Vyhľadať
Close this search box.

Ženy v IT

Katka dokázala pri svojej práci spojiť lásku ku kultúre s technológiami, v ktorých dokáže využiť svoju schopnosť analytického a systematického myslenia. Do sveta technológií nazrela už ako 10 – 12 ročná, keď si riešila káblové prepájania rôzneho domáceho hardwaru, či opravila videoprehrávač. Dnes pracuje pre nadnárodnú spoločnosť v oblasti ticketingu.

Ako ste sa dostali do IT? Študovali ste IT alebo Vás k technológiám priviedol život?

Vyštudovala som kulturológiu, odbor, v ktorom som cez filozofiu, sociológiu, dejiny umenia a iné humanitné predmety v jednom balíčku skúmala „človeka ako súčasť komunity, spoločnosti“.

Vždy som ale mala aj technické nadanie, pamätám si, že ako 10-12 ročná som si riešila káblové prepájania rôzneho domáceho hardwaru, či opravila video prehrávač. J Počítačové hry ale aj bádanie v pokročilých nastaveniach Windowsu zase cibrili moje užívateľské vnímanie softwaru.

Po vysokej škole som začala pracovať v divadelnom prostredí, kde som aj tieto svoje samoučné IT zručnosti vedela celkom dobre využiť – divadlo potrebuje adminovať webstránku, riešiť zaseknutú tlačiareň, výpadky internetu, kolegovia a kolegyne majú e-mailové kontá, pracujú na počítačoch, v ktorých vždy čo-to nejde ako má, a keď príde na predaj vstupeniek – online predaj aj lokálny systém predaja cez software špecializovanej ticketingovej firmy je v dnešnej dobe jednoducho prínosné až nevyhnutné. A keďže som predaj vstupeniek mala komplexne na starosti, postupne som intuitívne nadobúdala stále viac vedomostí a zručností. Divadelné prostredie som jedného dňa opustila a prirodzene som začala pracovať práve v „ticketingu“.

Čomu sa v práci venujete?

Pracujem síce pre nadnárodnú spoločnosť, ale pre menšiu regionálnu pobočku, preto sa pohybujem na rôznych pozíciách – zákaznícka podpora (kupujúci aj organizátori), testovanie produktov z pozície užívateľa (desktop aplikácie, cloud systém, mobilné aplikácie), administrácia webstránok, písanie návodov, hardwarová údržba, manažovanie tímu predaja a kontroly pri konkrétnych podujatiach… V stručnosti zvyknem hovoriť, že robím „takmer všetko okrem kódovania“ 🙂

Je skvelé, že vďaka mojej práci som zároveň zostala aj v kontakte s kultúrnymi inštitúciami a ich podujatiami a okrajovo som stále aj vo sfére, ktorú som vyštudovala.

Sú nejaké veci, ktoré vás vedia v práci nahnevať? 🙂

V práci sa málokedy hnevám. Mojou najslabšou stránkou sú situácie, kedy z mojej pozície už nemôžem urobiť vôbec nič, iba čakať až urgentné problémy vyriešia moji kolegovia vývojári a najmä, ak musím toto čakanie nejako odkomunikovať s klientom.

Čo Vám na IT vyhovuje v jednej vete najviac?

Práve v tejto oblasti sa mi darí využiť schopnosť analytického a systematického myslenia, čo sa asi najviac zíde pri testovaní a reportovaní bugov.

Myslíte si, že by malo byť v IT viac žien (prečo)?

Na základe vlastných skúseností to posudzovať neviem. Nevnímam dôvody, prečo by ich „malo byť viac“. Ale určite súhlasím, že negatívne vnímanie a prekážky by sme mali odstraňovať, najmä vlastným príkladom, aby sme mohli robiť to, čo nás baví.

Stretli ste sa s predsudkami voči ženám v IT?

Stretávam sa najmä s pozitívnymi reakciami, ktoré sú však, ako to vnímam ja, stále vlastne prejavom predsudkov.