Vyhľadať
Close this search box.

Ženy v IT

Marína Schiffer je konateľkou divízie systémov vybavenia cestujúcich (Fare Collection Systems) v Scheidt & Bachmann Slovensko v Žiline. Začínala s Visual Basic, C/C++ a trochu aj s JAVA, no aktuálne sa naplno venuje manažovaniu. Hovorí, že u nich vo firme sú najlepší scrum mastri ženy. V rozhovore prezradila dôvody, prečo tomu tak je.

Kedy si v sebe objavila záujem o informačné technológie? Ako si sa dostala do IT prostredia?

Od malička ma zaujímali technické predmety a matematiku som milovala. Aj preto ma môj učiteľ matematiky odhovoril od medicíny a naviedol ma, aby som skúsila „počítače“. Keď brat doniesol domov prvý Sinclair ZX Spectrum, bolo rozhodnuté. Na Žilinskej univerzite som začala študovať Kybernetiku v doprave a spojoch.

Ďalší môj kariérny posun v IT oblasti bol kombináciou politického vývoja, zhodou náhod i vlastného snaženia. V roku 1992 som totiž dostala príležitosť, ako jedna z prvých uchádzačov vôbec, vypracovať svoju diplomovú prácu v spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH  v nemeckom Mönchengladbachu. A práve táto firma sa stala mojou druhou rodinou.

Kde a na akej pozícii pracuješ?

Po napísaní diplomovej práce (a svadbe s nemeckým manželom ☺) mi spoločnosť Scheidt & Bachmann GmbH  ponúkla prácu vývojárky aplikácií pre automaty na predaj cestovných lístkov. Bola to ponuka, ktorá sa neodmieta a  odvtedy som súčasťou Scheidt & Bachmann.

Firma si spoluprácu so Slovákmi a  Žilinskou univerzitou veľmi pochvaľovala a preto sa v roku 1995 rozhodla vybudovať v Žiline svoju pobočku na vývoj softvéru pre všetky svoje divízie – Systémy pre parkoviskáSystémy pre železničnú technikuSystémy pre čerpacie stanice a Systémy vybavenia cestujúcich. Keď pre posledné menované oddelenie na Slovensku pracovalo 20 IT-éčkarov, postavila spoločnosť predo mňa ďalšiu výzvu – prebrať zodpovednosť za spoluprácu tohto oddelenia s nemeckou centrálou.

Odvtedy sa oddelenie vybavenia cestujúcich niekoľkonásobne rozrástlo. V Žiline pracuje viac ako 140 ľudí a novú pobočku sme otvorili aj v Bratislave, kde pôsobí ďalších 50 zamestnancov. Od roku 2015 zastávam pozíciu konateľky divízie Systémov vybavenia cestujúcich (Fare Collection Systems) Scheidt & Bachmann Slovensko.

Vieš programovať? Ak áno, ktorý programovací jazyk ovládaš?

Jasné, hoci sa momentálne naplno venujem manažovaniu. Začínala som s Visual Basic, C/C++ a pričuchla som aj k JAVE. Priznám sa, že programovanie mi chýba. Vždy to bol pre mňa malý zázrak, keď z bitov, bytov a kryptického kódu vzniklo riešenie, ktoré fungovalo podľa mojich, ale hlavne zákazníkových predstáv.

Čo je pre teba najviac zaujímavé v IT oblasti? Čo ťa baví v tvojej práci?

Spojenie manažmentu a IT. Manažment je o práci s ľuďmi a IT je zas o neustálych zmenách, na ktoré treba reagovať. Vedieť správne skĺbiť obe oblasti dohromady je niekedy umenie, ale baví ma to. Nevnímam však manažment ako riadenie, skôr ako partnerstvo.

Počas posledných rokov prešla naša divízia veľkou transformáciou. Vytvorili sme agilné tímy, ktoré využívajú metodiku SCRUM, vďaka čomu pracujeme pružnejšie a mám pocit, že aj kolegovia chodia do práce radšej.

Mojou úlohou je vytvoriť pre tímy vhodné podmienky a dostatočný priestor na tzv. „self-organisation“. Som vďačná za každý podnet od mojich kolegov a hrdá, keď vidím ako sa jednotlivci aj celé tímy posúvajú vpred a práca ich napĺňa.

Keďže IT je doména, kde sa treba stále učiť nové veci – ako sa najradšej učíš a udržiavaš krok s dobou?

Štúdium „hard skills“ som v poslednej dobe zamenila za „soft skills“. Vyplýva to z mojej pozície aj súčasnej situácie na trhu. Komunikácia, nastavenie procesov ale i firemná kultúra zohrávajú, podľa môjho názoru, čoraz väčší význam. Nezaobíde sa bez nich žiadna dobrá firma, a preto na nej pracujeme aj v Scheidt & Bachmann.

Dôležitým zdrojom informácií a partnerom na brainstorming je v súčasnosti moja dcéra, ktorá vyštudovala Psychológiu práce a organizácií. Takže máme množstvo spoločných tém – ja zastupujem prax a ona akademickú obec.

Čo máš najradšej na ľuďoch pracujúcich v IT?

Vášeň a tímového ducha. Momenty, keď sa nikto nepýta, koho je to zodpovednosť, ale všetci ťahajú za jeden povraz a spoločne dokážu aj nemožné. A presne takíto ľudia pracujú v našej spoločnosti a to je fantastické.

Myslíš, že ženy v súčasnosti mužskú IT doménu obohacujú? Ak áno, v čom?

A ešte ako.☺ Problémom je, že väčšina ľudí si IT spája len s programovaním. Samozrejme, bez toho by nebolo IT. Aj u nás máme niekoľko výborných programátoriek. Ale IT je oveľa viac. Dobrý program bude skutočne dobrý, ak je založený na dobrom dizajne, ak programátor pochopil požiadavky zákazníka, ak tester odhalil aj poslednú skrytú chybičku krásy. A v neposlednom rade je dôležité, aby aj manažment – na projektovej, tímovej či inej úrovni, urobil všetko potrebné pre týchto ľudí.

Úlohy žien v našej spoločnosti sú rôznorodé. Napríklad naši najlepší scrum mastri sú ženy. Pardón páni – aj vy ste super, ale ženy…  Ženy preberajú v tímoch rolu stmeľovača, motivátora, prinášajú potrebnú iskru, dobrú náladu i materinskú starostlivosť. Myslia a pracujú viac štruktúrovane, metodicky a procesne. Prinášajú tieto vlastnosti do tímov, vďaka čomu sa tímy posúvajú dopredu.

Naše tímy, v ktorých pracuje viac žien, sa nimi pýšia a tie, ktoré ich zatiaľ nemajú, robia všetko pre to, aby ich získali. Pozrite si našu novú stránku a uvidíte, že ženy majú v našej firme dvere dokorán otvorené – v každom jednom IT tíme.

Vieš o nejakých aktivitách, ktoré robí tvoje okolie (zamestnávateľ, kolegovia, …) pre podporu žien pracujúcich v IT?

Moji kolegovia pravidelne chodia prednášať na Fakultu riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite. Snažia sa študentom, medzi ktorými je čoraz viac dievčat, ukázať ako vkladáme teóriu do reálnych projektov pre našich zákazníkov. Aby sme im ukázali, že netreba mať strach, ale chuť. A že aj na Slovensku môžu pracovať na svetových projektoch s najmodernejšími technológiami.

Zároveň sme vytvorili niekoľko študentských a absolventských pozícií, ktoré by sme radi obsadili práve nežnejším pohlavím.

Ja osobne bojujem za každú jednu kandidátku, aby sa stala súčasťou našej firemnej rodiny. Stačí len poslať životopis.

Čo sa ti počas tvojho pracovné života podarilo, na čo si najviac hrdá?

Som nesmierne šťastná, že sa mi po odchode do Nemecka naskytla možnosť „vrátiť sa“ na Slovensko. Nevadí mi, že pravidelne pendlujem medzi Mönchengladbachom, Žilinou a Bratislavou, pretože vďaka tomu môžem vidieť, ako Slovensko nenormálnym tempom dobieha západnú Európu. A vďaka svojej práci som súčasťou tohto procesu.

Aké prekážky si musela/musíš prekonávať?

Žiadne špeciálne vzhľadom na to, že som žena alebo v Nemecku cudzinka. ☺ Možno práve to je na IT super. Neexistujú tu predsudky. Kolegovia, nadriadení či zákazníci ma nikdy nesúdili podľa národnosti alebo pohlavia, ale podľa toho, čo viem a dokážem.

Čo by bolo fajn zmeniť, aby si sa cítila v práci lepšie?

Zbaviť ľudí „negativizmu“ a strachu zo zmien.  Radšej sa skúsiť vydať pozitívnou cestou. Každý problém brať ako výzvu, ktorá nás môže posunúť vpred. Je to síce ťažšie, ale človeka to obohatí v pracovnom i súkromnom živote.

 

Za profil ďakujeme spoločnosti: Mentor Partners, ktorá založila portál: robime.it