Vyhľadať
Close this search box.

Ženy v IT

Lucia Kleštincová pochádza z bratislavskej Petržalky. Pracuje v Európskej komisii ako poradkyňa riaditeľa zodpovedajúceho za konkurencieschopnosť európskych firiem. V poslednom období sa venuje najmä brexitu, konkrétne príprave bežných spotrebiteľov a firiem na zmeny očakávané na vnútornom trhu po odchode Veľkej Británie z EÚ. Okrem toho sa zameriava na podporu využívania dát a moderných technológií pre efektívnejšie fungovanie štátnej správy. Jej srdcovou záležitosťou sú projekty, vďaka ktorým sa mladé talenty lepšie uplatnia na slovenskom trhu práce. Špeciálne sa zameriava na podporu žien a ich prístupu ku kariérnym príležitostiam či už na Slovensku alebo inde v Európe.

Čím ste chceli byť, na základnej či strednej škole? Napadlo Vás, že sa v dospelosti budete venovať IT?

Vôbec nie. Ako malá športovkyňa som sa videla skôr ako profesionálna gymnastka alebo akvabela. Kariérna poradkyňa mi na strednej škole radila venovať sa fyzike, no mňa to vždy ťahalo viac k spoločenským vedám. Vždy som bola tá, čo organizovala rôzne projekty pre spolužiakov. Aj preto som sa neskôr už ako predsedníčka triedy stala zástupkyňou školy v Stredoškolskom parlamente Slovenska. K tomu sa pridali aktivity na podporu Ligy proti rakovine, organizácií na ochranu životného prostredia a v neposlednom rade ľudských práv. Už od začiatku ma viac bavilo prepájať rôzne svety, ako sa úzko špecializovať na jeden konkrétny odbor.

Aká bola Vaša cesta do sveta IT? Študovali ste IT alebo Vás k technológiám priviedol život?

Študovala som medzinárodné vzťahy a rôzne druhy manažmentu. K technológiám ma priviedli ďalšie životné skúsenosti, najmä pracovné, vďaka ktorým som pochopila, že technológie, pokiaľ sú správne podchytené, môžu byť skvelým nástrojom na lepšie fungovanie našej spoločnosti. A o tú som sa svojimi aktivitami snažila už od strednej školy.
Ako som sa teda k tomu dostala? Po ukončení štúdia manažmentu verejnej správy v Londýne som dostala možnosť vrátiť sa domov, kde som si našla skvelú prácu, mne šitú na mieru. Začala som pracovať pre IT spoločnosť, ktorá vyvíja software na elektronizáciu našej verejnej správy. To bola moja prvá príležitosť pôsobiť ako most medzi ministerstvami, ktoré v dnešnej dobe potrebujú technológie ako soľ a medzi vývojármi v našej firme, ktorí aj vďaka analytikom ako ja dokážu lepšie zohľadniť potreby klienta v štátnej správe. Popri úlohe biznis analytičky som mala na starosti aj riadenie pro bono projektu na prepájanie škôl s trhom práce – jeho súčasťou bol aj projekt Nemaj na saláme, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie študentov o požiadavkách zamestnávateľov a trendoch v možnostiach uplatnenia.
Keď som neskôr odišla do Bruselu pracovať pre Európsku komisiu, začala som využívať skúsenosti z biznisu pri regulácii technológií na európskej úrovni. V tom čase som si dorobila na jednej z bruselských biznis škôl štúdium v oblasti IT manažmentu a doplnila som si tak teoretické základy v oblasti regulácie technológií a ich vývoja v rýchlo rastúcich start up komunitách.

Ako Vás vo Vašom rozhodnutí ísť študovať IT alebo v IT pôsobiť podporovala/odrádzala rodina a okolie?

Moji rodičia sú mojou najväčšou podporou pri čomkoľvek, do čoho sa v živote pustím. Celý život ma viedli k tomu, aby som s odvahou, pokorou a tvrdou prácou išla za svojim snami. Tak tomu bolo aj pri mojej prvej práci v IT. Nie sú odborníci na technológie, ale vedia, že hýbu našu spoločnosť vpred závratnou rýchlosťou. Videli, že to bude pre mňa príležitosť na obrovský rozvoj, a zároveň možnosť prispieť k premene Slovenska cez užitočné technológie.

Povedzte nám niečo o Vašej práci, čomu sa venujete?

Pracujem v Bruseli v Európskej komisii ako poradkyňa jedného z riaditeľov zodpovedných za podporu konkurencieschopnosti našich firiem na vnútornom trhu EÚ. Posledné dva roky venujem väčšinou času prípravám na brexit – aby sme zabezpečili čo najhladší odchod Veľkej Británie z EÚ, a aby aj naše slovenské firmy mali čo najviac informácií o jeho dôsledkoch na ich podnikanie. Popritom sa venujem politikám na podporu inovatívnych technológií, umelej inteligencie a spracovaniu veľkých dát. Vzhľadom na rýchly vývoj IT je pre nás dôležitou prioritou využiť čo najviac ich potenciál pre tvorbu nových pracovných miest a efektívnejšie fungovanie štátu aj doma, na Slovensku.

Niečo o spoločnosti, v ktorej pracujete.

Európska komisia je jednou z hlavných inštitúcií EÚ. Podporuje záujmy EÚ tým, že navrhuje a vykonáva politiky, ktoré nám umožňujú ľahšie fungovať, cestovať či obchodovať s tovarmi a službami naprieč všetkými štátmi EÚ. Ako zamestnankyňa Európskej komisie mám tak príležitosť pracovať na opatreniach, ktoré slovenským občanom, firmám a podnikateľom prinášajú množstvo výhod vyplývajúcich z členstva v EÚ.

V čom Vám práca v IT sektore vyhovuje? Resp. aké výhody tento sektor ponúka, špeciálne Vám?

Technológie ma fascinujú svojou schopnosťou meniť fungovanie našej spoločnosti. Je na nás, ako ju využijeme v náš prospech. Ich vplyv vidíme vo všetkom – v spôsobe, akým komunikujeme, nakupujeme, či vybavujeme rôzne veci na úradoch. Po skúsenostiach z fungovania IT biznisu a vývoja technológií pre našu verejnú správu som sa preto rozhodla prispieť k šíreniu inovácií z iného uhla pohľadu – z pozície regulátora v Európskej komisii. Je dôležité vytvárať podmienky pre rýchly rozvoj technológií tak, aby sme mohli čerpať ich výhody bez negatívnych dopadov na spoločnosť. Vážim si možnosť spoluvytvárať opatrenia napríklad na rozvoj elektronického verejného obstarávania, digitalizácie firiem v cestovnom ruchu či vo vzdelávaní.

Objaví sa v kolektíve, v ktorom pracujete aj nejaká kvetinka alebo je to prevažne mužský kolektív?

Keď som pracovala v IT biznise na Slovensku, bola som skutočne skôr výnimkou v mužskom kolektíve. V Európskej komisii je to iné, pretože je pod väčším verejným tlakom na zabezpečenie rovných kariérnych príležitostí pre mužov aj ženy. Uvedomujeme si, že rôznorodosť je jedným z dôležitých predpokladov pre kvalitné produkty a fungovanie tímu. Preto investujem veľa energie do rôznych projektov na podporu osobného rozvoja žien, ktoré majú odvahu vydať sa na kariéru v IT. Som obrovským fanúšikom Aj ty v IT od jeho samého začiatku, kým bol ešte v zrode. Vtedy som sa aj ja venovala projektom na povzbudenie záujmu našich talentov o štúdium a kariéru v IT oblasti, a tak sme boli na jednej lodi. Som hrdá, kam ste odvtedy narástli. Držím vám palce a som tu pre vás, ak vás zaujíma viac o tom, aké je to byť ženou v biznise a politikách ovplyvňujúcich rozvoj technológií na Slovensku.

Ako ŽENA na Vašej pozícií vo svete IT, stretli ste sa s nejakými predsudkami?

Úprimne povedané, ani veľmi nie. Vstup do IT je pre ženy neraz zatarasený mnohými prekážkami, či už v šírení povedomia o tejto kariére alebo o voľných pracovných pozíciách. Preto podľa mojej skúsenosti, ak už sa do IT dostanú, presvedčia svoje okolie, že predsudky sú neopodstatnené. Väčšinou sú výnimočné svojou pripravenosťou, motiváciou a schopnosťou prinášať jedinečnú hodnotu konkrétnemu projektu. Preto je dôležité vniesť svetlo do toho, čo vlastne kariéra v IT obnáša a byť vzorom pre tie ženy, ktoré by sa rady vydali na túto cestu.

Myslíte si, že by malo byť v IT viac žien?

Určite áno. Som presvedčená, že rôznorodosť prináša neoceniteľnú hodnotu pre fungovanie organizácii v akomkoľvek sektore. Samozrejme to neznamená, že by mali IT firmy robiť kompromisy v kvalite svojich tímov. Znamená to len potrebu byť si vedomí toho, že ženy môžu mať špecifické obavy, obmedzenia pri hľadaní pracovných miest, prípadne ako podnikateľky čelia rôznym predsudkom pri rokovaniach či hľadaní investícií pre svoje projekty. Každý z nás, ženy aj muži, by sa mali zasadiť za podporu rodovej rovnosti v našej spoločnosti. Hodnoty ženskosti ako iný štýl komunikácie, spolupráce a riešenia problémov sú prínosom nielen pre IT, ale pre každé odvetvie.