pozíciami - od biznis analytičky, programátorky pri implementovaní nových funkcií v aplikácii pre zahraničné platby, biznis konzultantky pre oblasť zahraničných platieb a úverov, projektovej manažérky, tester manažérky až po vedúcu oddelenia. Vo svojich začiatkoch pracovala na Slovensku, postupne však implementovala systémy v rôznych európskych krajinách (Maďarsko, Česko, Ukrajina, Lotyšsko, Slovinsko, Rakúsko), v krajinách východnej Ázie (Filipíny, Malajzia, Singapur, Čína, Hong Kong), ale aj v Pakistane a Iráne.

Spomínaš si ešte, čo ťa priviedlo k IT? Mala si v tom jasno od malička?

Jasné to určite nebolo. K oblasti IT som sa dostala úplnou náhodou ešte počas mojej druhej pracovnej príležitosti. Vtedy som bola súčasťou skupiny ľudí implementujúcich systém pre novovznikajúcu banku. Keďže celý manuál k systému bol v angličtine, začala som prekladom manuálov a postupne jeho testovaním. To bolo pre mňa IT a zároveň banková univerzita v praxi.

Bol pri tvojich začiatkoch v IT niekto, kto ťa inšpiroval, kto bol tvojím vzorom?

Určite áno. Mala som to šťastie, že som stretla mnoho ľudí, ktorí formovali moju kariéru v IT. V úplných začiatkoch to bol jeden zahraničný konzultant, s ktorým sme si postupne vybudovali blízke priateľstvo. Pomáhal nám so zavádzaním systému – dal nám tréning, konzultovali sme s ním nastavenia, preberali výsledky testovania a aj požadované úpravy systému. Pamätám sa, že som si vtedy povedala, že by som sa aj ja raz chcela stať konzultantkou a pomáhať implementovať bankové systémy vo svete. Neskôr to bola moja šéfka, ktorá ma zasvätila do roly IT konzultantky a neskôr aj projektovej manažérky.

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?

Môj pracovný deň je veľmi pestrý a tak vôbec nemám pocit stereotypu. Každý deň sa stretnem s niečím alebo niekým novým a niečo nové sa dozviem. Dopoludnia máme väčšinou stretnutia k IT projektom, kde sa s tímom venujeme stavu projektov alebo operatíve, plánovaniu úloh na konkrétny deň alebo celý týždeň. Mávame tiež špeciálne workshopy, kde diskutujeme čo zlepšiť a ako vykonávať prácu efektívnejšie.

Neskôr sa venujem vzťahom s biznis partnermi, kde diskutujeme o ich požiadavkách na rôzne aplikácie alebo IT procesy podporujúce biznis aktivity. No a v neposlednom rade mávam v rámci dňa tiež množstvo formálnych, ale aj neformálnych stretnutí s členmi tímu, aby som mala istotu, že majú všetko potrebné na vykonávanie svojich pracovných úloh. Často diskutujeme o tom, kam by sa v rámci svojej profesionálnej kariéry chceli posunúť či o potrebách nejakých tréningov. Koniec pracovného dňa venujem krátkej príprave na ďalší deň, aby som si pripomenula, čomu sa budem venovať ten nasledujúci.

Na ktorý svoj úspech si najviac pyšná?

Je ich určite viac a hlavným dôvodom je, že to boli pre mňa vždy nové výzvy. Bola som súčasťou tímu, ktorý otvoril novú banku, a moje programy v jednej slovenskej banke sú stále funkčné. Hrdá som aj na to, že som v úlohe bankovej konzultantky bola súčasťou tímu, ktorý dal do prevádzky systém v banke v Maďarsku, alebo že som viedla tím, ktorý ukončil implementáciu bankového systému v Pakistane. A pri mojom pôsobení v Rakúsku som napríklad prebrala testovací tím, ktorý mal pred sebou veľké výzvy, keďže projekt, na ktorom pracoval, bol na prahu akceptačného testovania.

Musela si alebo musíš ako žena v IT čeliť nejakým ťažkostiam či predsudkom? Máš nejaký recept na ich prekonávanie?

Skôr naopak. Môj súčasný nadriadený je zástancom rovnakých príležitostí a hodnotení pre všetkých bez rozdielu. Rovnako v predchádzajúcich zamestnaniach som nemala pocit znevýhodnenia, len preto, lebo som žena. Jasné, že v krajinách iných kultúr, ako je napríklad Pakistan, si žena musí byť vedomá, že jej postavenie v biznis svete je iné. Napríklad si musí zvyknúť, že jej mužskí kolegovia pri predstavovaní nepodajú ruku alebo s ňou nebudú diskutovať o výsledkoch kriketu, no keď vieš, že je to súčasť ich kultúry, tak to prijímaš ako fakt.

V čom práca v IT sektore vyhovuje tebe konkrétne? Aké benefity ti ponúka tento sektor?

Je to oblasť, ktorá sa neustále vyvíja a tak je človek nútený na sebe pracovať a získavať nové poznatky. Človek má možnosť pracovať na nových aplikáciách, používať nové technológie, byť súčasťou rôznych projektov, spôsobu práce a v neposlednom rade má možnosť pracovať s ľuďmi z iných krajín, spoznávať iné kultúry a zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

Čím je podľa teba dôležitá účasť ženy v IT tímoch?

Z môjho pohľadu je dôležité, aby bolo v tíme zastúpenie rôznych pohlaví. Špeciálne žena v manažérskej pozícii berie tím a stará sa oň skoro ako o svoju vlastnú rodinu. Má väčší cit na riešenie medziľudských vzťahov, vie pochopiť, ak má niekto problémy v súkromí a prispôsobiť tomu pracovné úlohy. Žena prináša do tímu viac emócií, čo vie v určitých prípadoch pomôcť tímu pri riešení ich úloh. Napríklad nedávno sa mi jeden člen môjho tímu poďakoval, že som sa k jeho problému postavila ľudskejšie, než by to dokázali jeho mužskí kolegovia. Poskytla som mu rady ako vyriešiť konflikt na projekte s iným kolegom a tým zlepšiť atmosféru v tíme.

Čo by si odkázala dievčatám či ženám, ktoré uvažujú o štúdiu a práci v IT, no stále pochybujú?

IT oblasť si vyžaduje vedomosti, ktoré vie nadobudnúť či už žena alebo muž. Práca v IT sa dá väčšinou vykonávať aj z domu, čo žene umožní ľahšie si skĺbiť svoj pracovný a súkromný život. Určite je veľkým plusom aj to, že toto odvetvie je momentálne jedno z najviac žiadaných a najlepšie finančne ohodnotených. IT nie je len čisto technický svet, pretože sú tam aj oblasti, kde sa vyžaduje komunikácia, koordinácia, kreativita, tímová práca a, napokon, aj manažérska.